Denne nettsiden oppdateres for tiden ikke men brukes av BRODs medlemmer for registrering av salgsstatistikk.
Bryggeri- og drikkevareforeningen har nå fått nye nettsider med informasjon om organisasjonens arbeid. Besøk oss gjerne på bryggeriforeningen.no.
drikkeglede.no vil i løpet av sommeren gjenoppstå som et nettsted med informasjon og inspirasjonsartikler om din favorittdrikke.

Du er her:

2017
Årsmøtedeltakerne i BROD 2017, samlet på trappa hos EC Dahls i Trondheim

Medlemskap i Bryggeri- og Drikkevareforeningen

Virksomheter som driver kommersiell produksjon av øl, brus eller vann i Norge kan bli medlemmer i Bryggeri- og Drikkevareforeningen (BROD).

BROD har klart det få andre land har fått til, nemlig å samle nesten alt som rører seg av øl-, brus- og vannprodusenter under ett tak.

Enten man er stor eller liten, gammel eller sylfersk er det langt mer som forener enn skiller når det gjelder å fremme bransjens omdømme og jobbe for bedre rammevilkår.

BROD representerer ca. 95 % av øl-, brus og vannproduksjonen i Norge. Pr. juni 2017  har vi 132 medlemmer, som spenner fra Espedalen Fjellbryggeri via Nøgne Ø til Ringnes og Coca-Cola. 120 av medlemmene er småskalaprodusenter.

BROD jobber med tre hovedområder:

1. Bedrede rammebetingelser, først og fremst reduserte avgifter og modernisering av reklameforbudet, dvs adgang til å gi forbrukerinformasjon om øl. Det siste lyktes vi med f.o.m. 1. november 2015.

2. Omdømmebygging for bransjen og produktene overfor media, reiseliv, dagligvarehandel og horeca, bl.a. gjennom kurs, foredrag, medieutspill osv.

3. Medlemsservice og felles opplegg rundt juleøllansering, ulike festivaler mm.

I tillegg representerer vi et faglig, kollegialt fellesskap som kan gi råd i alle saker som berører lovgivning, produksjon, media osv.

BROD skal være en seriøs bransjeorganisasjon for aktive produsenter. Vi har Europas laveste terskel for medlemskap, men stiller følgende krav til de som søker om å bli medlemmer:

For bryggerier
Bryggerfaglige kvalifikasjoner. (Erfaring som hjemmebrygger? Kurs? Utdanning?)
Godkjent tilvirkingsløyve.
Kommunal og / eller statlig salgsbevilling.

For brus- og vannprodusenter
Faglig bakgrunn. (Erfaring? Kurs? Utdanning?)

For alle:  
Bedriften må være i gang med produksjon og salg.

Alle medlemmer forplikter seg til å innrapportere salg månedlig. (Vi har ansvar for den offisielle norske statistikken for øl-, brus, og vannproduksjon i Norge, som bl.a. brukes av regjeringen, Statistisk Sentralbyrå, media, forskere og studenter.)

Alle som rapporterer får hvert år i januar oversikt over markedsandeler og markedsutvikling foregående år.

Bryggerier med under 10.000 liter i årsproduksjon kan bli assosierte medlemmer. Det koster kr. 1.000 pr år.

Fullt medlemskap oppnås når man har passert 10.000 liter i løpet av et kalenderår og kontingenten stiger i takt med produksjonsvolumet.

Ønsker du mer informasjon?

Kontakt oss: info@bryggeriforeningen.no

Her finner du BRODs vedtekter, og her kan du melde deg inn.

 

Norske bryggerier

Se oversikt over norske bryggerier. Klikk her

Ølskolen

Lær mer om øl.
Klikk her

Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no