Denne nettsiden oppdateres for tiden ikke men brukes av BRODs medlemmer for registrering av salgsstatistikk.
Bryggeri- og drikkevareforeningen har nå fått nye nettsider med informasjon om organisasjonens arbeid. Besøk oss gjerne på bryggeriforeningen.no.
drikkeglede.no vil i løpet av sommeren gjenoppstå som et nettsted med informasjon og inspirasjonsartikler om din favorittdrikke.

Du er her:

Ølsmaking i et tysk bryggeri.

Internasjonalt

Øl, brus og vann er global superbusiness og enorme pengesummer er involvert. Og der det finnes penger er det også korrupsjon, kriminalitet, overgrep og ansvarsløshet. Men det som preger øl- og brusbransjen som helhet, er seriøs forretningdrift og stort fokus på samfunnsansvar.

Bryggeri- og drikkevareforeningen mener at alle som driver forretning har ansvar for den verden vi er en del av. Det gjelder særlig i forhold til miljø, faglige rettigheter, menneskeretter, produktsikkerhet og ansvarlig markedsføring.

NORGE OG VERDEN
Norske øl-, brus- og vannprodusenter er lite direkte involvert i internasjonale forhold. Nesten 100 prosent av det vi produserer går til det norske markedet.

Vår kontakt med andre land skjer på fem arenaer:
1. Import av råvarer til øl og brusproduksjon.  Bryggeriene importerer malt og humle fra ulike land i Europa, først og fremst England, Tyskland og Tsjekkia, mens brusprodusentene importerer sukker og enkelte smaks- og fruktkonsentrater.
2. Utenlandsk eierskap. Det gjelder Coca-Cola Drikker AS som eies av Coca-Cola Company i USA og Ringnes som eies av Carlsberg Group i Danmark.
3. Lisensproduksjon for utenlandske produsenter.  Det gjelder bl.a. Hansa Borg, som produserer på lisens fra Heineken og Schweppes.
4. Import av utenlandske produkter.  Det gjelder bl.a. Ringnes, som er norsk agent for merkevarer som bl.a. Budweisser, Kronenbourg,  Kilkenny og Guinness, mens HansaBorg importerer appelsindrikken Orangina.
5. Medlemskap i de internasjonale bransjeorganisasjonene Brewers of Europe og UNESDA (Union of European Beverages Association).

IMPORT AV RÅVARER
Nesten all råvareimport skjer gjennom store og anerkjente selskaper og agenturer som er underlagt streng kontroll. Vi kjenner ikke til brudd på miljøkrav, faglige rettigheter eller annet, men anerkjenner at vi har ansvar for at våre krav til forsvarlig produksjon må etterleves i alle produksjonsledd. Hvis vi blir kjent med forhold som ikke er akseptable, vil vi ta dette opp med den enkelte leverandør og vurdere å bryte kontraktforholdet.

UTENLANDSK EIERSKAP, LISENS OG IMPORT
Ringnes og Coca-Cola Drikker AS er heleid av multinasjonale selskaper, men virksomhetene i Norge har alt ansvar for hva de foretar seg her til lands. På samme måte har andre nasjonale selskaper ansvar for virksomheten i sine land.

De norske selskapene kan ikke gripe inn direkte hvis de får kjennskap til uheldige forhold andre steder i verden, men de vil alltid bli lyttet til hvis de påtaler brudd på skrevne eller uskrevne lover overfor eierne. Uetisk praksis i ett land vil fort bli kjent og både morselskapet og søsterbedrifter i andre land vil bli rammet. Morselskapene vil ofte ta initiativ til uavhengig gransking.  I noen tilfeller har det vist seg at anklagene var overdrevne eller falske. I andre har det vært nødvendig å rydde opp.

Det samme gjelder uheldig praksis i selskaper der norske bryggerier har lisens- eller importavtale: Vi har rett og plikt til å si fra hvis noe er galt. Medlemmene i Bryggeri- og drikkevareforeningen har ansvar for alle ledd i produksjonskjeden.

BREWERS OF EUROPE og UNESDA
Disse organisasjonene samler bryggeri- og drikkevareforeningene i hele Europa, pluss de største multinasjonale selskapene i bransjen. Øl- og brusprodusentenes organisasjoner er opptatt av å sikre gode og forutsigbare rammevilkår for medlemmene, men samfunnsansvar står også høyt på dagsorden. Begge organisasjonene har betydelig fokus på miljø og klima og arbeider for en mest mulig bærekraftig produksjon.

UNESDA har særlig fokus på sunnhet og ernæring, samt ansvarlig markedsføring, spesielt i forhold til barn og unge. Tilsvarende er Brewers of Europe (BoE) opptatt av å fremme moderat og ansvarlig alkoholkonsum og avhold i forbindelse med graviditet, bilkjøring og arbeid. BoE er motstander av reklameforbud for alkohol, men forsøker å få alle ølprodusenter til å vise ansvar i sin annonsering, for eksempel ved ikke å fremstille øl som symbol på sosial status, sexappeal og vellykkethet. Ølreklame skal ikke rettes mot ungdom.

DE MULTINASJONALE OG ANSVAR
Multinasjonale selskaper vil alltid bli fulgt med argusøyne av en kritisk presse, menneskerettsorganisasjoner, miljøaktivister og andre som vil avsløre overgrep og urett. Heldigvis. Samtidig blir mange av disse selskapene notorisk mistenkeliggjort av enkelte røster i debatten, kanskje nettopp fordi de er store.

Vår erfaring er følgende: Verdens største aktører i bransjen, så som Coca-Cola, AB-InBev, SAB-Miller, Heineken og Carlsberg Group opererer i så mange land, at det nesten er utenkelig at det ikke fra tid til annen vil bli gjort feil.  

Samtidig har disse selskapene tatt store skritt de siste årene i forhold til sitt samfunnsansvar. De har kommet til samme konklusjon som mange andre seriøse aktører på verdenskartet: Industrien kan ikke lykkes i et samfunn som mislykkes. Overgrep mot mennesker og miljø er ikke bare uetisk. Det er også bad for business.

Sjekk de internasjonale hjemmesidene for mer informasjon:

Carlsberg Group: http://www.carlsberggroup.com

Coca-Cola: http://www.coca-cola.com

AB-InBev: http://www.ab-inbev.com

SAB-Miller: http://www.sabmiller.com

Heineken: http://www.heineken.com

Brewers of Europe: http://www.brewersofeurope.org

UNESDA: http://www.unesda.org

 

 

Norske bryggerier

Se oversikt over norske bryggerier. Klikk her

Ølskolen

Lær mer om øl.
Klikk her

Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no