Denne nettsiden oppdateres for tiden ikke men brukes av BRODs medlemmer for registrering av salgsstatistikk.
Bryggeri- og drikkevareforeningen har nå fått nye nettsider med informasjon om organisasjonens arbeid. Besøk oss gjerne på bryggeriforeningen.no.
drikkeglede.no vil i løpet av sommeren gjenoppstå som et nettsted med informasjon og inspirasjonsartikler om din favorittdrikke.

Du er her:

Konfliktnivået i bryggeri- og drikkevarebransjen har vært lavt, og er preget av nært samarbeid mellom ansatte, ledelse og eiere. (Foto: Ringnes)

Arbeidsplassen

Bryggeriene har, som alle andre virksomheter, opplevd streik og konflikter. Men det som preger mesteparten av historien er ikke strid, men samarbeid og lojalitet.

I dag er våre arbeidsplasser et fargerikt fellesskap med gode velferdsordninger, høy yrkesstolthet og et nært samarbeid mellom eiere, ledere og ansatte.

FAGBEVEGELSEN
LO-forbundet Norsk Nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) organiserer så godt som samtlige ansatte ”på gulvet”, mens flertallet av funksjonærene er organisert i Parat og Negotia (YS). Selvsagt forhandles det om lønn og faglige rettigheter, men fagorganiserte og ledelse står sammen om alle bransjepolitiske saker, enten det dreier seg om reduserte avgifter eller retten til å informere om produktene.

TRE GENERASJONER
Når konfliktnivået har vært lavere i bryggerinæringen enn i mange andre bransjer, kan det skyldes at brygging er et håndverk. Skal et håndverk utøves med topp kvalitet, tåles ikke bråk. Alle må spille på samme lag. Bryggerfaget gikk ofte i arv, og i tidligere tider var det ikke uvanlig at tre generasjoner i én familie jobbet på samme bryggeri.

EKSTREM LOJALITET
Historien er full av eksempler på at bryggeribransjen ikke er som andre bransjer. På slutten av 1800-tallet opprettet Tou bryggeri ved Stavanger skole for de ansattes barn og kjøpte et dampskip som fraktet arbeiderne til og fra jobb. Hansa Bryggeri i Bergen hadde kaninfarm under 2. verdenskrig for å sørge for at de ansatte skulle få middag hver dag. Aaas skaffet i en lang periode bolig til femti ansatte og familiemedlemmer på bryggeriet.  Andre hadde krambu for arbeiderne og solgte dagligvarer til kostpris.

-  Jeg vil bruke betegnelsen ”ekstrem lojalitet” sier forbundssekretær, Eystein Gaare, i NNN. - Bryggeriene ble ledet av ølbryggere. Mange var oppvokst i bransjen. Det var en æressak å ta vare på god arbeidskraft, følgelig beholdt man dem. Samtidig: En som kanskje ikke var så effektiv, hadde et sikkerhetsnett rundt seg. Arbeidskamerater hjalp hverandre og forsvarte hverandre.

BØNNEROM OG HALALMAT
Oppkjøp og strukturendringer de siste 30-40 årene har selvsagt gjort noe med familiefølelsen i bedriftene, men lojaliteten er fortsatt høy, sykefraværet er relativt lavt og kulturen med gode velferdsordninger er videreført.

De største bedriftene har i dag ansatte fra mange titalls nasjoner og et vell av ulike kulturer og religioner. Det er en selvfølge at bedriftene tilbyr både halal- og koshermat i kantinene og har innredet bønnerom for inntil fire ulike religioner. Og selvsagt respekteres tradisjonene knyttet til Ramadan og Eid.    

Når mange ulike kulturer er representert kan det oppstå utfordringer i forhold til språk. Noen bryggerier har derfor jevnlige lese og skrive kurs for de av sine nyansatte som ønsker dette. Det integrerer de ansatte både i arbeidsmiljøet og i bryggerikulturen.

Linker: 

Norsk Nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund: www.nnn.no

Negotia: www.negotia.no

Parat : www.parat.no

Kilder:
Øystein Øystå: ”Brygg, brus og bruduljer”
Medlemmene i Bryggeri- og drikkevareforeningen.

 

 


 

Norske bryggerier

Se oversikt over norske bryggerier. Klikk her

Ølskolen

Lær mer om øl.
Klikk her

Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no