Denne nettsiden oppdateres for tiden ikke men brukes av BRODs medlemmer for registrering av salgsstatistikk.
Bryggeri- og drikkevareforeningen har nå fått nye nettsider med informasjon om organisasjonens arbeid. Besøk oss gjerne på bryggeriforeningen.no.
drikkeglede.no vil i løpet av sommeren gjenoppstå som et nettsted med informasjon og inspirasjonsartikler om din favorittdrikke.

Du er her:

(Foto: Bryggeri- og drikkevareforeningen)

Brygg, brus og bruduljer siden 1901

Bryggeri- og drikkevareforeningens (BROD) formål er å ivareta medlemmenes felles interesser overfor myndigheter, forbrukere, kunder, nasjonale og internasjonale institusjoner/organisasjoner og samfunnet forøvrig.

Foreningen har i dag (april 2019) 136 medlemmer. 130 av dem er gårds- og småskalabryggerier.

Bryggeri- og drikkevareforeningen (BROD) drifter nettstedet Drikkeglede.no.

Erlend Fuglum er direktør i BROD. Han rapporterer til foreningens styre. Underlagt foreningens administrasjon er også BRODs Servicekontor A/S og Rentpack AS, som håndterer alle gjenbruksflasker i Norge.

BROD er assosiert medlem i EU-landenes bryggeriorganisasjon Brewers of Europe, og Union of European Beverages Association (UNESDA), som organiserer brus- og vannprodusenter i Europa.

HISTORIEN I KORTE TREKK

Den norske Bryggeriforening ble stiftet i 1901 og hadde da 44 medlemmer.

I 1913 ble Mineralvannsfabrikkenes Landsforening stiftet, med 186 medlemmer. I 1938 brøt 28 av medlemmene ut og dannet Mineralvannsindustriens Landslag.

Utover 1900-tallet ble mange bryggerier og brusfabrikker kjøpt opp eller lagt ned og 36 produsenter samlet seg i 1988 i Norsk Bryggeri og Mineralvannindustris Forening.  Under 100 års jubileet i 2001 ble navnet endret til Bryggeri- og mineralvannforeningen og medlemstallet hadde sunket til 17.

I 2005 trakk brusprodusentene seg ut var det kun fem bryggerier igjen i foreningen. Navnet ble endret til Bryggeriforeningen, men ytterligere to bryggerier meldte seg ut og foreningen holdt på å gå i oppløsning.

I 2006 ble foreningen reorganisert, bryggerier og brusfabrikanter kom tilbake og navnet ble endret nok en gang, til Bryggeri- og drikkevareforeningen. I 2006 var det 11 medlemmer, siden har det kommet en jevn strøm av nye bryggerier.

I 2009/10, kom den store medlemsboomen. Foreningen teller i dag 134 medlemmer. Ringnes er størst med omlag 1.400 ansatte og et produksjonsvolum på over 350 millioner liter øl, vann og brus i året, mens flere gårdsbryggerier drives på hobbybasis og produserer helt ned i 2-3.000 øl liter årlig.

Norske bryggerier

Se oversikt over norske bryggerier. Klikk her

Ølskolen

Lær mer om øl.
Klikk her

Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no