Denne nettsiden oppdateres for tiden ikke men brukes av BRODs medlemmer for registrering av salgsstatistikk.
Bryggeri- og drikkevareforeningen har nå fått nye nettsider med informasjon om organisasjonens arbeid. Besøk oss gjerne på bryggeriforeningen.no.
drikkeglede.no vil i løpet av sommeren gjenoppstå som et nettsted med informasjon og inspirasjonsartikler om din favorittdrikke.

Meny

Du er her:

Salgstall

Her vil du finne oppdaterte tall fra drikkevarebransjen. Bruk søkemotoren under for å søke frem tall.

Velg drikketype:

Omsetning av øl totalt

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier og alt importert øl.

Tall fra 2013 og tilbake i tid omfatter ikke all import. Summene for totalt salg er derfor ikke direkte sammenliknbare for tiden før og etter årsskiftet 2013/2014.

Lervig Aktiebryggeri har sluttet å rapportere salgstall f.o.m. juni 2018. Det vises derfor for lave volumer for småskalabryggeriene etter dette tidspunktet. Tallene er dermed ikke direkte sammenlignbare.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2018 19 169 17 689 21 545 24 206 30 073 29 463 30 020 25 286 20 189 22 252 24 001 20 619 172 166 284 512
2019 19 549 18 588 21 489 27 718 25 593 25 507 28 036 25 751 19 792 22 704 22 859 22 275 166 481 279 861
2020 18 465 19 623 20 710 24 183 27 516 34 861 35 562 28 585 23 479 23 593 24 032 23 249 180 920 303 858
2021 19 390 22 692 29 883 28 228 29 602 33 959 35 020 0 0 0 0 0 198 773 198 773

Salgsutvikling øl

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier og alt importert øl.

Tall fra 2013 og tilbake i tid omfatter ikke all import. Summene for totalt salg er derfor ikke direkte sammenliknbare for tiden før og etter årsskiftet 2013/2014.

Angis i liter

Juli 2021 Juli 2020 Endring i %
Norskbrygget øl 28 635 272 28 687 253 -0,18
Hvorav småskalabryggerier 1 290 318 1 350 044 -4,42
Importert øl 6 384 261 6 874 845 -7,14
Totalt ølsalg i Norge 35 019 533 35 562 098 -1.53
Eksport (unntatt taxfree-salg) Juli 2021 Juli 2020 Endring i %
Total eksport 772 491 374 532 106,26

Import er kun registrert fra 01.01.2014

Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Norskbrygget øl 261 266 142 247 831 196 5,42
Hvorav småskalabryggerier 10 521 147 10 252 334 2,62
Importert øl 60 444 297 46 468 997 30,07
Totalt ølsalg i Norge 321 710 439 294 300 193 9.31
Eksport (unntatt taxfree-salg) Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Total eksport 4 409 312 3 656 251 20,60

Import er kun registrert fra 01.01.2014

Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Norskbrygget øl 157 135 162 150 086 563 4,70
Hvorav småskalabryggerier 5 957 084 5 848 745 1,85
Importert øl 41 637 772 30 833 654 35,04
Totalt ølsalg i Norge 198 772 934 180 920 217 9.87
Eksport (unntatt taxfree-salg) Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Total eksport 2 835 242 1 864 781 52,04

Import er kun registrert fra 01.01.2014

Omsetning fordelt på skatteklasser

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

Juli 2021 Juli 2020 Endring i %
Vørterøl 126 073 93 119 35,39
Kl. A 1 639 922 1 374 250 19,33
Kl. B 250 226 183 119 36,65
Kl. C 10 355 16 833 -38,48
Kl. D 28 960 761 28 536 508 1,49
Sterkøl 531 022 560 661 -5,29
Sum totalt 31 518 359 30 764 490 2,45
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Vørterøl 1 524 649 1 456 219 4,70
Kl. A 13 304 656 11 495 491 15,74
Kl. B 3 120 738 2 194 354 42,22
Kl. C 168 200 251 397 -33,09
Kl. D 259 788 619 244 917 631 6,07
Sterkøl 4 296 805 5 849 162 -26,54
Sum totalt 282 203 667 266 164 254 6,03
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Vørterøl 766 883 827 500 -7.33
Kl. A 7 693 143 6 725 323 14.39
Kl. B 2 109 092 1 384 839 52.3
Kl. C 48 989 154 112 -68.21
Kl. D 158 303 844 149 605 484 5.81
Sterkøl 2 064 781 2 645 621 -21.95
Sum totalt 170 986 732 161 342 879 5,98

Omsetning fordelt på salgskanaler

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

Juli 2021 Juli 2020 Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 5 097 457 4 900 698 4.01
Dagligvare, eget utsalg 26 414 295 25 851 284 2.18
Kiosk og bensin 6 607 12 508 -47.18
Sum totalt 31 518 359 30 764 490 2.45
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 24 726 457 41 678 375 -40.67
Dagligvare, eget utsalg 257 423 437 224 415 284 14.71
Kiosk og bensin 54 843 70 595 -22.31
Sum totalt 282 204 737 266 164 254 6.03
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 13 683 141 19 906 627 -31.26
Dagligvare, eget utsalg 157 268 199 141 401 437 11.22
Kiosk og bensin 36 462 34 815 4.73
Sum totalt 170 987 802 161 342 879 5.98

Omsetning fordelt på emballasjetyper

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

Juli 2021 Juli 2020 Endring i %
Fat/tank 4 251 632 4 122 783 3.13
Boks 25 908 518 25 102 317 3.21
Flaske 1 358 209 1 539 390 -11.77
Sum totalt 31 518 359 30 764 490 2.45
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Fat/tank 18 745 636 34 266 434 -45.29
Boks 251 200 938 218 519 598 14.96
Flaske 12 257 093 13 378 222 -8.38
Sum totalt 282 203 667 266 164 254 6.03
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Fat/tank 10 472 919 16 488 513 -36.48
Boks 154 184 553 138 132 095 11.62
Flaske 6 329 260 6 722 271 -5.85
Sum totalt 170 986 732 161 342 879 5.98
Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no