Denne nettsiden oppdateres for tiden ikke men brukes av BRODs medlemmer for registrering av salgsstatistikk.
Bryggeri- og drikkevareforeningen har nå fått nye nettsider med informasjon om organisasjonens arbeid. Besøk oss gjerne på bryggeriforeningen.no.
drikkeglede.no vil i løpet av sommeren gjenoppstå som et nettsted med informasjon og inspirasjonsartikler om din favorittdrikke.

Du er her:

Solumsmoen Gardsbryggeri

Fra gammalt av var det bryggerier på nesten alle gardene rundt om i Norge. Det var stor prestisje i å brygge godt øl. En dyrka både korn til malt, og humle på garden. Solumsmoen Gardsbryggeri vil videreføre denne tradisjonen.
  • Skrevet av: Hege Ramseng
  • Dato: 07.08.2019
  • Skriv ut

Solumsmoen Gardsbryggeri brygger øl i stor grad på egne råvarer. De kombinerer gamle norske tradisjoner med moderne teknikker og internasjonale ølsorter.

www.solumsmoengard.no

Norske bryggerier

Se oversikt over norske bryggerier. Klikk her

Ølskolen

Lær mer om øl.
Klikk her

Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no