Denne nettsiden oppdateres for tiden ikke men brukes av BRODs medlemmer for registrering av salgsstatistikk.
Bryggeri- og drikkevareforeningen har nå fått nye nettsider med informasjon om organisasjonens arbeid. Besøk oss gjerne på bryggeriforeningen.no.
drikkeglede.no vil i løpet av sommeren gjenoppstå som et nettsted med informasjon og inspirasjonsartikler om din favorittdrikke.

Du er her:

kos

Pluss- og minussiden

Alle drikker som inneholder alkohol virker på kropp og sjel. Både positivt og negativt. Ut fra et helseperspektiv, er det trolig sunnere å drikke 1-3 alkoholenheter daglig, enn å være totalt avholdende.

Det gjelder i alle fall for øl og vin. Alkoholmisbruk er usunt, uansett.

Søk etter emne:Plussiden  |  Minussiden  |  Husk!

Lenker om øl og helse:

http://www.responsibledrinking.org/
http://www.beerandhealth.eu/site/index.php

PLUSSIDEN
Mennesker med et moderat alkoholkonsum har redusert risiko for en rekke av de mest utbredte sykdommene, sammenlignet med avholdsfolk og alkoholmisbrukere. Så langt tyder forskningen på at moderat drikking reduserer faren for følgende lidelser:

 • Hjerte og karsykdommer. Øl er like effektivt som vin og kan øke mengden av det ”gode” kolesterolet, fortynne blodet og forebygge blodpropp og redusere betennelsesfaren
 • Diabetes II. Noen studier viser 30 prosent lavere risiko. Menn som drikker ca 3 alkoholenheter daglig, har den laveste risikoen for diabetes. Tallet for kvinner en én alkoholenhet.
 • Overvekt.  1-3 alkoholenheter daglig kan stabilisere eller bidra til å redusere vekten, mens rotbløyter kan medvirke til fedme.
 • Beinskjørhet. Alkohol bremser nedbrytingen av skjelletett, og moderat forbruk kan redusere faren for beinskjørhet med 20-38 prosent, viser forskningen.
 • Demens. Moderat forbruk kan hemme utviklingen av aldersdemens

Øl innerholder også mange viktige næringsstoffer:

 • B-vitaminer. B2-vitamin (riboflavin) er nødvendig for omsetningen av protein og har positiv effekt på hår, hud, negler, syn, lepper, tunge og vekst. B3-vitamin (niacin) er nødvendig for omsetningen av energi, protein, fett og karbohydrater.
 • Jod. Danner stoffskiftehormoner i skjoldbruskkjertelen.
 • Magnesium. Viktig for muskel- og nervefunksjonen, reduserer risikoen for hjerte og karsykdommer.
 • Silisium. Styrker tettheten av knokkelmineraler og dannelse og vedlikehold av bindevev. Dermed forbygges osteoporose (beinskjørhet.)
 • Flavonoider. Dette er en gruppe plantestoffer, som bl.a. virker som antioksidanter.

MINUSSIDEN
 Alkoholmisbruk kan gjøre skade, selv om du opplever at du drikker relativt forsiktig:

 • Hormonforstyrrelser. Redusert produksjon av det mannlige kjønnshormonet testosteron, og økning av andre hormoner, bl.a. stresshormonet kortisol. Det kan gi uregelmessig hjerterytme og forstyrre blodsukkernivået.
 • Redusert Infeksjonsforsvar.  Stort alkoholinntak øker faren for infeksjoner.
 • Organsykdommer. Lidelser i hjernen, nervesystemet og leveren, samt økt blodtrykk og kreft i fordøyelsesorganene, kan utvikles ved høyt alkoholkonsum over lang tid. Indre organer påvirkes ikke av enkeltinntak av alkohol.
 • Brystkreft. Risikoen for de fleste krefttyper øker ved et daglig alkoholforbruk ut over 2-3 enheter. Risikoen for brystkreft øker ved alt alkoholkonsum, med en risikoøkning på 3-10 prosent pr. ekstra daglig alkoholenhet.
 • Fedme. Alt alkoholkonsum ut over de anbefalte maksimalgrensene, kan føre til vektøkning.
 • Depresjon. Både selve alkoholrusen, og fysiske og psykiske reaksjoner når alkoholen forlater kroppen, vil så godt som alltid forsterke en depresjon.
 • Adferdsendringer. Jo mer alkohol du drikker, jo mer forsterkes den stemningen du i utgangspunktet var i. Det gode humøret blir mer hysterisk og en liten irritasjonen kan ende i utagerende aggresjon
 • Økt alkoholtoleranse. Jevnlig alkoholinntak endrer nervecellene slik at man vil trenge mer alkohol for å kjenne effekten.
 • Økt følsomhet. Folk som har drukket mye og lenge kan oppleve motsatt effekt: Sterk rusvirkning, selv av små mengder alkohol.
 • Avhengighet. Avhengighet av alkohol og alkoholrus kan være genetisk betinget, men hovedårsaken ligger trolig i drikkingen i seg selv, fordi alkoholen føret til langvarige funksjonsforstyrrelser i hjernen, som øker behovet for mer alkohol.
 • All overdreven drikking har en negativ helseeffekt.

HUSK!

 • Alle mennesker reagerer individuelt på alkohol. Finn dine egne grenser!
 • Toleransen for alkohol varierer med den fysiske og psykiske helsen. Vær forsiktig når du føler at formen er dårlig!
 • Alkohol er ikke et legemiddel. Forsøk aldri å drikke deg ut av sykdom og depresjon!
 • Alkohol frarådes ved enkelte sykdommer og ved bruk av visse medikamenter. Sjekk med legen!
 • Kvinner tåler mindre enn menn før det gjør skade på helsen. Anbefalt daglig forbruk for kvinner er 1-2 alkoholenheter, for menn 3 alkoholenheter.
 • De fleste studier om alkohol og helse er utført på personer fra 45 år og oppover. Man har derfor mindre kunnskap om helseeffektene av alkoholbruk gjennom hele voksenlivet.

Kilder: The effects of Moderate Beer Consumption (Brewers of Europe), Øl og sundhed – en ernæringsfaglig rapport (Per Brændegaard Mikkelsen, cand.scient.), Helse- og omsorgsdepartementet.

Norske bryggerier

Se oversikt over norske bryggerier. Klikk her

Ølskolen

Lær mer om øl.
Klikk her

Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no