Meny

Du er her:

Salgstall

Her vil du finne oppdaterte tall fra drikkevarebransjen. Bruk søkemotoren under for å søke frem tall.

Velg drikketype:

Omsetning av øl totalt

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier og alt importert øl.

Tall fra 2013 og tilbake i tid omfatter ikke all import. Summene for totalt salg er derfor ikke direkte sammenliknbare for tiden før og etter årsskiftet 2013/2014.

Lervig Aktiebryggeri har sluttet å rapportere salgstall f.o.m. juni 2018. Det vises derfor for lave volumer for småskalabryggeriene etter dette tidspunktet. Tallene er dermed ikke direkte sammenlignbare.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2016 16 351 18 826 23 518 20 377 27 445 25 823 23 783 24 169 20 498 19 172 23 078 23 565 219 961 266 604
2017 16 068 17 320 21 672 20 131 26 878 26 829 25 542 23 141 19 411 20 625 23 173 21 017 217 616 261 806
2018 18 799 17 254 20 966 21 718 27 085 27 071 27 528 24 297 20 190 21 633 23 490 20 044 226 540 270 075
2019 18 937 17 971 20 871 25 745 25 492 24 634 27 446 25 263 19 424 22 547 0 0 228 331 228 331

Salgsutvikling øl

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier og alt importert øl.

Tall fra 2013 og tilbake i tid omfatter ikke all import. Summene for totalt salg er derfor ikke direkte sammenliknbare for tiden før og etter årsskiftet 2013/2014.

Angis i liter

Oktober 2019 Oktober 2018 Endring i %
Norskbrygget øl 18 875 385 19 008 216 -0,70
Hvorav småskalabryggerier 981 318 951 738 3,11
Importert øl 3 671 893 2 624 912 39,89
Totalt ølsalg i Norge 22 547 278 21 633 128 4.23
Eksport (unntatt taxfree-salg) Oktober 2019 Oktober 2018 Endring i %
Total eksport 488 986 431 809 13,24

Import er kun registrert fra 01.01.2014

Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Norskbrygget øl 230 475 608 232 319 899 -0,79
Hvorav småskalabryggerier 10 232 008 10 840 344 -5,61
Importert øl 41 389 537 38 409 742 7,76
Totalt ølsalg i Norge 271 865 145 270 729 641 0.42
Eksport (unntatt taxfree-salg) Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Total eksport 4 344 154 4 821 335 -9,90

Import er kun registrert fra 01.01.2014

Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Norskbrygget øl 191 104 432 191 803 179 -0,36
Hvorav småskalabryggerier 8 632 349 8 856 849 -2,53
Importert øl 37 226 247 34 737 087 7,17
Totalt ølsalg i Norge 228 330 679 226 540 266 0.79
Eksport (unntatt taxfree-salg) Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Total eksport 3 511 337 4 263 829 -17,65

Import er kun registrert fra 01.01.2014

Omsetning fordelt på skatteklasser

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

Oktober 2019 Oktober 2018 Endring i %
Vørterøl 109 121 146 122 -25,32
Kl. A 753 647 691 016 9,06
Kl. B 156 766 132 530 18,29
Kl. C 19 428 13 538 43,51
Kl. D 18 412 974 18 774 683 -1,93
Sterkøl 773 884 866 045 -10,64
Sum totalt 20 225 820 20 623 934 -1,93
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Vørterøl 1 513 054 1 761 839 -14,12
Kl. A 9 901 148 9 506 302 4,15
Kl. B 1 946 215 2 062 219 -5,63
Kl. C 237 319 218 236 8,74
Kl. D 230 665 571 236 514 515 -2,47
Sterkøl 8 195 076 7 983 001 2,66
Sum totalt 252 458 383 258 046 112 -2,17
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Vørterøl 1 216 282 1 440 000 -15.54
Kl. A 7 741 948 7 481 045 3.49
Kl. B 1 582 561 1 713 231 -7.63
Kl. C 208 592 180 361 15.65
Kl. D 192 269 463 197 256 035 -2.53
Sterkøl 6 889 599 6 711 413 2.65
Sum totalt 209 908 445 214 782 085 -2,27

Omsetning fordelt på salgskanaler

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

Oktober 2019 Oktober 2018 Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 4 371 352 4 183 585 4.49
Dagligvare, eget utsalg 15 804 480 16 404 004 -3.65
Kiosk og bensin 49 988 36 287 37.76
Sum totalt 20 225 820 20 623 876 -1.93
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 52 337 805 51 568 599 1.49
Dagligvare, eget utsalg 199 683 753 206 124 997 -3.12
Kiosk og bensin 436 825 351 964 24.11
Sum totalt 252 458 383 258 045 560 -2.17
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 44 172 093 43 434 459 1.7
Dagligvare, eget utsalg 165 373 618 171 058 860 -3.32
Kiosk og bensin 362 734 288 214 25.86
Sum totalt 209 908 445 214 781 533 -2.27

Omsetning fordelt på emballasjetyper

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

Oktober 2019 Oktober 2018 Endring i %
Fat/tank 3 644 602 3 302 748 10.35
Boks 15 312 470 15 579 722 -1.72
Flaske 1 268 748 1 741 464 -27.14
Sum totalt 20 225 820 20 623 934 -1.93
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Fat/tank 43 453 539 42 315 671 2.69
Boks 193 234 765 196 143 397 -1.48
Flaske 15 769 999 19 586 550 -19.49
Sum totalt 252 458 303 258 045 618 -2.17
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Fat/tank 36 881 970 35 782 383 3.07
Boks 161 204 114 163 521 318 -1.42
Flaske 11 822 281 15 477 890 -23.62
Sum totalt 209 908 365 214 781 591 -2.27
Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no