Denne nettsiden oppdateres for tiden ikke men brukes av BRODs medlemmer for registrering av salgsstatistikk.
Bryggeri- og drikkevareforeningen har nå fått nye nettsider med informasjon om organisasjonens arbeid. Besøk oss gjerne på bryggeriforeningen.no.
drikkeglede.no vil i løpet av sommeren gjenoppstå som et nettsted med informasjon og inspirasjonsartikler om din favorittdrikke.

Du er her:

Alkoholpolitikken i Norge har vært preget av høye avgifter, begrenset tilgjengelighet og totalforbud mot alkoholreklame.

Øl og alkoholpolitikk

I europeisk sammenheng er nordmenn beskjedne øldrikkere. I gjennomsnitt drikker vi litt over 50 liter øl hver pr år. Svenskene drikker 10 liter mer, mens danskene drikker mer enn dobbelt så mye øl

I Norge fører myndighetene en restriktiv alkoholpolitikk for å begrense misbruk og skadevirkninger av alkohol. Alkoholpolitikken har vært preget av høye avgifter, begrenset tilgjengelighet og forbud mot alkoholreklame.

 

Tilgjengeligheten har blitt langt bedre de siste årene, med sterk økning i tallet på Vinmonopolutsalg og mange nye barer og restauranter. Samtidig har avgiftsnivået økt jevnt og Norge har uten sammenlikning de høyeste alkoholavgiftene i verden. Reklameforbudet håndheves strengt.

EØS-avtalen og Sveriges innlemmelse i EU har gitt EUs alkoholpolitikk stor betydning for situasjonen i Norge. Sverige har vesentlig lavere avgifter enn oss, Danmark ligger enda lavere, og de fleste EU-land har et mye lavere avgiftsnivå enn de skandinaviske landene. Dette har ført til stor handelslekkasje til nabolandene og økt smugling. Tollevesenets ølbeslag er de siste femten årene ellevedoblet, mens spritbeslagene har falt kraftig. Vinbeslagene øker noe, men ligger på et lavt nivå.

Grensehandel og smugling er en stor utfordring for Norge og gir:

 • Økt tilgjengelighet i private hjem.
 • Økt tilgjengelighet for mindreårige.
 • Mer organisert kriminalitet.
 • Tapte arbeidsplasser i Norge.
 • Inntektstap for staten på mange hundre millioner kroner.
 • Økt miljøbelastning.

Økt grensehandel og smugling er to argumenter for å redusere avgiften på øl. I tillegg tror vi lavere ølavgift og høyere brennevinsavgift kan føre til at flere drikker svak alkohol framfor sterk. Dette er også i tråd med tradisjonelle målsettinger i norsk alkoholpolitikk og råd fra Verdens Helseorganisasjon (WHO)

Bruk og misbruk av alkohol
De aller fleste nordmenn nyter øl med glede. Øl er tradisjonelt en drikk som nytes der folk treffes til samvær og fellesskap. Når øl brukes riktig, er det en sosial drikk som bidrar til å føre folk sammen og skape en god atmosfære. Øl er en gammel norsk matdrikk, og hører med på matbordet både til fest og hverdags.

Samtidig er det ikke tvil om at misbruk fører til problemer for en del øldrikkere og deres nærmeste omgivelser. Grensen mellom bruk og misbruk er forskjellig fra person til person. Det er individuelt både hva man ønsker, hva man tåler og hva som passer i ulike situasjoner.

Problemene oppstår når behovet for rus overskygger behovet for de sosiale gledene ølet kan være med på å skape. Når rusbehovet bestemmer øldrikkingen, er det fare på ferde. En lett påvirkning opplever mange av oss som noe positivt. Men hvis rusen får oss til å si og gjøre ting vi ikke kan stå for i edru tilstand, er det fare på ferde.

I mange situasjoner i livet trenger vi alle våre sanser i høyeste beredskap. Det lar seg ikke kombinere med å drikke alkohol. Arbeidssituasjoner og bilkjøring er klare eksempler. I andre sammenhenger er det helsemessige eller sosiale årsaker til at all bruk av alkohol er misbruk. For eksempel er det i våre øyne feil å drikke alkohol om du er under 18 år eller gravid.

Rett bruk av øl innebærer at:

 • Øl skal nytes, ikke misbrukes.  Misbruk går ut over misbrukeren selv, pårørende og samfunnet.
 • Øl er en voksendrikk. Vi ønsker ingen skjenking eller salg av øl til ungdom under 18 år
 • Øl passer ikke alltid. Vi ønsker punktavhold ved blant annet graviditet, bilkjøring og andre aktiviteter som krever spesiell aktsomhet.

Bryggeri- og Drikkevareforeningen vil bidra til en sunn drikkekultur gjennom å:

 • Delta i forebyggende arbeidet mot rusmiddelmisbruk.
 • Bidra til å dreie alkoholbruk over til drikker med lavere alkoholinnhold.
 • Promotere ansvarlighet og måtehold i alle sammenhenger hvor vi opptrer.
 • Alltid respektere folk som ikke drikker alkohol og aktivt motarbeide drikkepress.
 • Overholde lover og regler for omsetning av øl.

Norske bryggerier

Se oversikt over norske bryggerier. Klikk her

Ølskolen

Lær mer om øl.
Klikk her

Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no