Denne nettsiden oppdateres for tiden ikke men brukes av BRODs medlemmer for registrering av salgsstatistikk.
Bryggeri- og drikkevareforeningen har nå fått nye nettsider med informasjon om organisasjonens arbeid. Besøk oss gjerne på bryggeriforeningen.no.
drikkeglede.no vil i løpet av sommeren gjenoppstå som et nettsted med informasjon og inspirasjonsartikler om din favorittdrikke.

Infinitum

Infinitum AS, tidligere Norsk Resirk A/S, er et norsk aksjeselskap som driver panteordning for drikkevareemballasje i aluminium, stål og plast. Selskapet ble etablert i 1999, og eies av bedrifter og organisasjoner innen industri og handel. Bryggeri- og drikkevareforeningen eier 35% av Infinitum.
  • Skrevet av: Hege Ramseng
  • Dato: 10.01.2019
  • Skriv ut

Selskapets mål er å sikre høyest mulig retur av pantebelagt gjenvinningsemballasje for drikkevarer til lavest mulig kostnad og miljøbelastning.

Panteordningen i Norge er en stor nasjonal dugnad som betyr mye for miljøet. Alt som pantes blir resirkulert, og Norge er et forbilde for andre land.

Infinitum drifter pantesystemet for drikkevarebokser og plastflasker med pantemerke. Navnet er inspirert av det uendelige antall ganger man kan resirkulere flasker og bokser i pantesystemet. 

Infinitum betyr uendelig
Årlig panter nordmenn over én milliard flasker og bokser. Aluminium og plast er materialer som kan resirkuleres igjen og igjen. Det krever mye mer energi å lage ny plast og aluminium enn å resirkulere. Når bokser resirkuleres til nye bokser, brukes kun 5 prosent av energien sammenliknet med å produsere nye bokser. Gjenvinning av 1 kilo plast sparer 2 kilo olje. Slik sparer panting og resirkulering både energi, ressurser, penger og ikke minst miljøet.
 

Norske bryggerier

Se oversikt over norske bryggerier. Klikk her

Ølskolen

Lær mer om øl.
Klikk her

Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no