Meny

Du er her:

Salgstall

Her vil du finne oppdaterte tall fra drikkevarebransjen. Bruk søkemotoren under for å søke frem tall.

Velg drikketype:

Omsetning av øl totalt

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier og alt importert øl.

Tall fra 2013 og tilbake i tid omfatter ikke all import. Summene for totalt salg er derfor ikke direkte sammenliknbare for tiden før og etter årsskiftet 2013/2014.

Lervig Aktiebryggeri har sluttet å rapportere salgstall f.o.m. juni 2018. Det vises derfor for lave volumer for småskalabryggeriene etter dette tidspunktet. Tallene er dermed ikke direkte sammenlignbare.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2017 16 068 17 320 21 672 20 131 26 878 26 829 25 542 23 141 19 411 20 625 23 173 21 017 217 616 261 806
2018 18 799 17 254 20 966 21 718 27 085 27 071 27 528 24 297 20 190 21 633 23 490 20 044 226 540 270 075
2019 18 937 17 971 20 869 25 745 25 593 24 633 27 450 25 257 19 425 22 544 22 616 22 161 228 423 273 200
2020 18 412 19 357 20 737 23 766 25 273 34 528 33 033 26 373 22 797 23 475 0 0 247 751 247 751

Salgsutvikling øl

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier og alt importert øl.

Tall fra 2013 og tilbake i tid omfatter ikke all import. Summene for totalt salg er derfor ikke direkte sammenliknbare for tiden før og etter årsskiftet 2013/2014.

Angis i liter

Oktober 2020 Oktober 2019 Endring i %
Norskbrygget øl 20 850 412 18 873 309 10,48
Hvorav småskalabryggerier 1 155 408 979 242 17,99
Importert øl 2 624 912 3 670 700 -28,49
Totalt ølsalg i Norge 23 475 324 22 544 009 4.13
Eksport (unntatt taxfree-salg) Oktober 2020 Oktober 2019 Endring i %
Total eksport 431 809 488 353 -11,58

Import er kun registrert fra 01.01.2014

Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Norskbrygget øl 243 893 164 230 473 425 5,82
Hvorav småskalabryggerier 10 417 783 10 229 825 1,84
Importert øl 48 635 453 41 483 792 17,24
Totalt ølsalg i Norge 292 528 617 271 957 217 7.56
Eksport (unntatt taxfree-salg) Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Total eksport 3 571 172 4 283 253 -16,62

Import er kun registrert fra 01.01.2014

Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Norskbrygget øl 203 999 515 191 102 249 6,75
Hvorav småskalabryggerier 8 725 213 8 630 166 1,10
Importert øl 43 751 861 37 320 502 17,23
Totalt ølsalg i Norge 247 751 376 228 422 751 8.46
Eksport (unntatt taxfree-salg) Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Total eksport 2 945 043 3 450 436 -14,65

Import er kun registrert fra 01.01.2014

Omsetning fordelt på skatteklasser

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

Oktober 2020 Oktober 2019 Endring i %
Vørterøl 165 741 109 121 51,89
Kl. A 1 066 582 753 647 41,52
Kl. B 234 153 155 183 50,89
Kl. C 24 234 20 209 19,92
Kl. D 20 140 032 18 408 491 9,41
Sterkøl 681 479 777 091 -12,30
Sum totalt 22 312 221 20 223 742 10,33
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Vørterøl 1 589 641 1 513 054 5,06
Kl. A 11 525 173 9 901 148 16,40
Kl. B 2 326 644 1 941 182 19,86
Kl. C 262 569 238 382 10,15
Kl. D 246 138 446 230 665 379 6,71
Sterkøl 7 885 453 8 205 607 -3,90
Sum totalt 269 727 926 252 464 752 6,84
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Vørterøl 1 315 967 1 216 282 8.2
Kl. A 9 135 486 7 741 948 18
Kl. B 1 992 577 1 577 528 26.31
Kl. C 223 136 209 655 6.43
Kl. D 207 722 789 192 269 271 8.04
Sterkøl 6 518 114 6 900 130 -5.54
Sum totalt 226 908 069 209 914 814 8,10

Omsetning fordelt på salgskanaler

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

Oktober 2020 Oktober 2019 Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 2 726 592 4 374 325 -37.67
Dagligvare, eget utsalg 19 581 843 15 799 429 23.94
Kiosk og bensin 3 786 49 988 -92.43
Sum totalt 22 312 221 20 223 742 10.33
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 36 176 350 52 359 376 -30.91
Dagligvare, eget utsalg 233 009 560 199 670 524 16.7
Kiosk og bensin 542 016 434 852 24.64
Sum totalt 269 727 926 252 464 752 6.84
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 28 022 432 44 193 664 -36.59
Dagligvare, eget utsalg 198 448 353 165 360 389 20.01
Kiosk og bensin 437 284 360 761 21.21
Sum totalt 226 908 069 209 914 814 8.1

Omsetning fordelt på emballasjetyper

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

Oktober 2020 Oktober 2019 Endring i %
Fat/tank 1 990 845 3 646 630 -45.41
Boks 19 003 947 15 308 572 24.14
Flaske 1 317 429 1 268 540 3.85
Sum totalt 22 312 221 20 223 742 10.33
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Fat/tank 29 898 078 43 466 161 -31.22
Boks 226 756 529 193 231 294 17.35
Flaske 13 070 313 15 767 217 -17.1
Sum totalt 269 724 920 252 464 672 6.84
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Fat/tank 23 082 294 36 894 592 -37.44
Boks 193 878 656 161 200 643 20.27
Flaske 9 945 498 11 819 499 -15.86
Sum totalt 226 906 448 209 914 734 8.09
Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no