Meny

Du er her:

Salgstall

Her vil du finne oppdaterte tall fra drikkevarebransjen. Bruk søkemotoren under for å søke frem tall.

Velg drikketype:

Omsetning av brus totalt

Omfatter alle norske brusprodusenter.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2013 32 916 37 799 48 360 34 792 39 650 45 299 38 275 37 859 39 508 43 527 35 748 48 576 354 456 482 308
2014 30 180 33 408 42 184 39 906 38 194 46 677 41 398 37 610 41 262 40 944 35 841 50 728 350 819 478 333
2015 33 701 34 129 47 368 35 347 35 392 43 879 36 290 35 987 39 682 40 256 38 287 46 509 341 775 466 827
2016 32 348 36 441 44 180 40 119 42 528 38 287 36 031 43 290 37 758 38 153 36 315 49 523 350 982 474 974

Salgsutvikling brus

Omfatter 12 av 13 norske brusprodusenter.

Angis i liter

September 2016 September 2015 Endring i %
Brus tilsatt sukker 21 948 790 22 778 547 -3,64
Brus tilsatt søtstoff 15 594 527 16 681 204 -6,51
Brus tilsatt fruktjuice 214 855 222 199 -3,31
Sum totalt 37 758 172 39 681 950 -4,85
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Brus tilsatt sukker 260 477 874 270 824 696 -3,82
Brus tilsatt søtstoff 212 925 233 195 328 688 9,01
Brus tilsatt fruktjuice 2 630 999 3 135 640 -16,09
Sum totalt 476 034 106 469 289 024 1,44
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Brus tilsatt sukker 188 548 442 193 359 154 -2.49
Brus tilsatt søtstoff 160 305 180 146 062 359 9.75
Brus tilsatt fruktjuice 2 128 428 2 353 631 -9.57
Sum totalt 350 982 050 341 775 144 2,69

Omsetning fordelt på salgskanaler

Angis i liter

September 2016 September 2015 Endring i %
Uteliv 5 342 327 5 098 313 4.79
Kiosk og bensin 2 806 707 2 452 035 14.46
Dagligvare, eget utsalg 29 488 219 32 039 426 -7.96
Sum totalt 37 637 253 39 589 774 -4.93
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv 57 258 425 56 728 663 0.93
Kiosk og bensin 26 282 248 26 803 177 -1.94
Dagligvare, eget utsalg 391 139 256 384 270 853 1.79
Sum totalt 474 679 929 467 802 693 1.47
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv 44 164 816 42 983 420 2.75
Kiosk og bensin 20 274 405 19 879 613 1.99
Dagligvare, eget utsalg 285 436 160 277 752 804 2.77
Sum totalt 349 875 381 340 615 837 2.72
Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no