Denne nettsiden oppdateres for tiden ikke men brukes av BRODs medlemmer for registrering av salgsstatistikk.
Bryggeri- og drikkevareforeningen har nå fått nye nettsider med informasjon om organisasjonens arbeid. Besøk oss gjerne på bryggeriforeningen.no.
drikkeglede.no vil i løpet av sommeren gjenoppstå som et nettsted med informasjon og inspirasjonsartikler om din favorittdrikke.

Du er her:

Medlemmer og produkter

Drikkevarebransjen har gjennomgått en eksplosiv utviklingen på denne siden av årtusenskiftet. Over to hundre nye småbryggerier har gitt de etablerte bryggeriene konkurranse, ikke minst ved å utvikle en stri strøm av nye produkter. Antallet unike øl i Norge er mangedoblet på få år og teller nå over 3000. Mer enn halvparten av dem er brygget i Norge. Også på brus-siden har det skjedd en revolusjon. Folk vil ha sunnere produkter med mindre sukker og brusprodusentene sørger for at de får viljen sin. Nesten alle nye produkter som kommer på markedet har redusert sukkerinnhold eller er helt sukkerfrie.

Småskalaprodusenter er definert som bedrifter med totalt årlig produksjonsvolum under 3 millioner liter. Veksten i medlemsbedrifter fra 2009 og fram til i dag, skyldes først og fremst oppblomstringen av småskalabryggerier. De 122 småskalaprodusentene fordeler seg slik:
1 vannprodusent
2 brus- og vannprodusenter
4 øl-, brus- og vannprodusenter
115 ølbryggerier

 • Produkter

  Kilde: BROD
  •  
   134

   MEDLEMMER

  •  
   140

   PRODUKSJONS-
   ANLEGG

  •  
   2148

   UNIKE ØL

  •  
   189

   UNIKE BRUSTYPER

  •  
   66

   UNIKE FLASKEVANN

  •  
   39

   UNIKE CIDER

  PRODUKTER De største produsentene har over 125 ulike produkter og selger over 370 millioner liter drikkevarer i året. De minste er lokale mikrobryggerier med årsvolum på rundt 1.000 liter.

 • Årsverk

  Kilde: BROD
  •  
   2706

   ÅRSVERK

  • ØLPRODUKSJON

    
   1289

   ÅRSVERK

  • BRUS/VANNPRODUKSJON

    
   1417

   ÅRSVERK

  •  
   24 %

   AV DISSE ER I SMÅSKALABRYGGERIER

  •  
   5 %

   AV DISSE ER HOS SMÅSKALAPRODUSENTER

  ÅRSVERK De største produsentene har svært effektiv produksjon og høy grad av automatisering. Å produsere i liten skala krever langt mer arbeidskraft pr flaske som produseres. Småskalabryggeriene står for vel fire prosent av den totale ølproduksjonen, men 25 prosent av sysselsettingen i bryggeribransjen, til sammen ca 320 arbeidsplasser. I tillegg kommer om lag 100 ubetalte dugnadsårsverk som gjerne utføres av eiere, familie og venner.

Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no