Du er her:

kinn

Forbudet mot alkoholreklame

I 1975 vedtok Stortinget forbud mot all alkoholreklame. Siden har forbudet blitt skjerpet i flere omganger, og omfatter også reklame for produkter med samme kjennemerke som alkoholholdig drikk, f.eks. Ringnes Vørterøl. 1.november 2016 ble alkoholforskriften endret, slik at det er tillatt å gi nøktern informasjon og vise bilder av alkohol på plattformer forbrukerne selv aktivt oppsøker. Det gjelder bl.a. hjemmesider og på salgs- og skjenkesteder.

Helsedirektoratet har utarbeidet detaljerte merknader om hvordan unntakene skal forstås. Bryggeri- og Drikkevareforeningen er opptatt av at alle produsenter, importører, grossister salgs- og skjenkesteder skal følge de samme spillereglene og holde seg innenfor lovens rammer.

 Følgende manual skal være en hjelp for foreningens medlemmer: https://www.drikkeglede.no/getfile.php/1319065-1447768833/Filer/Unntakene%20fra%20forbudet%20mot%20alkoholreklame%20%282%29.pdf

Her er siste siste versjon av Helsedirektoratets merknader:
 https://helsedirektoratet.no/folkehelse/alkohol/forbud-mot-alkoholreklame

Norske bryggerier

Se oversikt over norske bryggerier. Klikk her

Ølskolen

Lær mer om øl.
Klikk her

Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no