Denne nettsiden oppdateres for tiden ikke men brukes av BRODs medlemmer for registrering av salgsstatistikk.
Bryggeri- og drikkevareforeningen har nå fått nye nettsider med informasjon om organisasjonens arbeid. Besøk oss gjerne på bryggeriforeningen.no.
drikkeglede.no vil i løpet av sommeren gjenoppstå som et nettsted med informasjon og inspirasjonsartikler om din favorittdrikke.

Du er her:

bryggeri

Miljø og klima

All produksjon av varer byr på miljømessige utfordringer. Drikkevarer er intet unntak. Vårt viktigste råstoff er vann, som mange steder i verden er et knapphetsgode. Produksjon og transport av drikkene fører til utslipp av CO2. Emballasjen er både en energi- og avfallsutfordring.

Forbrukerne forventer at industrien tar ansvar. Myndighetene setter utslippskrav og pålegger miljøavgifter. Og ikke minst: Både i Norge og internasjonalt har det de siste årene skjedd store framskritt på miljøfronten, også i drikkevarebransjen.  Vi har ansvar for planeten og våre etterkommere. Det ansvaret tar vi.

ENERGI
Effektiv bruk av energi handler både om miljø og fortjeneste. Det gir dobbelt insitament til å redusere utslippene.

Investering i nytt kjøleutstyr vil gi betydelig reduksjon i energiforbruket. Det er beregnet reduksjoner på 50 % og mer de nærmeste årene, etter hvert som ny kjøleteknologi tas i bruk.

I Norge forsøker de største selskapene å bruke jernbane framfor bil til transport, men er noe begrenset av kapasiteten på NSB. Gradvis vil bilparkene bli byttet ut med mer energigjerrige kjøretøyer.

Selve produksjonen krever også energi og bransjen er en aktiv medspiller i arbeidet for å utvikle mer effektiv og miljøvennlig teknologi. Ofte kreves det store nyinvesteringer, men de største produsentene som Coca-Cola og Ringnes, har kommet svært langt på dette området. Vi støtter også det arbeidet som gjøres både i Norge og internasjonalt, for å få over fra fossilt brensel til fornybar energi.

EFFEKTIV BRUK AV VANN
I gjennomsnitt bruker drikkevareprodusenter to liter vann pr liter ferdig produkt. De største og mest moderne selskapene har redusert vannforbruket betydelig de seneste årene. Internasjonalt gjør drikkevarebransjen en stor innsats for å redusere forbruket av vann og hindre forurensing av vannkilder. De viktigste tiltakene er:

  • Innovasjon, bl.a. luftrensing av tappelinjer
  • Opplæring og bevisstgjøring av ansatte
  • Investeringer som reduserer bruken av vann til produksjon og rengjøring
  • Vann fra produksjonsprosessen resirkuleres og brukes til rengjøring av maskiner, lokaler og biler.
  • Overskuddsvann renses for all forurensing før det tilbakeføres til naturen.

EMBALLASJE
Øl, brus og vannprodusentene vil i løpet av kort tid ha godt helt over fra gjenbruks- til resirkuleringsemballasje. De tykke plastflaskene er byttet ut med langt tynnere flasker som males opp og resirkulkeres. Snart er de gammeldagse brune ølflaskene er byttet ut med lettere glass som knuses og resirkueleres.

Dagens resirkuleringsteknologi er mer miljøvennlig enn det gamle systemet med ombruk. Man slipper returtransport med store mengder tomgods og vasking med mye vann og kjemikalier. Brukt emballasje rsurkulerer til nye emballsje eller andre produkter av plast, aluminium eller glass. 

INTERNASJOINALT SAMARBEID
Seriøse forskere er enige om at vi kan stå overfor store, menneskeskapte klimaendringer. Det fordrer utstrakt internasjonalt samarbeid.

Gjennom samarbeidet i Brewers of Europe og UNESDA (Den europeiske organisasjonen for produsenter av alkoholfrie drikkevarer) har norske produsenter nærkontakt med det løpende arbeidet for miljøvennlig teknologi. Disse organisasjonene er også knyttet til verdensomspennende miljønettverk som Beverage Industry Environmental Roundtable (BIER) og World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)

 

Norske bryggerier

Se oversikt over norske bryggerier. Klikk her

Ølskolen

Lær mer om øl.
Klikk her

Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no