Denne nettsiden oppdateres for tiden ikke men brukes av BRODs medlemmer for registrering av salgsstatistikk.
Bryggeri- og drikkevareforeningen har nå fått nye nettsider med informasjon om organisasjonens arbeid. Besøk oss gjerne på bryggeriforeningen.no.
drikkeglede.no vil i løpet av sommeren gjenoppstå som et nettsted med informasjon og inspirasjonsartikler om din favorittdrikke.

Du er her:

Syrlig øl

Noen eksempler: Gueuze lambic, Belgisk frukt lambic, Flamsk rød, Flamsk brun/Oud bruin, Berliner weisse

Surøl er en samlebetegnelse på øl som er brygget med villgjær (spontangjæret), ikke kultivert gjær slik vi finner i vanlig overgjærede eller undergjærede øltyper. Lambic og gueuze er også med i denne gruppen, men de defineres gjerne som en egen ølstil. Opprinnelig ble alle øl brygget med villgjær, før man i det hele tatt visste hva gjær var. Aktiviteten til spesielle bakterie- og gjærstammer i Lactobacillusfamilien, Brettanomycesfamilen og noen grad Acetobacterfamilien gir et øl med lavere pH enn vanlig øl, og med særegen syrlighet og aroma.

Det var knyttet mange ritualer og ikke minst myter til det som skjedde med kornet og vannet som plutselig begynte å gjære. Sumererne, som levde i Midtøsten for omkring 6‹000 år siden, laget ølet Sikaru, som beskrives i en hyllest til ølgudinnen Ninkasi. Fremgangsmåten er forbløffende lik metoden for å lage lambic i dag. Surøl er heller ikke ukjent i nordisk historie. I en grav fra bronsealderen (1300 - 1000 f. Kr.) i Danmark ble det funnet restene av en gjæret drikk hvor bestanddelene var hvete, tyttebær, pors og honning. Det er atypisk for hva vi definerer som øl i vår tid, men sannheten er at kultivert gjær og maltsødme i øl er av nyere dato. I dag bobler interessen for surøl igjen, og både gamle og nye oppskrifter testes ut i mangt et bryggeri, både nasjonalt og internasjonalt.

Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no