Meny

Du er her:

Salgstall

Her vil du finne oppdaterte tall fra drikkevarebransjen. Bruk søkemotoren under for å søke frem tall.

Velg drikketype:

Omsetning av brus totalt

Omfatter alle norske brusprodusenter.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2015 33 701 34 129 47 368 35 347 35 392 43 879 36 290 35 987 39 682 40 256 38 287 46 509 341 775 466 827
2016 32 348 36 441 44 180 40 119 42 528 38 287 36 031 43 290 37 758 38 153 36 315 49 523 350 982 474 974
2017 27 542 37 248 45 753 34 253 38 654 46 762 36 436 35 713 39 294 43 033 40 151 56 501 341 655 481 339
2018 23 784 31 079 43 659 36 830 39 476 45 092 38 500 36 684 34 903 0 0 0 330 007 330 007

Salgsutvikling brus

Omfatter 12 av 13 norske brusprodusenter.

Angis i liter

September 2018 September 2017 Endring i %
Brus tilsatt sukker 17 918 033 21 238 914 -15,64
Brus tilsatt søtstoff 16 882 308 17 951 878 -5,96
Brus tilsatt fruktjuice 102 865 103 282 -0,40
Sum totalt 34 903 206 39 294 074 -11,17
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Brus tilsatt sukker 233 851 522 246 399 144 -5,09
Brus tilsatt søtstoff 234 563 717 217 688 072 7,75
Brus tilsatt fruktjuice 1 276 224 1 559 175 -18,15
Sum totalt 469 691 463 465 646 391 0,87
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Brus tilsatt sukker 160 863 109 174 292 427 -7.71
Brus tilsatt søtstoff 168 098 847 166 267 037 1.1
Brus tilsatt fruktjuice 1 045 153 1 095 337 -4.58
Sum totalt 330 007 109 341 654 801 -3,41

Omsetning fordelt på salgskanaler

Angis i liter

September 2018 September 2017 Endring i %
Uteliv 4 845 566 5 341 565 -9.29
Kiosk og bensin 2 022 227 2 402 920 -15.84
Dagligvare, eget utsalg 27 938 284 31 465 903 -11.21
Sum totalt 34 806 077 39 210 388 -11.23
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv 56 213 660 57 219 669 -1.76
Kiosk og bensin 23 537 566 24 944 274 -5.64
Dagligvare, eget utsalg 388 799 736 382 303 941 1.7
Sum totalt 468 550 962 464 467 884 0.88
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv 42 621 384 43 762 870 -2.61
Kiosk og bensin 17 180 787 18 742 468 -8.33
Dagligvare, eget utsalg 269 259 013 278 233 975 -3.23
Sum totalt 329 061 184 340 739 313 -3.43
Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no