Meny

Du er her:

Salgstall

Her vil du finne oppdaterte tall fra drikkevarebransjen. Bruk søkemotoren under for å søke frem tall.

Velg drikketype:

Omsetning av øl totalt

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier og alt importert øl.

Tall fra 2013 og tilbake i tid omfatter ikke all import. Summene for totalt salg er derfor ikke direkte sammenliknbare for tiden før og etter årsskiftet 2013/2014.

Lervig Aktiebryggeri har sluttet å rapportere salgstall f.o.m. juni 2018. Det vises derfor for lave volumer for småskalabryggeriene etter dette tidspunktet. Tallene er dermed ikke direkte sammenlignbare.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2016 16 351 18 826 23 518 20 377 27 445 25 823 23 783 24 169 20 498 19 172 23 078 23 565 243 039 266 604
2017 16 068 17 320 21 672 20 131 26 878 26 829 25 542 23 141 19 411 20 625 23 173 21 017 240 789 261 806
2018 18 799 17 254 20 966 21 718 27 085 27 071 27 528 24 297 20 190 21 633 23 490 20 044 250 030 270 075
2019 18 937 17 966 20 865 25 745 25 593 24 633 27 450 25 258 19 423 22 544 22 614 0 251 027 251 027

Salgsutvikling øl

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier og alt importert øl.

Tall fra 2013 og tilbake i tid omfatter ikke all import. Summene for totalt salg er derfor ikke direkte sammenliknbare for tiden før og etter årsskiftet 2013/2014.

Angis i liter

November 2019 November 2018 Endring i %
Norskbrygget øl 20 165 618 20 734 981 -2,75
Hvorav småskalabryggerier 875 859 869 402 0,74
Importert øl 2 448 528 2 755 205 -11,13
Totalt ølsalg i Norge 22 614 146 23 490 186 -3.73
Eksport (unntatt taxfree-salg) November 2019 November 2018 Endring i %
Total eksport 433 190 484 853 -10,66

Import er kun registrert fra 01.01.2014

Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Norskbrygget øl 229 893 688 231 787 813 -0,82
Hvorav småskalabryggerier 10 225 908 10 564 328 -3,20
Importert øl 41 177 115 39 259 429 4,88
Totalt ølsalg i Norge 271 070 803 271 047 242 0.01
Eksport (unntatt taxfree-salg) Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Total eksport 4 231 590 4 919 487 -13,98

Import er kun registrert fra 01.01.2014

Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Norskbrygget øl 211 257 493 212 538 160 -0,60
Hvorav småskalabryggerier 9 495 651 9 726 251 -2,37
Importert øl 39 769 030 37 492 292 6,07
Totalt ølsalg i Norge 251 026 523 250 030 452 0.4
Eksport (unntatt taxfree-salg) Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Total eksport 3 883 626 4 748 682 -18,22

Import er kun registrert fra 01.01.2014

Omsetning fordelt på skatteklasser

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

November 2019 November 2018 Endring i %
Vørterøl 109 924 122 786 -10,48
Kl. A 1 357 140 1 180 540 14,96
Kl. B 141 077 157 391 -10,37
Kl. C 21 597 13 667 58,02
Kl. D 19 158 718 20 182 634 -5,07
Sterkøl 715 879 685 985 4,36
Sum totalt 21 504 335 22 343 003 -3,75
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Vørterøl 1 500 192 1 764 524 -14,98
Kl. A 10 077 748 9 548 768 5,54
Kl. B 1 929 901 2 045 168 -5,64
Kl. C 246 030 211 656 16,24
Kl. D 229 629 383 236 062 276 -2,73
Sterkøl 8 218 997 8 008 805 2,62
Sum totalt 251 602 251 257 641 197 -2,34
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Vørterøl 1 326 206 1 562 786 -15.14
Kl. A 9 099 088 8 661 585 5.05
Kl. B 1 723 638 1 870 622 -7.86
Kl. C 230 970 194 028 19.04
Kl. D 211 415 909 217 438 669 -2.77
Sterkøl 7 599 505 7 397 398 2.73
Sum totalt 231 395 316 237 125 088 -2,42

Omsetning fordelt på salgskanaler

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

November 2019 November 2018 Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 4 120 775 4 262 704 -3.33
Dagligvare, eget utsalg 17 329 291 18 043 942 -3.96
Kiosk og bensin 54 269 36 357 49.27
Sum totalt 21 504 335 22 343 003 -3.75
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 52 177 699 51 624 149 1.07
Dagligvare, eget utsalg 198 969 815 205 664 049 -3.25
Kiosk og bensin 454 737 352 447 29.02
Sum totalt 251 602 251 257 640 645 -2.34
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 48 274 691 47 697 163 1.21
Dagligvare, eget utsalg 182 703 622 189 102 802 -3.38
Kiosk og bensin 417 003 324 571 28.48
Sum totalt 231 395 316 237 124 536 -2.42

Omsetning fordelt på emballasjetyper

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

November 2019 November 2018 Endring i %
Fat/tank 3 429 341 3 392 022 1.1
Boks 16 177 239 16 612 142 -2.62
Flaske 1 897 755 2 338 839 -18.86
Sum totalt 21 504 335 22 343 003 -3.75
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Fat/tank 43 487 710 42 324 745 2.75
Boks 192 796 039 195 862 686 -1.57
Flaske 15 318 422 19 453 272 -21.26
Sum totalt 251 602 171 257 640 703 -2.34
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Fat/tank 40 308 163 39 174 405 2.89
Boks 177 377 530 180 133 460 -1.53
Flaske 13 709 543 17 816 729 -23.05
Sum totalt 231 395 236 237 124 594 -2.42
Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no