Meny

Du er her:

Salgstall

Her vil du finne oppdaterte tall fra drikkevarebransjen. Bruk søkemotoren under for å søke frem tall.

Velg drikketype:

Omsetning av brus totalt

Omfatter alle norske brusprodusenter.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2014 30 180 33 408 42 184 39 906 38 194 46 677 41 398 37 610 41 262 40 944 35 841 50 728 391 763 478 333
2015 33 701 34 129 47 368 35 347 35 392 43 879 36 290 35 987 39 682 40 256 38 287 46 509 382 031 466 827
2016 32 348 36 441 44 180 40 119 42 528 38 287 36 031 43 290 37 758 38 153 36 315 49 523 389 135 474 974
2017 27 542 37 248 45 753 34 253 38 654 46 762 36 436 35 713 39 294 41 719 0 0 383 374 383 374

Salgsutvikling brus

Omfatter 12 av 13 norske brusprodusenter.

Angis i liter

Oktober 2017 Oktober 2016 Endring i %
Brus tilsatt sukker 23 030 015 23 441 457 -1,76
Brus tilsatt søtstoff 18 598 463 14 527 189 28,03
Brus tilsatt fruktjuice 90 356 184 297 -50,97
Sum totalt 41 718 834 38 152 943 9,35
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Brus tilsatt sukker 245 987 702 259 287 375 -5,13
Brus tilsatt søtstoff 221 759 346 212 019 726 4,59
Brus tilsatt fruktjuice 1 465 234 2 624 007 -44,16
Sum totalt 469 212 282 473 931 108 -1,00
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Brus tilsatt sukker 197 322 442 211 989 899 -6.92
Brus tilsatt søtstoff 184 865 500 174 832 369 5.74
Brus tilsatt fruktjuice 1 185 693 2 312 725 -48.73
Sum totalt 383 373 635 389 134 993 -1,48

Omsetning fordelt på salgskanaler

Angis i liter

Oktober 2017 Oktober 2016 Endring i %
Uteliv 4 191 193 4 387 972 -4.48
Kiosk og bensin 1 920 760 1 896 714 1.27
Dagligvare, eget utsalg 35 534 851 31 757 774 11.89
Sum totalt 41 646 804 38 042 460 9.47
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv 57 022 890 57 436 082 -0.72
Kiosk og bensin 24 968 320 26 198 560 -4.7
Dagligvare, eget utsalg 386 081 018 388 928 488 -0.73
Sum totalt 468 072 228 472 563 130 -0.95
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv 47 954 063 48 552 788 -1.23
Kiosk og bensin 20 663 228 22 171 119 -6.8
Dagligvare, eget utsalg 313 768 826 317 193 934 -1.08
Sum totalt 382 386 117 387 917 841 -1.43
Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no