Meny

Du er her:

Salgstall

Her vil du finne oppdaterte tall fra drikkevarebransjen. Bruk søkemotoren under for å søke frem tall.

Velg drikketype:

Omsetning av øl totalt

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier og alt importert øl.

Tall fra 2013 og tilbake i tid omfatter ikke all import. Summene for totalt salg er derfor ikke direkte sammenliknbare for tiden før og etter årsskiftet 2013/2014.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2015 16 119 16 619 22 832 18 951 20 777 25 160 25 607 22 886 19 856 19 882 21 575 23 481 55 569 253 744
2016 16 344 18 744 23 454 20 316 27 422 25 945 23 915 24 096 20 321 19 155 23 121 23 533 58 541 266 366
2017 16 152 17 411 21 776 20 269 27 049 26 941 25 706 23 295 19 441 20 688 23 323 21 102 55 339 263 152
2018 18 884 17 320 20 902 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 105 57 105

Salgsutvikling øl

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier og alt importert øl.

Tall fra 2013 og tilbake i tid omfatter ikke all import. Summene for totalt salg er derfor ikke direkte sammenliknbare for tiden før og etter årsskiftet 2013/2014.

Angis i liter

Mars 2018 Mars 2017 Endring i %
Norskbrygget øl 19 360 758 19 052 282 1,62
Hvorav småskalabryggerier 854 895 996 199 -14,18
Importert øl 1 540 783 2 723 380 -43,42
Totalt ølsalg i Norge 20 901 541 21 775 662 -4.01
Eksport Mars 2018 Mars 2017 Endring i %
Total eksport 539 688 435 841 23,83

Eksport og import er kun registrert fra 01.01.2014

Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Norskbrygget øl 224 926 204 229 007 511 -1,78
Hvorav småskalabryggerier 11 415 323 10 419 117 9,56
Importert øl 39 992 026 34 155 859 17,09
Totalt ølsalg i Norge 264 918 230 263 163 370 0.67
Eksport Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Total eksport 5 552 300 5 085 649 9,18

Eksport og import er kun registrert fra 01.01.2014

Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Norskbrygget øl 50 296 873 45 247 363 11,16
Hvorav småskalabryggerier 2 227 219 2 467 509 -9,74
Importert øl 6 808 179 10 091 210 -32,53
Totalt ølsalg i Norge 57 105 052 55 338 573 3.19
Eksport Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Total eksport 1 291 410 1 093 885 18,06

Eksport og import er kun registrert fra 01.01.2014

Omsetning fordelt på skatteklasser

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

Mars 2018 Mars 2017 Endring i %
Vørterøl 166 274 152 596 8,96
Kl. A 637 154 580 846 9,69
Kl. B 171 900 156 814 9,62
Kl. C 20 978 30 638 -31,53
Kl. D 19 122 279 19 250 605 -0,67
Sterkøl 658 391 594 107 10,82
Sum totalt 20 776 976 20 765 606 0,05
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Vørterøl 1 701 854 1 674 108 1,66
Kl. A 8 731 656 9 279 160 -5,90
Kl. B 2 017 470 1 931 062 4,47
Kl. C 257 350 323 802 -20,52
Kl. D 230 833 563 230 418 915 0,18
Sterkøl 7 427 361 6 412 439 15,83
Sum totalt 250 969 254 250 039 486 0,37
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Vørterøl 414 440 373 443 10.98
Kl. A 1 584 295 1 393 302 13.71
Kl. B 415 289 365 037 13.77
Kl. C 55 660 66 457 -16.25
Kl. D 49 720 294 48 565 302 2.38
Sterkøl 1 690 489 1 560 719 8.31
Sum totalt 53 880 467 52 324 260 2,97

Omsetning fordelt på salgskanaler

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

Mars 2018 Mars 2017 Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 4 028 604 4 338 628 -7.15
Dagligvare, eget utsalg 16 719 176 16 406 636 1.9
Kiosk og bensin 29 196 20 342 43.53
Sum totalt 20 776 976 20 765 606 0.05
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 50 259 748 51 825 925 -3.02
Dagligvare, eget utsalg 200 361 921 197 989 362 1.2
Kiosk og bensin 347 091 224 199 54.81
Sum totalt 250 968 760 250 039 486 0.37
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 10 189 888 10 873 189 -6.28
Dagligvare, eget utsalg 43 596 940 41 411 835 5.28
Kiosk og bensin 93 145 39 236 137.4
Sum totalt 53 879 973 52 324 260 2.97

Omsetning fordelt på emballasjetyper

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

Mars 2018 Mars 2017 Endring i %
Fat/tank 3 299 032 3 547 924 -7.02
Boks 15 978 038 15 514 980 2.98
Flaske 1 499 906 1 702 702 -11.91
Sum totalt 20 776 976 20 765 606 0.05
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Fat/tank 41 215 953 41 923 757 -1.69
Boks 189 877 239 182 779 679 3.88
Flaske 19 875 567 25 336 051 -21.55
Sum totalt 250 968 759 250 039 487 0.37
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Fat/tank 8 371 261 8 764 981 -4.49
Boks 41 826 740 39 125 672 6.9
Flaske 3 681 972 4 433 608 -16.95
Sum totalt 53 879 973 52 324 261 2.97
Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no