Meny

Du er her:

Salgstall

Her vil du finne oppdaterte tall fra drikkevarebransjen. Bruk søkemotoren under for å søke frem tall.

Velg drikketype:

Omsetning av øl totalt

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier og alt importert øl.

Tall fra 2013 og tilbake i tid omfatter ikke all import. Summene for totalt salg er derfor ikke direkte sammenliknbare for tiden før og etter årsskiftet 2013/2014.

Lervig Aktiebryggeri har sluttet å rapportere salgstall f.o.m. juni 2018. Det vises derfor for lave volumer for småskalabryggeriene etter dette tidspunktet. Tallene er dermed ikke direkte sammenlignbare.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2016 16 128 18 493 23 259 20 005 27 188 25 534 23 582 23 770 20 155 18 890 22 824 23 249 77 884 263 077
2017 16 068 17 320 21 672 20 131 26 878 26 847 25 549 23 305 19 411 20 630 23 173 21 017 75 192 262 001
2018 18 799 17 254 20 966 21 718 27 085 27 069 27 524 25 312 20 190 21 635 23 490 20 044 78 737 271 085
2019 18 934 17 966 20 870 25 890 0 0 0 0 0 0 0 0 83 660 83 660

Salgsutvikling øl

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier og alt importert øl.

Tall fra 2013 og tilbake i tid omfatter ikke all import. Summene for totalt salg er derfor ikke direkte sammenliknbare for tiden før og etter årsskiftet 2013/2014.

Angis i liter

April 2019 April 2018 Endring i %
Norskbrygget øl 20 898 588 17 349 160 20,46
Hvorav småskalabryggerier 879 956 841 851 4,53
Importert øl 4 991 782 4 368 640 14,26
Totalt ølsalg i Norge 25 890 370 21 717 800 19.21
Eksport (unntatt taxfree-salg) April 2019 April 2018 Endring i %
Total eksport 410 553 361 797 13,48

Import er kun registrert fra 01.01.2014

Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Norskbrygget øl 233 218 570 225 415 931 3,46
Hvorav småskalabryggerier 10 333 597 11 386 209 -9,24
Importert øl 42 789 298 40 129 995 6,63
Totalt ølsalg i Norge 276 007 868 265 545 926 3.94
Eksport (unntatt taxfree-salg) Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Total eksport 4 776 608 3 527 822 35,40

Import er kun registrert fra 01.01.2014

Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Norskbrygget øl 69 705 621 67 661 406 3,02
Hvorav småskalabryggerier 2 961 532 3 084 443 -3,98
Importert øl 13 954 071 11 075 398 25,99
Totalt ølsalg i Norge 83 659 692 78 736 804 6.25
Eksport (unntatt taxfree-salg) Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Total eksport 1 104 861 1 394 724 -20,78

Import er kun registrert fra 01.01.2014

Omsetning fordelt på skatteklasser

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

April 2019 April 2018 Endring i %
Vørterøl 121 890 123 234 -1,09
Kl. A 733 667 723 071 1,47
Kl. B 191 602 146 398 30,88
Kl. C 22 676 14 219 59,48
Kl. D 22 503 574 19 059 917 18,07
Sterkøl 645 601 618 957 4,30
Sum totalt 24 219 010 20 685 796 17,08
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Vørterøl 1 657 193 1 689 332 -1,90
Kl. A 10 017 089 8 788 048 13,99
Kl. B 2 057 285 1 985 092 3,64
Kl. C 207 895 246 707 -15,73
Kl. D 238 390 122 231 988 049 2,76
Sterkøl 8 131 768 7 502 407 8,39
Sum totalt 260 461 352 252 199 635 3,28
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Vørterøl 458 095 537 674 -14.8
Kl. A 2 684 210 2 307 366 16.33
Kl. B 545 196 565 916 -3.66
Kl. C 66 230 70 217 -5.68
Kl. D 71 532 301 68 792 527 3.98
Sterkøl 2 428 028 2 311 031 5.06
Sum totalt 77 714 060 74 584 731 4,20

Omsetning fordelt på salgskanaler

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

April 2019 April 2018 Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 4 493 110 3 959 827 13.47
Dagligvare, eget utsalg 19 688 419 16 697 408 17.91
Kiosk og bensin 37 481 28 561 31.23
Sum totalt 24 219 010 20 685 796 17.08
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 52 511 509 50 473 329 4.04
Dagligvare, eget utsalg 207 517 937 201 421 221 3.03
Kiosk og bensin 431 848 304 591 41.78
Sum totalt 260 461 294 252 199 141 3.28
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 15 203 947 14 158 420 7.38
Dagligvare, eget utsalg 62 377 353 60 317 801 3.41
Kiosk og bensin 132 760 108 016 22.91
Sum totalt 77 714 060 74 584 237 4.2

Omsetning fordelt på emballasjetyper

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

April 2019 April 2018 Endring i %
Fat/tank 3 783 231 3 328 098 13.68
Boks 19 097 031 15 867 155 20.36
Flaske 1 338 748 1 490 543 -10.18
Sum totalt 24 219 010 20 685 796 17.08
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Fat/tank 43 246 837 41 472 903 4.28
Boks 198 431 263 190 784 461 4.01
Flaske 18 783 252 19 941 777 -5.81
Sum totalt 260 461 352 252 199 141 3.28
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Fat/tank 12 595 486 11 701 601 7.64
Boks 60 575 984 57 696 690 4.99
Flaske 4 542 590 5 185 946 -12.41
Sum totalt 77 714 060 74 584 237 4.2
Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no