Både i Norge og internasjonalt har det de siste årene skjedd store framskritt på miljøfronten, også i drikkevarebransjen.  Vi har ansvar for planeten og våre etterkommere. Det ansvaret tar vi.

Energi

Effektiv bruk av energi handler både om miljø og fortjeneste. Det gir dobbelt motivasjon til å redusere utslippene.

Investering i nytt kjøleutstyr reduserer energiforbruket betydelig. Det er beregnet reduksjoner på 50 % og mer de nærmeste årene, etter hvert som ny kjøleteknologi tas i bruk.

I Norge forsøker de største selskapene å bruke jernbane framfor bil til transport, men det kan være krevende blant annet av kapasitetshensyn. Gradvis byttes bilparkene ut med mer energigjerrige kjøretøyer.

Selve produksjonen krever også energi og bransjen er en aktiv medspiller i arbeidet for å utvikle mer effektiv og miljøvennlig teknologi. Ofte kreves det store nyinvesteringer, men de største produsentene som Coca-Cola og Ringnes, har kommet svært langt på dette området. Vi støtter også det arbeidet som gjøres både i Norge og internasjonalt, for å få over fra fossilt brensel til fornybar energi.

Effektiv bruk av vann

I gjennomsnitt bruker drikkevareprodusenter to liter vann pr liter ferdig produkt. De største og mest moderne selskapene har redusert vannforbruket betydelig de seneste årene. Internasjonalt gjør drikkevarebransjen en stor innsats for å redusere forbruket av vann og hindre forurensing av vannkilder. De viktigste tiltakene er:

  • Innovasjon, bl.a. luftrensing av tappelinjer
  • Opplæring og bevisstgjøring av ansatte
  • Investeringer som reduserer bruken av vann til produksjon og rengjøring
  • Vann fra produksjonsprosessen resirkuleres og brukes til rengjøring av maskiner, lokaler og biler.
  • Overskuddsvann renses for all forurensing før det tilbakeføres til naturen.

 

Emballasje

Du har kanskje lagt merke til at de tykke plastflaskene stort sett er byttet ut med langt tynnere flasker? Dette er et miljøtiltak. Disse flaskene males opp og resirkuleres. Dagens resirkuleringsteknologi er mer miljøvennlig enn det gamle systemet med ombruk. Det er ikke bra for miljøet å kjøre mil etter mil med "luft i lasten" i form av plasskrevende tomflasker. Med dagens system slipper vi returtransport med store mengder tomgods og vasking med mye vann og kjemikalier. Materialet i brukt emballasje resirkuleres til nye flasker/bokser eller andre produkter av plast, aluminium eller glass. 

Verdensmestre

Nordmenn panter mye - faktisk veldig mye. I 2021 ble det samlet inn 585 millioner plastflasker og 801 millioner bokser gjennom panteautomatene. Samme år nådde vi rekordhøye 92 % panteandel og en innsamlingsgrad på 98 %. Dette er gode tall – faktisk eksepsjonelle: Ingen andre land har like gode resultater som Norge – og det norske folk er altså verdensmestre i panting. Gratulerer!

Også på innsamling og resirkulering av glassflasker har vi resultater som legges merke til internasjonalt. 

Visste du at systemet som har gitt oss de beste innsamlingsresultatene i verden ikke er lagd av politikerne eller av staten? Den jobben er det derimot næringslivet som har gjort. Politikken har bidratt - med en enkel og overordnet forskrift, og et økonomisk insentiv i miljøavgiften: Jo mer flasker og bokser som samles inn, jo mindre betaler næringen i avgift. 

Her kan du lese mer om Infinitum som tar seg av plastflasker og bokser, og Sirkel glass som håndterer resirkulering av glassflaskene i Norge.