Meny

Du er her:

Salgstall

Her vil du finne oppdaterte tall fra drikkevarebransjen. Bruk søkemotoren under for å søke frem tall.

Velg drikketype:

Omsetning av vann totalt

Omfatter alle norske vannprodusenter unntatt Isklar.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2015 6 517 5 960 8 362 6 942 7 985 9 760 10 146 8 261 7 761 5 923 5 760 7 155 71 694 90 532
2016 5 017 6 537 7 820 6 464 9 294 12 417 8 868 8 351 7 425 5 630 5 568 7 125 72 192 90 515
2017 6 039 5 599 7 076 6 286 8 813 10 217 9 075 8 193 6 970 6 380 6 336 6 330 68 267 87 313
2018 6 104 6 073 7 354 7 228 11 452 13 771 13 129 10 902 6 669 0 0 0 82 683 82 683

Salgsutvikling vann

Omfatter alle norske vannprodusenter unntatt Isklar.

Angis i liter

September 2018 September 2017 Endring i %
Vann med kullsyre 4 628 293 5 004 013 -7,51
Vann uten kullsyre 2 040 683 1 966 123 3,79
Sum totalt 6 668 976 6 970 136 -4,32
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Vann med kullsyre 75 823 737 64 360 935 17,81
Vann uten kullsyre 25 904 689 22 229 707 16,53
Sum totalt 101 728 426 86 590 642 17,48
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Vann med kullsyre 61 200 256 50 157 108 22.02
Vann uten kullsyre 21 482 316 18 110 231 18.62
Sum totalt 82 682 572 68 267 339 21,12

Omsetning fordelt på salgskanaler

Angis i liter

September 2018 September 2017 Endring i %
Uteliv 1 252 506 947 659 32.17
Kiosk og bensin 336 107 378 827 -11.28
Dagligvare, eget utsalg 5 080 363 5 643 650 -9.98
Sum totalt 6 668 976 6 970 136 -4.32
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv 10 999 182 10 236 778 7.45
Kiosk og bensin 4 955 918 4 649 444 6.59
Dagligvare, eget utsalg 85 773 326 71 704 420 19.62
Sum totalt 101 728 426 86 590 642 17.48
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv 8 832 609 8 023 647 10.08
Kiosk og bensin 4 015 176 3 718 413 7.98
Dagligvare, eget utsalg 69 834 787 56 525 279 23.55
Sum totalt 82 682 572 68 267 339 21.12
Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no