Meny

Du er her:

Salgstall

Her vil du finne oppdaterte tall fra drikkevarebransjen. Bruk søkemotoren under for å søke frem tall.

Velg drikketype:

Omsetning av øl totalt

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier og alt importert øl.

Tall fra 2013 og tilbake i tid omfatter ikke all import. Summene for totalt salg er derfor ikke direkte sammenliknbare for tiden før og etter årsskiftet 2013/2014.

Lervig Aktiebryggeri har sluttet å rapportere salgstall f.o.m. juni 2018. Det vises derfor for lave volumer for småskalabryggeriene etter dette tidspunktet. Tallene er dermed ikke direkte sammenlignbare.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2016 16 128 18 493 23 259 20 005 27 188 25 534 23 582 23 770 20 155 18 890 22 824 23 249 130 606 263 077
2017 16 068 17 320 21 672 20 131 26 878 26 847 25 549 23 305 19 411 20 630 23 173 21 017 128 916 262 001
2018 18 799 17 254 20 966 21 718 27 085 27 069 27 524 25 312 20 190 21 635 23 490 20 044 132 891 271 085
2019 18 934 17 966 20 870 25 892 25 529 24 605 0 0 0 0 0 0 133 795 133 795

Salgsutvikling øl

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier og alt importert øl.

Tall fra 2013 og tilbake i tid omfatter ikke all import. Summene for totalt salg er derfor ikke direkte sammenliknbare for tiden før og etter årsskiftet 2013/2014.

Angis i liter

Juni 2019 Juni 2018 Endring i %
Norskbrygget øl 20 370 633 21 863 846 -6,83
Hvorav småskalabryggerier 1 032 677 997 724 3,50
Importert øl 4 234 310 5 205 312 -18,65
Totalt ølsalg i Norge 24 604 943 27 069 158 -9.1
Eksport (unntatt taxfree-salg) Juni 2019 Juni 2018 Endring i %
Total eksport 420 193 552 326 -23,92

Import er kun registrert fra 01.01.2014

Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Norskbrygget øl 229 617 345 226 560 001 1,35
Hvorav småskalabryggerier 10 187 727 11 223 414 -9,23
Importert øl 42 372 093 39 414 794 7,50
Totalt ølsalg i Norge 271 989 438 265 974 795 2.26
Eksport (unntatt taxfree-salg) Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Total eksport 4 545 684 3 936 889 15,46

Import er kun registrert fra 01.01.2014

Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Norskbrygget øl 110 736 475 112 293 485 -1,39
Hvorav småskalabryggerier 4 851 501 5 120 282 -5,25
Importert øl 23 058 497 20 597 029 11,95
Totalt ølsalg i Norge 133 794 972 132 890 514 0.68
Eksport (unntatt taxfree-salg) Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Total eksport 1 897 215 2 418 002 -21,54

Import er kun registrert fra 01.01.2014

Omsetning fordelt på skatteklasser

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

Juni 2019 Juni 2018 Endring i %
Vørterøl 122 136 161 151 -24,21
Kl. A 1 020 694 1 099 963 -7,21
Kl. B 184 654 187 227 -1,37
Kl. C 26 148 22 831 14,53
Kl. D 20 219 077 23 161 588 -12,70
Sterkøl 798 479 758 888 5,22
Sum totalt 22 371 188 25 391 648 -11,90
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Vørterøl 1 614 385 1 723 875 -6,35
Kl. A 9 925 373 9 157 966 8,38
Kl. B 1 985 484 2 029 646 -2,18
Kl. C 219 800 239 827 -8,35
Kl. D 231 407 883 233 747 047 -1,00
Sterkøl 8 077 276 7 781 336 3,80
Sum totalt 253 230 201 254 679 697 -0,57
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Vørterøl 734 216 856 603 -14.29
Kl. A 4 664 629 4 379 501 6.51
Kl. B 924 706 1 016 107 -9
Kl. C 123 924 113 212 9.46
Kl. D 112 449 773 116 696 033 -3.64
Sterkøl 3 958 562 3 896 176 1.6
Sum totalt 122 855 810 126 957 632 -3,23

Omsetning fordelt på salgskanaler

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

Juni 2019 Juni 2018 Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 5 376 558 5 700 046 -5.68
Dagligvare, eget utsalg 16 945 335 19 650 472 -13.77
Kiosk og bensin 49 295 41 130 19.85
Sum totalt 22 371 188 25 391 648 -11.9
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 51 661 851 51 180 384 0.94
Dagligvare, eget utsalg 201 168 325 203 166 674 -0.98
Kiosk og bensin 399 967 332 145 20.42
Sum totalt 253 230 143 254 679 203 -0.57
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 25 349 794 25 205 114 0.57
Dagligvare, eget utsalg 97 287 403 101 571 073 -4.22
Kiosk og bensin 218 613 180 951 20.81
Sum totalt 122 855 810 126 957 138 -3.23

Omsetning fordelt på emballasjetyper

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

Juni 2019 Juni 2018 Endring i %
Fat/tank 4 456 585 4 690 479 -4.99
Boks 16 635 881 18 742 245 -11.24
Flaske 1 278 722 1 958 924 -34.72
Sum totalt 22 371 188 25 391 648 -11.9
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Fat/tank 42 648 676 41 979 700 1.59
Boks 193 143 035 192 665 986 0.25
Flaske 17 438 490 20 033 517 -12.95
Sum totalt 253 230 201 254 679 203 -0.57
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Fat/tank 21 145 989 20 850 265 1.42
Boks 94 581 482 96 990 416 -2.48
Flaske 7 128 339 9 116 457 -21.81
Sum totalt 122 855 810 126 957 138 -3.23
Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no