Meny

Du er her:

Salgstall

Her vil du finne oppdaterte tall fra drikkevarebransjen. Bruk søkemotoren under for å søke frem tall.

Velg drikketype:

Omsetning av vann totalt

Omfatter alle norske vannprodusenter unntatt Isklar og Voss.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2014 5 743 6 615 6 630 7 782 8 611 10 845 12 165 8 746 7 753 6 483 6 385 7 217 81 372 94 974
2015 6 517 5 960 8 362 6 942 7 985 9 760 10 146 8 261 7 761 5 923 5 760 7 155 77 618 90 532
2016 5 017 6 537 7 820 6 464 9 294 12 417 8 868 8 351 7 425 5 630 5 568 7 125 77 821 90 515
2017 6 039 5 599 7 076 6 286 8 813 10 217 9 075 8 193 6 970 5 778 0 0 74 045 74 045

Salgsutvikling vann

Omfatter alle norske vannprodusenter unntatt Isklar og Voss.

Angis i liter

Oktober 2017 Oktober 2016 Endring i %
Vann med kullsyre 4 245 007 4 205 321 0,94
Vann uten kullsyre 1 532 939 1 424 325 7,63
Sum totalt 5 777 946 5 629 646 2,63
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Vann med kullsyre 64 400 621 68 135 728 -5,48
Vann uten kullsyre 22 338 321 22 600 151 -1,16
Sum totalt 86 738 942 90 735 879 -4,41
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Vann med kullsyre 54 402 115 57 955 633 -6.13
Vann uten kullsyre 19 643 170 19 865 815 -1.12
Sum totalt 74 045 285 77 821 448 -4,85

Omsetning fordelt på salgskanaler

Angis i liter

Oktober 2017 Oktober 2016 Endring i %
Uteliv 747 022 774 507 -3.55
Kiosk og bensin 315 664 297 071 6.26
Dagligvare, eget utsalg 4 715 260 4 558 068 3.45
Sum totalt 5 777 946 5 629 646 2.63
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv 10 209 293 11 407 772 -10.51
Kiosk og bensin 4 668 037 5 077 288 -8.06
Dagligvare, eget utsalg 71 861 612 74 250 819 -3.22
Sum totalt 86 738 942 90 735 879 -4.41
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv 8 770 669 9 768 283 -10.21
Kiosk og bensin 4 034 077 4 505 651 -10.47
Dagligvare, eget utsalg 61 240 539 63 547 514 -3.63
Sum totalt 74 045 285 77 821 448 -4.85
Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no