Denne nettsiden oppdateres for tiden ikke men brukes av BRODs medlemmer for registrering av salgsstatistikk.
Bryggeri- og drikkevareforeningen har nå fått nye nettsider med informasjon om organisasjonens arbeid. Besøk oss gjerne på bryggeriforeningen.no.
drikkeglede.no vil i løpet av sommeren gjenoppstå som et nettsted med informasjon og inspirasjonsartikler om din favorittdrikke.

Du er her:

Norge er rikt på friskt og naturlig vann, men det er ikke alltid fjellbekken eller vannkrana er innen rekkevidde.

Hvorfor vann på flaske?

...når det er så mye godt vann i springen? Vann er livsviktig og finnes i de fleste drikkevarer, men vann er en knapphetsressurs som er svært ulikt fordelt. I store deler av verden er det kritisk mangel på vann. Vi mener at tilgang til rent vann er en menneskerett. I Norge har vi meget godt naturlig vann fra sjøer, elver og kilder. Likevel har det vært stigende etterspørsel etter vann på flaske, med eller uten smak og kullsyre.

Navigér etter avsnitt:  Flaskevann i stedet for springvann? Eller Brus?  |  Fører flaskevann til mer utslipp av klimagasser?  |  Hvordan påvirker flaskevann miljøet?  |  Tenker flaskevannprodusentene på miljøet?  |  Tenk miljø i alt du gjør!  |  Vanlige spørsmål om vann

De siste årene har mange i Norge spurt:
Hvorfor selge flaskevann når vi like gjerne kan drikke fra springen?
Er det ikke miljøfiendtlig å lage flasker, som skal fylles med vann, transporteres og vaskes eller resirkuleres?

Begge spørsmålene er gode og relevante. Her er våre tanker rundt flaskevann og miljø i Norge:

FLASKEVANN I STEDET FOR SPRINGVANN? ELLER BRUS?
Vann har i de siste årene økt i popularitet, særlig blant ungdom, men det går ikke på bekostning av kranvann. Tvert imot. Vi drikker generelt mer vann enn noensinne, både flaskevann og kranvann.

Mange velger flaskevann når de er på farten når kranvann ikke er tilgjengelig: På trening, kjøretur eller reise med tog, båt og fly. Andre setter pris på det lille ekstra du kan få i flaskevannet: Kullsyre, søtningsmiddel, aroma eller fruktjuice. Flertallet i Norge foretrekker vann med tilsatt kullsyre når de drikker vann fra flaske.

Det siste tiåret har vi gått over til å drikke mer vann med og uten smak og med og uten kullsyre, og mindre av brus med og uten sukker. Det er en sunn utvikling.

FØRER FLASKEVANN TIL MER UTSLIPP AV KLIMAGASSER?
All produksjon og transport av varer fører til klimautslipp. Derfor er det om å gjøre at transportetappene blir kortest mulig. Flaskevannet som selges i Norge er i det vesentligste produsert her i landet. Det er kortreist. Hvis vi slutter å produsere flaskevann i Norge, vil markedet raskt overtas av store selskaper i Tyskland, Frankrike og Italia. Det ville mangedoble transportetappene og utslippene til miljøet.

HELT KONKRET: HVORDAN PÅVIRKER FLASKEVANN MILJØET?
I Norge er flaskevannforbruket ca. 25 liter pr. person pr. år. Hvis vi går ut fra at det totale CO2 utslippet pr nordmann er ca. 7350 kg pr. år, så utgjør den CO2  mengden som oppstår ved produksjon og transport av en nordmanns årlige flaskevannforbruk ca. 0,5 promille av  personens årlige totalutslipp av CO2 (i hht Institutt för Livsmedel och Bioteknik og Naturvårdsverket i Sverige).  I 2011 drakk vi i Norge 581 millioner liter brus og flaskevann, hvorav vann utgjorde ca. 86 millioner bliter.

TENKER FLASKEVANNPRODUSENTENE PÅ MILJØET?
Ja. Drikkevareprodusenter har i mange år arbeidet for å redusere transporten, og de investerer kontinuerlig i miljøvennlig drift. Noen eksempler er overgangen fra tunge glassflasker til lette plastflasker, forbedring i forbruket av drivstoff til transport, samtransporter, ECO-kjøring og bruk av jernbane til langtransporter.

I Norge tas mellom 90 og 95 % av flaskene som brukes til vann i retur gjennom pantesystemene.  Flaskene brukes enten om igjen, eller blir samlet inn for resirkulering av flaskematerialet. Gjennom kontinuerlig produktutvikling forsøker flaskeprodusentene å minske vekten på flasken for å redusere miljøbelastningen.

TENK MILJØ I ALT DU GJØR!
I de følgende eksemplene ser du hvor lite flaskevann faktisk belaster miljøet, og hvordan selv enkle tiltak i hverdagen kan gi ganske store miljøgevinster. 

Vasker du f. eks. fire maskiner med skitne klær ved 40°c i stedet for ved 60°c, sparer du ca 4 kg CO2.  Dette tilsvarer CO2-utslippet fra 50 stk halvliter PET(plast)-flasker med vann – som er en persons årsforbruk av flaskevann.

Senker du hustemperaturen med to grader, oppnår du en besparelse på 140 kg CO2 per år. Dette tilsvarer 35 personers årsforbruk av flaskevann.

Bytter du ut glødelampene hjemme til lavenergilamper, sparer du 250 kg CO2  i hele lampens levetid. Dette tilsvarer 62 personers årsforbruk av flaskevann.

Kilde: Naturskyddsföreningen

VANLIGE SPØRSMÅL OM VANN

Har det økte forbruket av flaskevann bidratt til økt utslipp av CO2?
Nei. Forbruket av flaskevann har økt, samtidig som forbruket av brus har minsket. Forskjellen er at det nå transporteres mer vann enn brus.

Hvorfor skal vi drikke flaskevann når Norge har så bra kranvann?
Kranvann er en utmerket måte å slukke tørsten på, men mange velger kullsyreholdig- og smaksatt vann som et alternativ. Når kranvann ikke er tilgjengelig blir flaskevann ofte valgt.

Er det forskjell på flaskevann og kranvann?
Vann fra en naturlig kilde renses av naturen, eller i produsentenes høyteknologiske renseanlegg, mens vannet som finnes i kraner renses i kommunale renseanlegg før det pumpes ut i det kommunale ledningsnettet ut til forbrukerne.

Norske bryggerier

Se oversikt over norske bryggerier. Klikk her

Ølskolen

Lær mer om øl.
Klikk her

Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no