Du er her:

Kompensasjonsordning fra regjeringen

Regjeringen la i kveld (2.4.) fram "Kompensasjonsordning for foretak som har tapt omsetning som følge av Covid- 19-utbruddet", og etter vår mening ser dette ut til å være en god ordning.
  • Skrevet av: Hege Ramseng
  • Dato: 02.04.2020
  • Skriv ut

Den norske kompensasjonsordningen har satt grensen for omsetningsfall på 30 prosent eller mer (20 pst. eller mer for mars) fra samme måned i fjor for å komme inn under ordningen. I krisepakken som kom fra den danske regjeringen for noen dager siden, må bedriftene ha et omsetningsfall på 40 prosent eller mer.

Kompensasjonsordningen er gjennomført i ekspressfart, så noen justeringer kan komme. Pakken skal behandles i Stortinget og godkjennes av ESA, men regjeringen regner med at en søknadsportal for bedriftene skal være oppe og gå fra 17. april.

  • Ordningen vil bli forvaltet av Skatteetaten. Søknadsprosessen vil i stor grad være automatisert gjennom en digital tjeneste, som utvikles i samarbeid med Finans Norge
  • Ordningen er i hovedsak ment å treffe små- og mellomstore bedrifter.
  • Ordningen gjelder i utgangspunktet for mars, april og mai 2020.
  • Første utbetaling foretas så raskt som mulig i april og utmåles ut fra oppgitte tall for mars. 
  • Ordningen gjelder for bedrifter med omsetningsfall på 30 pst eller mer per måned fra og med april 2020, for mars settes inngangskravet til 20 pst fall i omsetningen, fordi de mest omfattende smitteverntiltakene ble iverksatt litt ut i mars.

Hvem får hva?
Kompensasjonen beregnes etter følgende formel per bedrift: Kompensasjon = Omsetningsfall i prosent × (faste kostnader− egenandel) × justeringsfaktor.
Justeringsfaktoren fastsettes til 0,8 for bedriftene som ikke er stengt av staten.

(Vi regner med at utregningen vil skje automatisk i søknadsportalen)

Egenandelen fastsettes til 10 000 kroner. Dette betyr at du må tjene over 10 000 pr måned for å få kompensasjon.

Deretter en terskel for utbetaling fra ordningen, som fastsettes til 5000 kroner. Det betyr at kompensasjonsbeløp under denne grensen ikke betales ut.

Ordningen gjelder IKKE for følgende:

foretak uten ansatte (utenom ENK der virksomheten er innehavers hovedinntektskilde) 
• foretak uten aktivitet 
• foretak som er under konkursbehandling eller begjært konkurs 

Les mer her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/foretak-med-minst-30--omsetningsfall-kan-fa-kompensasjon/id2696396/
https://www.nho.no/tema/arbeidsliv/koronaviruset/kompensasjonsordningen-penger-kommer-i-april/

 

 

 

 

  •  

Norske bryggerier

Se oversikt over norske bryggerier. Klikk her

Ølskolen

Lær mer om øl.
Klikk her

Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no