Meny

Du er her:

Salgstall

Her vil du finne oppdaterte tall fra drikkevarebransjen. Bruk søkemotoren under for å søke frem tall.

Velg drikketype:

Omsetning av øl totalt

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier og alt importert øl.

Tall fra 2013 og tilbake i tid omfatter ikke all import. Summene for totalt salg er derfor ikke direkte sammenliknbare for tiden før og etter årsskiftet 2013/2014.

Lervig Aktiebryggeri har sluttet å rapportere salgstall f.o.m. juni 2018. Det vises derfor for lave volumer for småskalabryggeriene etter dette tidspunktet. Tallene er dermed ikke direkte sammenlignbare.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2015 16 115 16 612 22 816 18 941 20 748 25 152 25 594 22 870 19 816 19 865 21 559 23 476 208 528 253 564
2016 16 351 18 826 23 518 20 377 27 445 25 823 23 783 24 169 20 498 19 172 23 078 23 565 219 961 266 604
2017 16 068 17 320 21 672 20 131 26 878 26 829 25 542 23 141 19 411 20 625 23 173 21 017 217 616 261 806
2018 18 799 17 254 20 966 21 718 27 085 27 071 27 528 24 297 20 190 21 633 23 490 20 044 226 540 270 075

Salgsutvikling øl

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier og alt importert øl.

Tall fra 2013 og tilbake i tid omfatter ikke all import. Summene for totalt salg er derfor ikke direkte sammenliknbare for tiden før og etter årsskiftet 2013/2014.

Angis i liter

Oktober 2018 Oktober 2017 Endring i %
Norskbrygget øl 19 008 216 17 774 853 6,94
Hvorav småskalabryggerier 951 738 1 103 728 -13,77
Importert øl 2 624 912 2 849 695 -7,89
Totalt ølsalg i Norge 21 633 128 20 624 548 4.89
Eksport (unntatt taxfree-salg) Oktober 2018 Oktober 2017 Endring i %
Total eksport 431 809 225 328 91,64

Import er kun registrert fra 01.01.2014

Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Norskbrygget øl 232 319 899 222 362 597 4,48
Hvorav småskalabryggerier 10 840 344 11 649 628 -6,95
Importert øl 38 409 742 41 896 312 -8,32
Totalt ølsalg i Norge 270 729 641 264 258 909 2.45
Eksport (unntatt taxfree-salg) Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Total eksport 4 821 335 2 757 816 74,82

Import er kun registrert fra 01.01.2014

Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Norskbrygget øl 191 803 179 179 364 727 6,93
Hvorav småskalabryggerier 8 856 849 9 676 871 -8,47
Importert øl 34 737 087 38 251 640 -9,19
Totalt ølsalg i Norge 226 540 266 217 616 367 4.1
Eksport (unntatt taxfree-salg) Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Total eksport 4 263 829 2 433 533 75,21

Import er kun registrert fra 01.01.2014

Omsetning fordelt på skatteklasser

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

Oktober 2018 Oktober 2017 Endring i %
Vørterøl 146 122 127 175 14,90
Kl. A 691 016 605 822 14,06
Kl. B 132 530 130 834 1,30
Kl. C 13 538 18 258 -25,85
Kl. D 18 774 683 17 370 893 8,08
Sterkøl 866 045 747 759 15,82
Sum totalt 20 623 934 19 000 741 8,54
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Vørterøl 1 761 839 1 681 947 4,75
Kl. A 9 506 302 9 118 296 4,26
Kl. B 2 062 219 1 972 892 4,53
Kl. C 218 236 285 254 -23,49
Kl. D 236 514 515 231 362 069 2,23
Sterkøl 7 983 001 7 197 032 10,92
Sum totalt 258 046 112 251 617 490 2,55
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Vørterøl 1 440 000 1 339 018 7.54
Kl. A 7 481 045 6 515 406 14.82
Kl. B 1 713 231 1 618 230 5.87
Kl. C 180 361 230 272 -21.67
Kl. D 197 256 035 190 421 603 3.59
Sterkøl 6 711 413 6 029 245 11.31
Sum totalt 214 782 085 206 153 774 4,19

Omsetning fordelt på salgskanaler

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

Oktober 2018 Oktober 2017 Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 4 183 585 3 966 003 5.49
Dagligvare, eget utsalg 16 404 004 15 010 975 9.28
Kiosk og bensin 36 287 23 763 52.7
Sum totalt 20 623 876 19 000 741 8.54
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 51 568 599 51 158 170 0.8
Dagligvare, eget utsalg 206 124 997 200 175 272 2.97
Kiosk og bensin 351 964 284 048 23.91
Sum totalt 258 045 560 251 617 490 2.55
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 43 434 459 42 813 218 1.45
Dagligvare, eget utsalg 171 058 860 163 111 124 4.87
Kiosk og bensin 288 214 229 432 25.62
Sum totalt 214 781 533 206 153 774 4.19

Omsetning fordelt på emballasjetyper

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

Oktober 2018 Oktober 2017 Endring i %
Fat/tank 3 302 748 3 120 883 5.83
Boks 15 579 722 14 094 921 10.53
Flaske 1 741 464 1 784 937 -2.44
Sum totalt 20 623 934 19 000 741 8.54
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Fat/tank 42 315 671 41 686 293 1.51
Boks 196 143 397 187 439 538 4.64
Flaske 19 586 550 22 491 659 -12.92
Sum totalt 258 045 618 251 617 490 2.55
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Fat/tank 35 782 383 35 079 459 2
Boks 163 521 318 154 554 092 5.8
Flaske 15 477 890 16 520 223 -6.31
Sum totalt 214 781 591 206 153 774 4.19
Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no