Meny

Du er her:

Salgstall

Her vil du finne oppdaterte tall fra drikkevarebransjen. Bruk søkemotoren under for å søke frem tall.

Velg drikketype:

Omsetning av brus totalt

Omfatter alle norske brusprodusenter.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2015 33 701 34 129 47 368 35 347 35 392 43 879 36 290 35 987 39 682 40 256 38 287 46 509 382 031 466 827
2016 32 348 36 441 44 180 40 119 42 528 38 287 36 031 43 290 37 758 38 153 36 315 49 523 389 135 474 974
2017 27 542 37 248 45 753 34 253 38 654 46 762 36 436 35 713 39 294 43 033 40 151 56 501 384 688 481 339
2018 23 555 30 807 43 337 36 831 39 476 45 092 40 135 38 144 37 234 45 600 37 410 42 855 380 211 460 476

Salgsutvikling brus

Omfatter 12 av 13 norske brusprodusenter.

Angis i liter

Oktober 2018 Oktober 2017 Endring i %
Brus tilsatt sukker 22 072 237 24 074 726 -8,32
Brus tilsatt søtstoff 23 439 007 18 867 705 24,23
Brus tilsatt fruktjuice 88 517 90 356 -2,04
Sum totalt 45 599 761 43 032 787 5,97
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Brus tilsatt sukker 231 305 788 247 032 413 -6,37
Brus tilsatt søtstoff 244 282 087 222 028 588 10,02
Brus tilsatt fruktjuice 1 274 385 1 465 234 -13,03
Sum totalt 476 862 260 470 526 235 1,35
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Brus tilsatt sukker 182 392 101 198 367 153 -8.05
Brus tilsatt søtstoff 196 684 922 185 134 742 6.24
Brus tilsatt fruktjuice 1 133 670 1 185 693 -4.39
Sum totalt 380 210 693 384 687 588 -1,16

Omsetning fordelt på salgskanaler

Angis i liter

Oktober 2018 Oktober 2017 Endring i %
Uteliv 4 042 460 4 192 945 -3.59
Kiosk og bensin 2 078 532 1 950 134 6.58
Dagligvare, eget utsalg 39 395 856 36 817 678 7
Sum totalt 45 516 848 42 960 757 5.95
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv 55 247 590 57 024 642 -3.12
Kiosk og bensin 23 657 824 24 997 694 -5.36
Dagligvare, eget utsalg 396 805 462 387 363 845 2.44
Sum totalt 475 710 876 469 386 181 1.35
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv 45 848 259 47 955 815 -4.39
Kiosk og bensin 19 251 179 20 692 602 -6.97
Dagligvare, eget utsalg 314 082 417 315 051 653 -0.31
Sum totalt 379 181 855 383 700 070 -1.18
Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no