Meny

Du er her:

Salgstall

Her vil du finne oppdaterte tall fra drikkevarebransjen. Bruk søkemotoren under for å søke frem tall.

Velg drikketype:

Omsetning av øl totalt

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier og alt importert øl.

Tall fra 2013 og tilbake i tid omfatter ikke all import. Summene for totalt salg er derfor ikke direkte sammenliknbare for tiden før og etter årsskiftet 2013/2014.

Lervig Aktiebryggeri har sluttet å rapportere salgstall f.o.m. juni 2018. Det vises derfor for lave volumer for småskalabryggeriene etter dette tidspunktet. Tallene er dermed ikke direkte sammenlignbare.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2017 16 068 17 320 21 672 20 131 26 878 26 829 25 542 23 141 19 411 20 625 23 173 21 017 128 898 261 806
2018 18 799 17 254 20 966 21 718 27 085 27 071 27 528 24 297 20 190 21 633 23 490 20 044 132 893 270 075
2019 18 937 17 971 20 869 25 745 25 593 24 633 27 450 25 258 19 425 22 544 22 616 22 161 133 747 273 201
2020 18 412 19 357 20 737 23 766 25 272 34 512 0 0 0 0 0 0 142 056 142 056

Salgsutvikling øl

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier og alt importert øl.

Tall fra 2013 og tilbake i tid omfatter ikke all import. Summene for totalt salg er derfor ikke direkte sammenliknbare for tiden før og etter årsskiftet 2013/2014.

Angis i liter

Juni 2020 Juni 2019 Endring i %
Norskbrygget øl 29 123 529 20 387 680 42,85
Hvorav småskalabryggerier 1 116 005 1 049 724 6,31
Importert øl 5 388 359 4 245 766 26,91
Totalt ølsalg i Norge 34 511 888 24 633 446 40.1
Eksport (unntatt taxfree-salg) Juni 2020 Juni 2019 Endring i %
Total eksport 253 100 409 548 -38,20

Import er kun registrert fra 01.01.2014

Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Norskbrygget øl 238 331 769 229 643 196 3,78
Hvorav småskalabryggerier 9 925 331 10 213 578 -2,82
Importert øl 43 177 977 41 286 131 4,58
Totalt ølsalg i Norge 281 509 746 270 929 327 3.91
Eksport (unntatt taxfree-salg) Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Total eksport 3 686 427 4 535 649 -18,72

Import er kun registrert fra 01.01.2014

Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Norskbrygget øl 118 097 648 110 762 326 6,62
Hvorav småskalabryggerier 4 479 398 4 877 352 -8,16
Importert øl 23 958 809 22 984 926 4,24
Totalt ølsalg i Norge 142 056 457 133 747 252 6.21
Eksport (unntatt taxfree-salg) Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Total eksport 1 490 249 1 880 387 -20,75

Import er kun registrert fra 01.01.2014

Omsetning fordelt på skatteklasser

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

Juni 2020 Juni 2019 Endring i %
Vørterøl 163 120 122 136 33,56
Kl. A 1 561 057 1 020 694 52,94
Kl. B 317 933 184 654 72,18
Kl. C 29 054 28 226 2,93
Kl. D 28 666 341 20 230 976 41,70
Sterkøl 517 556 801 549 -35,43
Sum totalt 31 255 061 22 388 235 39,60
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Vørterøl 1 486 487 1 614 385 -7,92
Kl. A 10 406 028 9 925 373 4,84
Kl. B 2 200 149 1 983 525 10,92
Kl. C 264 199 218 084 21,15
Kl. D 237 914 725 231 426 424 2,80
Sterkøl 7 079 591 8 100 732 -12,61
Sum totalt 259 351 179 253 268 523 2,40
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Vørterøl 730 747 734 216 -0.47
Kl. A 4 939 022 4 664 629 5.88
Kl. B 1 203 562 922 747 30.43
Kl. C 137 319 122 208 12.36
Kl. D 119 708 074 112 470 314 6.44
Sterkøl 2 792 355 3 980 018 -29.84
Sum totalt 129 511 079 122 894 132 5,38

Omsetning fordelt på salgskanaler

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

Juni 2020 Juni 2019 Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 4 060 716 5 397 904 -24.77
Dagligvare, eget utsalg 27 133 072 16 941 036 60.16
Kiosk og bensin 61 273 49 295 24.3
Sum totalt 31 255 061 22 388 235 39.6
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 41 592 422 51 798 772 -19.7
Dagligvare, eget utsalg 217 215 953 201 069 726 8.03
Kiosk og bensin 542 804 399 967 35.71
Sum totalt 259 351 179 253 268 465 2.4
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 14 689 985 25 420 715 -42.21
Dagligvare, eget utsalg 114 527 143 97 254 804 17.76
Kiosk og bensin 293 951 218 613 34.46
Sum totalt 129 511 079 122 894 132 5.38

Omsetning fordelt på emballasjetyper

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

Juni 2020 Juni 2019 Endring i %
Fat/tank 3 450 698 4 467 164 -22.75
Boks 26 391 124 16 644 853 58.55
Flaske 1 413 239 1 276 218 10.74
Sum totalt 31 255 061 22 388 235 39.6
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Fat/tank 34 829 301 42 678 273 -18.39
Boks 211 531 697 193 153 238 9.51
Flaske 12 987 635 17 437 012 -25.52
Sum totalt 259 348 633 253 268 523 2.4
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Fat/tank 12 293 511 21 174 586 -41.94
Boks 112 045 305 94 591 685 18.45
Flaske 5 171 182 7 127 861 -27.45
Sum totalt 129 509 998 122 894 132 5.38
Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no