Du er her:

Brusprodusentene er rystet over regjeringen

Bryggeri- og Drikkevareforeningen (BROD) er rystet over at regjeringen åpenbart er handlingslammet når det gjelder den eksplosivt økende grensehandelen. BROD krever at avgiftsøkningen umiddelbart reverseres.
  • Skrevet av: Hege Ramseng
  • Dato: 04.06.2018
  • Skriv ut

- Utviklingen er i ferd med å komme ut av kontroll. Etter avgiftsøkningen for brus og søtsaker 1. januar i år, har grense- og netthandel akselerert, nettopp for de produktene regjeringen ønsker vil skal konsumere mindre av, sier direktør i Bryggeri- og Drikkevareforeningen (BROD), Petter Nome. - Både brus-, godteri og alkoholkonsumet ser ut til å øke pga grensehandelen.

- I revidert budsjett foreslår regjeringen at en differensiering av sukkeravgiften utredes. Tanken er at brus med sukker skal ha høyere avgift enn sukkerfri og at omleggingen skal være provenynøytral.

-  Vi tar som en selvfølge at en slik utredning blir seriøs og grundig, og også vurderer effektene for grensehandel. Hvis det legges opp til at sukkerholdig brus blir vesentlig dyrere, kan det sette enda mer fart i grensehandelen, sier Nome. - Samtidig må industrien få en rimelig tid til omstilling. I Storbritannia fikk produsentene 15 måneder på å forberede overgangen til et nytt avgiftssystem, der brusavgiftene ble bestemt ut fra sukkerinnholdet.

I følge Nome kan en slik differensiering tidligst innføres i 2021. – Alternativet er at det settes ytterligere fart i en grensehandel som rammer både folkehelse, arbeidsplasser, miljø og inntekter til staten.

Bryggeri- og Drikkevareforeningen aksepterer en rekke avgifter og reguleringer som skal fremme samfunnsmessige mål som bedre folkehelse og redusert miljøbelastning. Vi krever imidlertid at slike tiltak skal baseres på kunnskap, ikke magefølelse og markeringsbehov for enkeltpartier, sier foreningens direktør.

- Ingen bransje, verken i Norge eller verden for øvrig, har kommet lengre når det gjeler sukkerreduksjon enn norske brusprodusenter. Skal man bruke avgifter, vil det være rimelig å avgiftsbelegge alt sukker, ikke bare brus og sjokolade, mener Nome

 

Norske bryggerier

Se oversikt over norske bryggerier. Klikk her

Ølskolen

Lær mer om øl.
Klikk her

Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no