Du er her:

energi

Mattilsynets utredning om energidrikker

Høsten 2018 fikk Mattilsynet i oppgave fra Helse- og omsorgsdepartementet å utrede ulike alternative tiltak for å beskytte barn og unge mot potensielle helseskader som følge av høyt forbruk av energidrikker.
 • Skrevet av: Hege Ramseng
 • Dato: 30.04.2019
 • Skriv ut

Utredningen ble overlevert departementet i februar 2019. Sentrale konkulusjoner er at «med dagens forbruk vil et middels inntak av koffein fra kun energidrikker ikke medføre noen helserisiko blant barn og unge», og at «en lovfestet aldersgrense for kjøp og salg av energidrikker er for invaderende, og ikke et forholdsmessig tiltak på nåværende tidspunkt».

Mattilsynet anbefaler:

 • En forskriftsfestet grense for koffeininnhold i energidrikker.
 • Tiltak for å øke kunnskapsnivået om både koffein og energidrikker.
 • Overvåking av utviklingen i markedet, samt av barn og unges inntak av energidrikker og andre koffeinholdige mat- og drikkevarer.
 • Dialog med bransjen om å utvide og utvikle mer forpliktende retningslinjer for selvregulering av energidrikkmarkedet.

Bryggeri- og drikkevareforeningen (BROD) ser at konklusjonene og anbefalingene fra utredningen er i tråd med hva bransjen har ment over tid. Vi ser frem mot et konstruktivt samarbeid med Helse- og omsorgsdepartementet og ønsker å videreføre det pågående arbeidet med gode retningslinjer for bransjen og økt informasjon til forbrukerne.

Anbefalingene fra Helse- og omsorgsdepartementet baserer seg på risikovurderingen fra Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM). VKM-rapporten kan leses her: https://vkm.no/risikovurderinger/allevurderinger/energidrikkervurderingaveventuellenegativehelseeffekterhosbarnogunge.4.3533fa35166534fbf7cde5ab.html

Om Energidrikker:

 • Energidrikk er alkoholfri drikke som inneholder omtrent samme mengde koffein som en kopp kaffe
  (80 mg per 250 ml)
 • Energidrikker har blitt markedsført i mer enn 30 år og konsumeres av forbrukere over hele verden – inkludert alle EU-land
 • Energidrikker har en stimulerende effekt og kombinasjoner av ulike ingredienser, blant annet koffein, taurin og vitaminer
 • Både norske og internasjonale myndigheter har bekreftet at moderat forbruk av energidrikker er trygt

 

 

Norske bryggerier

Se oversikt over norske bryggerier. Klikk her

Ølskolen

Lær mer om øl.
Klikk her

Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no