Meny

Du er her:

Salgstall

Her vil du finne oppdaterte tall fra drikkevarebransjen. Bruk søkemotoren under for å søke frem tall.

Velg drikketype:

Omsetning av cider totalt

Omfatter alle ciderleverandører i Norge med unntak av enkelte små lokale produsenter.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2015 630 738 1 015 756 871 1 159 1 340 1 073 836 784 683 904 9 202 10 790
2016 627 790 1 090 805 1 201 1 437 1 207 1 074 986 746 810 972 9 963 11 746
2017 519 774 1 160 940 1 061 1 375 1 297 1 180 825 790 1 020 868 9 921 11 809
2018 727 1 031 874 1 003 1 427 1 724 1 500 1 210 761 937 983 937 11 196 13 116

Salgsutvikling cider

Omfatter alle ciderleverandører i Norge med unntak av enkelte små lokale produsenter.

Omsetning fordelt på skatteklasser

Omfatter alle ciderleverandører i Norge med unntak av enkelte små lokale produsenter.

Angis i liter

Oktober 2018 Oktober 2017 Endring i %
Kl. A 3 271 0 0,00
Kl. C 0 0 0,00
Kl. B 1 426 0 0,00
Kl. D 930 458 786 649 18,28
Sterksider 2 182 3 734 -41,56
Sum totalt 937 337 790 383 18,59
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Kl. A 34 128 0 0,00
Kl. C 0 0 0,00
Kl. B 2 163 0 0,00
Kl. D 13 033 427 11 691 393 11,48
Sterksider 13 398 12 701 5,49
Sum totalt 13 083 116 11 704 094 11,78
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Kl. A 34 128 0 0
Kl. C 0 0 0
Kl. B 2 163 0 0
Kl. D 11 147 448 9 908 781 12.5
Sterksider 12 159 12 662 -3.97
Sum totalt 11 195 898 9 921 443 12,85

Omsetning fordelt på salgskanaler

Omfatter alle ciderleverandører i Norge med unntak av enkelte små lokale produsenter.

Angis i liter

Oktober 2018 Oktober 2017 Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 126 779 124 758 1.62
Dagligvare, eget utsalg 810 558 665 625 21.77
Kiosk og bensin 0 0 0
Sum totalt 937 337 790 383 18.59
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 1 846 380 2 132 409 -13.41
Dagligvare, eget utsalg 11 236 736 9 571 685 17.4
Kiosk og bensin 0 0 0
Sum totalt 13 083 116 11 704 094 11.78
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 1 577 045 1 835 366 -14.07
Dagligvare, eget utsalg 9 618 853 8 086 077 18.96
Kiosk og bensin 0 0 0
Sum totalt 11 195 898 9 921 443 12.85
Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no