Du er her:

nho
Administrerende direktør i NHO Mat og Drikke, Petter Haas Brubakk. Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen

Konkrete mål for bedre kosthold

Regjeringen la nylig frem en ny nasjonal handlingsplan for bedre kosthold, hvor intensjonsavtalen for et sunnere kosthold som mat- og drikkenæringen og myndighetene signerte i desember 2016 er sentral.

Intensjonsavtalen som ble undertegnet av helse- og omsorgsminister Bent Høie, bedrifter og næringsorganisasjoner 6. desember, er antageligvis er den mest omfattende samarbeidsavtalen for sunnere kosthold mellom myndigheter og næringsliv i noe land, og er en sentral del av og viktig innsatsområde i den nye handlingsplanen.

- Planer og avtaler gir i seg selv hverken bedre folkehelse, innovative mat- og drikkeprodukter eller mer lønnsomme bedrifter, men intensjonsavtalen og regjeringens nye handlingsplan danner en solid plattform for det videre arbeidet, sier administrerende direktør i NHO Mat og Drikke Petter Haas Brubakk.
 
Med den nye handlingsplanen setter myndighetene konkrete mål for kostholdsarbeidet som bygger på og er i tråd med de ambisiøse målsetningene i intensjonsavtalen om tilrettelegging for et sunnere kosthold.
 
Handlingsplanens mål innen 2021 er:
• Å øke forbruket av grønnsaker, frukt og bær, grove kornvarer og fisk med 20 prosent.
• Å redusere innholdet av tilsatt sukker i kosten til 11 energiprosent
• Å redusere innholdet av mettet fett i kosten til 12 energiprosent
• Å redusere innholdet av salt i kosten fra 10 gram til 8 gram per dag.
 
-  Målene i intensjonsavtalen og handlingsplanen nås bare dersom alle aktører bidrar der de kan. Myndighetene og bedriftene har derfor et felles ansvar for at målene nås. Bedriftene i mat-og drikkenæringen vil gjøre sin del av arbeidet gjennom utvikling av stadig nye produkter, reformulering av eksisterende produkter, utvikling av porsjons- og pakningsstørrelser, og ved å fremme sunnere alternativer og valgmuligheter, sier Brubakk.
 
Mange ulike aktører engasjerer seg i debatten om kosthold og helse, og  gir kostholdsråd ut fra sitt ståsted med til tider motstridene budskap. Dette kan bidra til å skape usikkerhet blant forbrukere omkring hva som er de gode valgene. Derfor vil en viktig del av arbeidet med å nå målsetningene myndighetene og matbransjen har satt seg, være klar og tydelig kommunikasjon som gjør det enkelt å ta gode valg basert på de nasjonale kostrådene.

- I det videre arbeidet er det viktig at alle involverte aktører tar sitt ansvar for  å kommunisere tydelig om hva som er gode kostholdsvalg og ikke bidra til å skape unødig forvirring hos forbrukerne, avslutter Brubakk.

Norske bryggerier

Se oversikt over norske bryggerier. Klikk her

Ølskolen

Lær mer om øl.
Klikk her

Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no