Denne nettsiden oppdateres for tiden ikke men brukes av BRODs medlemmer for registrering av salgsstatistikk.
Bryggeri- og drikkevareforeningen har nå fått nye nettsider med informasjon om organisasjonens arbeid. Besøk oss gjerne på bryggeriforeningen.no.
drikkeglede.no vil i løpet av sommeren gjenoppstå som et nettsted med informasjon og inspirasjonsartikler om din favorittdrikke.

Du er her:

kinn

Forbudet mot alkoholreklame

I 1975 vedtok Stortinget forbud mot all alkoholreklame. Siden har forbudet blitt skjerpet i flere omganger, og omfatter også reklame for produkter med samme kjennemerke som alkoholholdig drikk, f.eks. Ringnes Vørterøl. I 2016 ble alkoholforskriften endret, slik at det ble tillatt å gi nøktern informasjon og vise bilder av alkohol på plattformer forbrukerne selv aktivt oppsøker.
  • Skrevet av: Hege Ramseng
  • Dato: 06.01.2020
  • Skriv ut

Det gjelder bl.a. hjemmesider og på salgs- og skjenkesteder. Helsedirektoratet utarbeidet detaljerte merknader om hvordan unntakene skal forstås. Bryggeri- og Drikkevareforeningen er opptatt av at alle produsenter, importører, grossister salgs- og skjenkesteder skal følge de samme spillereglene og holde seg innenfor lovens rammer.

 Følgende manual skal være en hjelp for foreningens medlemmer: https://www.drikkeglede.no/getfile.php/1319065-1447768833/Filer/Unntakene%20fra%20forbudet%20mot%20alkoholreklame%20%282%29.pdf

Her er siste siste versjon av Helsedirektoratets merknader:
 https://helsedirektoratet.no/folkehelse/alkohol/forbud-mot-alkoholreklame

Norske bryggerier

Se oversikt over norske bryggerier. Klikk her

Ølskolen

Lær mer om øl.
Klikk her

Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no