Denne nettsiden oppdateres for tiden ikke men brukes av BRODs medlemmer for registrering av salgsstatistikk.
Bryggeri- og drikkevareforeningen har nå fått nye nettsider med informasjon om organisasjonens arbeid. Besøk oss gjerne på bryggeriforeningen.no.
drikkeglede.no vil i løpet av sommeren gjenoppstå som et nettsted med informasjon og inspirasjonsartikler om din favorittdrikke.

Du er her:

Historisk har Norge vært en brennevinsnasjon og vin var forbeholdt de rike i storbyene. Fra 1970-tallet og utover økte ølkonsumet, mens vin kom som et skudd fra 1990-tallet og utover. Brennevinskonsumet har stort sett gått ned siden slutten av 1970-tallet og fortsetter å falle. Vinkonsumet har flatet ut de siste årene, mens øl har en viss vekst.

Alkoholkonsumet sank dramatisk under de to verdenskrigene, men økte i takt med velstandsutviklingen fram til 2008. Siden har nordmenn drukket stadig mindre alkohol, i likhet med europeere flest.

Nordmenn er pilsdrikkere, og selv om det har kommet hundrevis av nye øltyper er det butikkpilsen vi drikker desidert mest av. Forbruket av alkoholfritt og alkoholsvakt øl er stabilt og ligger høyt i forhold til andre land i Europa (unntatt Spania). Vi drikker fortsatt lite sterkøl, med framveksten av småskalabryggerier har gitt sterk vekst for øl over 4,7 volumprosent alkohol.
De klassiske ølnasjonene Tsjekkia og Tyskland topper lista, mens Belgia, med sine fantastiske (og sterke) øl ligger midt på treet. Norge har generelt lavt alkoholkonsum sammenliknet med andre. Det gjelder også øl.

Kilder: Global Data / BROD

Det siste tiåret har det vært en jevn nedgang i brus-salget i Norge. Særlig stor var nedgangen i 2018, noe som antas å skyldes økt grensehandel. Vannsalget går opp og ned, mens energidrikker står for et lite volum, men øker raskt.
Brusforbruket har endret seg dramatisk de siste årene. I 1999, som var all time high for brus i Norge, sto sukkerholdig brus for 77 prosent av forbruket. I 2018 hadde andelen sukkerholdig brus sunket til 48 prosent. Dermed var 52 prosent av den brusen vi drakk uten sukker. Det er en høyere andel sukkerfritt enn noe annet land i verden.
Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no