Meny

Du er her:

Salgstall

Her vil du finne oppdaterte tall fra drikkevarebransjen. Bruk søkemotoren under for å søke frem tall.

Velg drikketype:

Omsetning av øl totalt

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier og alt importert øl.

Tall fra 2013 og tilbake i tid omfatter ikke all import. Summene for totalt salg er derfor ikke direkte sammenliknbare for tiden før og etter årsskiftet 2013/2014.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2015 16 119 16 619 22 832 18 951 20 777 25 160 25 607 22 886 19 856 19 882 21 575 23 481 95 297 253 744
2016 16 344 18 744 23 454 20 316 27 422 25 945 23 915 24 096 20 321 19 155 23 121 23 533 106 280 266 366
2017 16 152 17 411 21 776 20 269 27 049 26 941 25 706 23 295 19 441 20 688 23 323 21 102 102 657 263 152
2018 18 887 17 321 20 907 21 922 27 256 0 0 0 0 0 0 0 106 292 106 292

Salgsutvikling øl

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier og alt importert øl.

Tall fra 2013 og tilbake i tid omfatter ikke all import. Summene for totalt salg er derfor ikke direkte sammenliknbare for tiden før og etter årsskiftet 2013/2014.

Angis i liter

Mai 2018 Mai 2017 Endring i %
Norskbrygget øl 22 759 745 21 814 957 4,33
Hvorav småskalabryggerier 1 029 627 1 036 591 -0,67
Importert øl 4 495 817 5 234 266 -14,11
Totalt ølsalg i Norge 27 255 562 27 049 223 0.76
Eksport Mai 2018 Mai 2017 Endring i %
Total eksport 566 329 512 626 10,48

Eksport og import er kun registrert fra 01.01.2014

Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Norskbrygget øl 226 344 706 225 905 880 0,19
Hvorav småskalabryggerier 11 363 232 10 595 314 7,25
Importert øl 40 442 036 36 837 490 9,78
Totalt ølsalg i Norge 266 786 742 262 743 370 1.54
Eksport Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Total eksport 5 665 471 5 215 871 8,62

Eksport og import er kun registrert fra 01.01.2014

Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Norskbrygget øl 90 408 823 83 940 811 7,71
Hvorav småskalabryggerier 4 101 742 4 394 123 -6,65
Importert øl 15 882 977 18 715 998 -15,14
Totalt ølsalg i Norge 106 291 800 102 656 809 3.54
Eksport Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Total eksport 2 402 843 2 092 147 14,85

Eksport og import er kun registrert fra 01.01.2014

Omsetning fordelt på skatteklasser

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

Mai 2018 Mai 2017 Endring i %
Vørterøl 157 778 140 009 12,69
Kl. A 972 172 847 865 14,66
Kl. B 262 964 195 834 34,28
Kl. C 20 164 23 892 -15,60
Kl. D 24 732 516 23 099 353 7,07
Sterkøl 815 984 637 557 27,99
Sum totalt 26 961 578 24 944 510 8,09
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Vørterøl 1 707 101 1 694 126 0,77
Kl. A 8 912 355 9 369 381 -4,88
Kl. B 2 052 222 1 970 588 4,14
Kl. C 242 979 306 647 -20,76
Kl. D 233 613 795 230 012 002 1,57
Sterkøl 7 672 238 6 643 106 15,49
Sum totalt 254 200 690 249 995 850 1,68
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Vørterøl 695 452 649 208 7.12
Kl. A 3 279 538 2 907 846 12.78
Kl. B 828 880 743 876 11.43
Kl. C 90 381 115 549 -21.78
Kl. D 93 518 701 89 583 477 4.39
Sterkøl 3 121 029 2 746 382 13.64
Sum totalt 101 533 981 96 746 338 4,95

Omsetning fordelt på salgskanaler

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

Mai 2018 Mai 2017 Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 5 333 235 4 947 503 7.8
Dagligvare, eget utsalg 21 596 538 19 974 667 8.12
Kiosk og bensin 31 805 22 340 42.37
Sum totalt 26 961 578 24 944 510 8.09
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 50 850 222 51 393 327 -1.06
Dagligvare, eget utsalg 203 022 228 198 329 280 2.37
Kiosk og bensin 327 746 273 244 19.95
Sum totalt 254 200 196 249 995 851 1.68
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 19 486 097 19 578 924 -0.47
Dagligvare, eget utsalg 81 893 879 77 048 467 6.29
Kiosk og bensin 153 511 118 947 29.06
Sum totalt 101 533 487 96 746 338 4.95

Omsetning fordelt på emballasjetyper

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

Mai 2018 Mai 2017 Endring i %
Fat/tank 4 445 536 4 106 364 8.26
Boks 20 551 481 18 909 956 8.68
Flaske 1 964 561 1 928 190 1.89
Sum totalt 26 961 578 24 944 510 8.09
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Fat/tank 41 809 018 41 578 322 0.55
Boks 192 425 986 183 981 925 4.59
Flaske 19 965 191 24 435 604 -18.29
Sum totalt 254 200 195 249 995 851 1.68
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Fat/tank 16 146 319 15 946 974 1.25
Boks 78 248 171 72 998 356 7.19
Flaske 7 138 997 7 801 009 -8.49
Sum totalt 101 533 487 96 746 339 4.95
Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no