Denne nettsiden oppdateres for tiden ikke men brukes av BRODs medlemmer for registrering av salgsstatistikk.
Bryggeri- og drikkevareforeningen har nå fått nye nettsider med informasjon om organisasjonens arbeid. Besøk oss gjerne på bryggeriforeningen.no.
drikkeglede.no vil i løpet av sommeren gjenoppstå som et nettsted med informasjon og inspirasjonsartikler om din favorittdrikke.

Du er her:

Emballasjeselskapene

 • 10.01.2019

  Sirkel

  Sirkel mottar glass- og metallemballasje fra kommuner i hele Norge, til gjenvinningsanlegget på Onsøy utenfor Fredrikstad. 100% blir sendt til materialgjenvinning, og gjenoppstår som verdifullt råmateriale for helt nye produkt...

 • 24.11.2020

  Infinitum

  Infinitum AS, tidligere Norsk Resirk A/S, er et norsk aksjeselskap som driver panteordning for drikkevareemballasje i aluminium, stål og plast. Selskapet ble etablert i 1999, og eies av bedrifter og organisasjoner innen industri ...

 • 10.01.2019

  Grønt Punkt Norge

  Grønt Punkt er et non-profit selskap som sørger for finansiering av returordningene for emballasjetypene glass, plast, metall, kartong, drikkekartong og bølgepapp.

Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no