Du er her:

kjøtt

Vekk med sladden!

1. november forsvinner ølsladden fra Drikkeglede og andre bryggerinettsider. Regjeringen har endelig sagt ja til nøktern informasjon om øl på hjemmesidene. Det er en seier for fornuften, for forbrukerne og for bryggeriene.

Forbudet mot alkoholreklame ble innført i 1975, mange tiår før internett og kabel-TV gjorde internasjonal alkoholreklame lett tilgjengelig for alle nordmenn. Forskriftsendringene som kommer nå er en tilpasning til 2015, som retter opp litt av ubalansen mellom norsk øl og internasjonal alkohol av alle varianter.

De viktigste endringene
Alkoholreklame er fortsatt forbudt, men regjeringen har bestemt at folk skal ha tilgang til nøktern informasjon om alkoholholdige produkter på plattformer de selv aktivt oppsøker. I praksis betyr det bl.a.:

 • Produsenter, importører, salgs- og skjenkesteder kan legge ut nøktern produktinformasjon på sine hjemmesider.
 • Her kan de også vise bilder (mot nøytral bakgrunn) av produktene i glass og emballasje.
 • Serveringssteder kan gi drikkeanbefalinger i menyen til sine matretter.
 • Produsentene kan selv informere nøkternt om produktene på messer, omvisninger og mat- og drikkefestivaler.
 • I forbindelse med messer, festivaler, omvisninger, foredrag og kurs kan det gis ut produktspesifikke brosjyrer fra produsentene.
 • Det blir tillatt å annonsere for drikkevaremesser, festivaler, omvisninger, foredrag og kurs.
 • Det kan opplyses på arrangørenes hjemmesider hvilke produsenter som deltar.
 • Det kan vises generelle og nøkterne bilder av alkohol sammen med mat eller i produksjonslokaler, men bilder som viser "positive drikkesituasjoner" (fx skåling) tillates ikke.

Politisk Kinderegg
Bryggeri- og Drikkevareforeningen (BROD) har arbeidet for disse endringene helt siden 2009. Flertallet på Stortinget er positive, bl.a. har Arbeiderpartiet gitt støtte i et landsmøtevedtak. Men politikk tar tid. Det er vår oppfatning at Regjeringen har strukket seg så langt det er mulig innenfor rammen av forskriftsendringer og samarbeidsavtalen med Kristelig Folkeparti (Venstre støtter endringene).

Et alternativ kunne vært å foreslå en lovendring, men i så fall måtte saken vært forberedt for Stortinget og prosessen ville blitt langt mer komplisert og tatt mye lengre tid.

BROD ser forskriftsendringene som et politisk Kinderegg:

 1. Interesserte forbrukerne får tilgang til informasjon om et tusentalls norske øl, samt bilder av ølet med og uten emballasje. Hvordan smaker det? Hva passer det til? Hvordan er det brygget? Hvordan ser det ut?
 2. Bryggeriene får eksponert sine produkter, både gjennom egne hjemmesider og hjemmesider hos salgs- og skjenkesteder. Dette er ikke minst viktig for de som vil prøve seg på eksportmarkedet.
 3. Økt kunnskap om øl og ølkultur vil bidra til sunnere og mer ansvarlig alkoholkultur. Folk som har fokus på smak og opplevelse drikker kanskje dyrere, men i mindre mengder.

Det som ikke er lov
BROD har også foreslått flere andre lettelser i reklameforbudet, som vi ikke har fått gjennomslag for:

 • Det blir ikke lov å omtale spesifikke produkter eller vise bilder i sosiale medier som Facebook og Instagram.
 • Sameksponering av mat og øl i butikk tillates ikke.
 • Det blir ikke tillatt å reklamere for alkoholfrie drikker og lettøl med samme merkenavn som alkoholholdige drikker. (Clausthaler og Munkholm er greit, Frydenlund Vørterøl og Hansa Julebrus er det ikke.)

Samarbeid med Helsedirektoratet
BROD og andre representanter for produsenter, salgs- og skjenkesteder vil om kort tid gjennomgå de nye forskriftene sammen med Helsedirektoratet. Målet er å oppklare evt uklarheter og komme fram til felles tolkninger av mulige gråsoner.

BROD er svært opptatt av at alle aktører forholder seg lojalt til det nye regelverket og verken tøyer det eller jakter på smutthull. Vi har alt å tjene på et godt og tillitsfullt forhold til politikere og myndigheter, og vil heller ikke godta at noen skaffer seg konkurransefordeler gjennom å bryte reglene.

 

 

Norske bryggerier

Se oversikt over norske bryggerier. Klikk her

Ølskolen

Lær mer om øl.
Klikk her

Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no