Meny

Du er her:

Salgstall

Her vil du finne oppdaterte tall fra drikkevarebransjen. Bruk søkemotoren under for å søke frem tall.

Velg drikketype:

Omsetning av vann totalt

Omfatter alle norske vannprodusenter unntatt Isklar.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2016 5 017 6 537 7 820 6 464 9 294 12 417 8 868 8 351 7 425 5 630 5 568 7 125 5 017 90 515
2017 6 039 5 599 7 076 6 286 8 813 10 217 9 075 8 193 6 970 6 380 6 336 6 330 6 039 87 313
2018 6 066 6 032 7 293 7 228 11 452 13 771 13 129 10 902 6 669 7 183 6 261 5 951 6 066 101 937
2019 7 175 6 114 6 980 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 175 20 269

Salgsutvikling vann

Omfatter alle norske vannprodusenter unntatt Isklar.

Angis i liter

Januar 2019 Januar 2018 Endring i %
Vann med kullsyre 5 836 680 4 654 059 25,41
Vann uten kullsyre 1 338 493 1 412 376 -5,23
Sum totalt 7 175 173 6 066 435 18,28
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Vann med kullsyre 77 011 141 64 581 046 19,25
Vann uten kullsyre 26 034 528 22 759 796 14,39
Sum totalt 103 045 669 87 340 842 17,98
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Vann med kullsyre 5 836 680 4 654 059 25.41
Vann uten kullsyre 1 338 493 1 412 376 -5.23
Sum totalt 7 175 173 6 066 435 18,28

Omsetning fordelt på salgskanaler

Angis i liter

Januar 2019 Januar 2018 Endring i %
Uteliv 504 730 600 737 -15.98
Kiosk og bensin 270 075 311 593 -13.32
Dagligvare, eget utsalg 6 400 368 5 154 105 24.18
Sum totalt 7 175 173 6 066 435 18.28
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv 11 200 290 10 127 909 10.59
Kiosk og bensin 4 864 201 4 707 509 3.33
Dagligvare, eget utsalg 86 981 178 72 505 424 19.97
Sum totalt 103 045 669 87 340 842 17.98
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv 504 730 600 737 -15.98
Kiosk og bensin 270 075 311 593 -13.32
Dagligvare, eget utsalg 6 400 368 5 154 105 24.18
Sum totalt 7 175 173 6 066 435 18.28
Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no