Meny

Du er her:

Salgstall

Her vil du finne oppdaterte tall fra drikkevarebransjen. Bruk søkemotoren under for å søke frem tall.

Velg drikketype:

Omsetning av vann totalt

Omfatter alle norske vannprodusenter unntatt Isklar.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2015 6 517 5 960 8 362 6 942 7 985 9 760 10 146 8 261 7 761 5 923 5 760 7 155 77 618 90 532
2016 5 017 6 537 7 820 6 464 9 294 12 417 8 868 8 351 7 425 5 630 5 568 7 125 77 821 90 515
2017 6 039 5 599 7 076 6 286 8 813 10 217 9 075 8 193 6 970 6 380 6 336 6 330 74 647 87 313
2018 6 104 6 073 7 354 7 228 11 452 13 771 13 129 10 902 6 669 7 183 0 0 89 865 89 865

Salgsutvikling vann

Omfatter alle norske vannprodusenter unntatt Isklar.

Angis i liter

Oktober 2018 Oktober 2017 Endring i %
Vann med kullsyre 4 916 715 4 678 327 5,10
Vann uten kullsyre 2 265 841 1 701 563 33,16
Sum totalt 7 182 556 6 379 890 12,58
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Vann med kullsyre 76 062 125 64 833 941 17,32
Vann uten kullsyre 26 468 967 22 506 945 17,60
Sum totalt 102 531 092 87 340 886 17,39
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Vann med kullsyre 66 116 971 54 835 435 20.57
Vann uten kullsyre 23 748 157 19 811 794 19.87
Sum totalt 89 865 128 74 647 229 20,39

Omsetning fordelt på salgskanaler

Angis i liter

Oktober 2018 Oktober 2017 Endring i %
Uteliv 1 385 422 747 022 85.46
Kiosk og bensin 327 598 315 664 3.78
Dagligvare, eget utsalg 5 469 536 5 317 204 2.86
Sum totalt 7 182 556 6 379 890 12.58
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv 11 637 582 10 209 293 13.99
Kiosk og bensin 4 967 852 4 668 037 6.42
Dagligvare, eget utsalg 85 925 658 72 463 556 18.58
Sum totalt 102 531 092 87 340 886 17.39
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv 10 218 031 8 770 669 16.5
Kiosk og bensin 4 342 774 4 034 077 7.65
Dagligvare, eget utsalg 75 304 323 61 842 483 21.77
Sum totalt 89 865 128 74 647 229 20.39
Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no