Meny

Du er her:

Salgstall

Her vil du finne oppdaterte tall fra drikkevarebransjen. Bruk søkemotoren under for å søke frem tall.

Velg drikketype:

Omsetning av øl totalt

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier og alt importert øl.

Tall fra 2013 og tilbake i tid omfatter ikke all import. Summene for totalt salg er derfor ikke direkte sammenliknbare for tiden før og etter årsskiftet 2013/2014.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2015 16 119 16 619 22 832 18 951 20 777 25 160 25 607 22 886 19 856 19 882 21 575 23 481 120 457 253 744
2016 16 344 18 744 23 454 20 316 27 422 25 945 23 915 24 096 20 321 19 155 23 121 23 533 132 224 266 366
2017 16 152 17 411 21 776 20 269 27 049 26 941 25 706 23 295 19 441 20 688 23 323 21 102 129 598 263 152
2018 18 887 17 321 20 907 21 922 27 257 27 210 0 0 0 0 0 0 133 503 133 503

Salgsutvikling øl

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier og alt importert øl.

Tall fra 2013 og tilbake i tid omfatter ikke all import. Summene for totalt salg er derfor ikke direkte sammenliknbare for tiden før og etter årsskiftet 2013/2014.

Angis i liter

Juni 2018 Juni 2017 Endring i %
Norskbrygget øl 21 845 558 21 671 444 0,80
Hvorav småskalabryggerier 979 436 1 160 435 -15,60
Importert øl 5 364 524 5 269 933 1,79
Totalt ølsalg i Norge 27 210 082 26 941 377 1
Eksport Juni 2018 Juni 2017 Endring i %
Total eksport 545 566 545 482 0,02

Eksport og import er kun registrert fra 01.01.2014

Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Norskbrygget øl 226 520 063 224 488 993 0,90
Hvorav småskalabryggerier 11 183 476 10 894 707 2,65
Importert øl 40 536 627 39 251 041 3,28
Totalt ølsalg i Norge 267 056 690 263 740 034 1.26
Eksport Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Total eksport 5 665 627 5 282 538 7,25

Eksport og import er kun registrert fra 01.01.2014

Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Norskbrygget øl 112 255 624 105 612 255 6,29
Hvorav småskalabryggerier 5 082 421 5 554 558 -8,50
Importert øl 21 247 501 23 985 931 -11,42
Totalt ølsalg i Norge 133 503 125 129 598 186 3.01
Eksport Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Total eksport 2 948 481 2 637 629 11,79

Eksport og import er kun registrert fra 01.01.2014

Omsetning fordelt på skatteklasser

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

Juni 2018 Juni 2017 Endring i %
Vørterøl 161 151 144 377 11,62
Kl. A 1 099 963 854 352 28,75
Kl. B 187 227 209 803 -10,76
Kl. C 22 825 25 983 -12,15
Kl. D 23 149 982 23 044 706 0,46
Sterkøl 752 212 667 500 12,69
Sum totalt 25 373 360 24 946 721 1,71
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Vørterøl 1 723 875 1 697 446 1,56
Kl. A 9 157 966 9 093 326 0,71
Kl. B 2 029 646 1 982 666 2,37
Kl. C 239 821 293 043 -18,16
Kl. D 233 725 287 230 053 483 1,60
Sterkøl 7 763 164 6 783 330 14,44
Sum totalt 254 639 759 249 903 294 1,90
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Vørterøl 856 603 793 585 7.94
Kl. A 4 379 501 3 762 198 16.41
Kl. B 1 016 107 953 679 6.55
Kl. C 113 206 141 532 -20.01
Kl. D 116 674 899 112 628 184 3.59
Sterkøl 3 879 455 3 413 882 13.64
Sum totalt 126 919 771 121 693 060 4,29

Omsetning fordelt på salgskanaler

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

Juni 2018 Juni 2017 Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 5 684 203 5 390 932 5.44
Dagligvare, eget utsalg 19 648 027 19 532 748 0.59
Kiosk og bensin 41 130 23 041 78.51
Sum totalt 25 373 360 24 946 721 1.71
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 51 149 707 51 335 451 -0.36
Dagligvare, eget utsalg 203 143 723 198 312 680 2.44
Kiosk og bensin 345 835 255 162 35.54
Sum totalt 254 639 265 249 903 293 1.9
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 25 176 514 24 969 856 0.83
Dagligvare, eget utsalg 101 548 122 96 581 215 5.14
Kiosk og bensin 194 641 141 988 37.08
Sum totalt 126 919 277 121 693 059 4.29

Omsetning fordelt på emballasjetyper

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

Juni 2018 Juni 2017 Endring i %
Fat/tank 4 678 503 4 534 415 3.18
Boks 18 740 440 18 502 245 1.29
Flaske 1 954 417 1 910 061 2.32
Sum totalt 25 373 360 24 946 721 1.71
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Fat/tank 41 958 696 41 739 115 0.53
Boks 192 664 181 184 365 187 4.5
Flaske 20 016 387 23 798 992 -15.89
Sum totalt 254 639 264 249 903 294 1.9
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Fat/tank 20 830 412 20 481 389 1.7
Boks 96 988 611 91 500 601 6
Flaske 9 100 254 9 711 070 -6.29
Sum totalt 126 919 277 121 693 060 4.29
Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no