Du er her:

Smugling og grensehandel

Alkoholavgiftene i Norge er høye, derfor er det mange som velger å handle øl andre steder enn i norske butikker og vinmonopol. Det er lov å ta med to liter øl på taxfree-kvoten fra et annet land, men ikke alle bryr seg om loven.

TOLLVESENETS BESLAG AV ØL ER MER ENN TIDOBLET SIDEN ÅRTUSENSKIFTET. Hvis tollerne beslaglegger fem prosent av det som blir forsøkt smuglet, betyr det at vi kjøper 10 millioner liter smuglerøl i året. Mesteparten av dette smugles inn av organiserte kriminelle nettverk fra Østeuropa. I land som Polen og Latvia kan man kjøpe øl til noen få kroner og selge det i Norge med stor fortjeneste. Mens beslagene av øl går rett til værs, ligger vin- og spritbeslagene på et lavt nivå. Vinbeslagene synker.

 • illustrasjon

  58 % av nordmenn over 18 år kjøper regelmessig øl i utlandet

  EY / REGIOPLAN / BREWERS OF EUROPE
 • Fakta om grensehandel med øl

  Kilde: EY / Regioplan / Brewers of Europe
  • HANDLER REGELMESSIG

    
   20 %

   av befolkningen kjøper øl i utlandet mer enn fem ganger årlig.

  • KVOTE

    
   25 %

   kjøper mer enn lovlig kvote en gang i mellom

  • PRIS

    
   74 %

   av grensehandlerne oppgir lavere pris om den viktigste motivasjonen.

  • AVGIFTSTAP

    
   660 mill

   grensehandel med øl gir et avgiftstap for Norge på ca 660 mill. kroner.

  NORDMENN LEGGER IGJEN MILLIARDER AV KRONER I HANDLESENTRE PÅ SVENSK SIDE AV GRENSEN. Alkohol, brus, tobakk og godteri er de viktigste lokkevarene. En undersøkelse fra 2012 (EY/Regioplan) viste at nordmenn handlet over 20 millioner liter øl i Sverige årlig. Hvis ølet hadde vært brygget og solgt i Norge ville det gitt 4-500 arbeidsplasser og staten ville tatt inn 7-800 millioner kroner mer i avgifter.

  Det er også beregnet av bilkjøring knyttet til grensehandel medfører utslipp av 93.000 tonn CO2, tilsvarende all biltrafikk i Finnmark.

Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no