Denne nettsiden oppdateres for tiden ikke men brukes av BRODs medlemmer for registrering av salgsstatistikk.
Bryggeri- og drikkevareforeningen har nå fått nye nettsider med informasjon om organisasjonens arbeid. Besøk oss gjerne på bryggeriforeningen.no.
drikkeglede.no vil i løpet av sommeren gjenoppstå som et nettsted med informasjon og inspirasjonsartikler om din favorittdrikke.

Meny

Du er her:

Salgstall

Her vil du finne oppdaterte tall fra drikkevarebransjen. Bruk søkemotoren under for å søke frem tall.

Velg drikketype:

Omsetning av øl totalt

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier og alt importert øl.

Tall fra 2013 og tilbake i tid omfatter ikke all import. Summene for totalt salg er derfor ikke direkte sammenliknbare for tiden før og etter årsskiftet 2013/2014.

Lervig Aktiebryggeri har sluttet å rapportere salgstall f.o.m. juni 2018. Det vises derfor for lave volumer for småskalabryggeriene etter dette tidspunktet. Tallene er dermed ikke direkte sammenlignbare.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2015 16 115 16 612 22 816 18 941 20 748 25 152 25 594 22 870 19 816 19 865 21 559 23 476 208 528 253 564
2016 16 351 18 826 23 518 20 377 27 445 25 823 23 783 24 169 20 498 19 172 23 078 23 565 219 961 266 604
2017 16 059 17 309 21 650 20 122 26 859 26 806 25 512 23 119 19 367 20 623 23 173 20 988 217 426 261 587
2018 19 169 17 689 21 545 24 206 30 073 29 463 30 020 25 286 20 189 22 252 24 001 20 619 239 892 284 512

Salgsutvikling øl

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier og alt importert øl.

Tall fra 2013 og tilbake i tid omfatter ikke all import. Summene for totalt salg er derfor ikke direkte sammenliknbare for tiden før og etter årsskiftet 2013/2014.

Angis i liter

Oktober 2018 Oktober 2017 Endring i %
Norskbrygget øl 19 626 997 17 774 853 10,42
Hvorav småskalabryggerier 951 738 1 103 728 -13,77
Importert øl 2 624 912 2 848 223 -7,84
Totalt ølsalg i Norge 22 251 909 20 623 076 7.9
Eksport (unntatt taxfree-salg) Oktober 2018 Oktober 2017 Endring i %
Total eksport 431 809 225 328 91,64

Import er kun registrert fra 01.01.2014

Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Norskbrygget øl 245 668 552 222 362 597 10,48
Hvorav småskalabryggerier 10 840 344 11 649 628 -6,95
Importert øl 38 384 547 41 706 122 -7,96
Totalt ølsalg i Norge 284 053 099 264 068 719 7.57
Eksport (unntatt taxfree-salg) Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Total eksport 4 821 335 2 757 816 74,82

Import er kun registrert fra 01.01.2014

Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Norskbrygget øl 205 151 832 179 364 727 14,38
Hvorav småskalabryggerier 8 856 849 9 676 871 -8,47
Importert øl 34 740 272 38 061 450 -8,73
Totalt ølsalg i Norge 239 892 104 217 426 177 10.33
Eksport (unntatt taxfree-salg) Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Total eksport 4 263 829 2 433 533 75,21

Import er kun registrert fra 01.01.2014

Omsetning fordelt på skatteklasser

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

Oktober 2018 Oktober 2017 Endring i %
Vørterøl 146 985 127 175 15,58
Kl. A 703 661 605 822 16,15
Kl. B 132 538 130 834 1,30
Kl. C 13 538 18 258 -25,85
Kl. D 18 855 756 17 370 893 8,55
Sterkøl 826 703 747 759 10,56
Sum totalt 20 679 181 19 000 741 8,83
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Vørterøl 1 771 731 1 681 947 5,34
Kl. A 9 671 888 9 118 296 6,07
Kl. B 2 062 383 1 972 892 4,54
Kl. C 218 236 285 254 -23,49
Kl. D 238 739 822 231 362 069 3,19
Sterkøl 7 233 168 7 197 032 0,50
Sum totalt 259 697 228 251 617 490 3,21
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Vørterøl 1 449 892 1 339 018 8.28
Kl. A 7 646 631 6 515 406 17.36
Kl. B 1 713 395 1 618 230 5.88
Kl. C 180 361 230 272 -21.67
Kl. D 199 481 342 190 421 603 4.76
Sterkøl 5 961 580 6 029 245 -1.12
Sum totalt 216 433 201 206 153 774 4,99

Omsetning fordelt på salgskanaler

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

Oktober 2018 Oktober 2017 Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 4 390 648 3 966 003 10.71
Dagligvare, eget utsalg 16 284 817 15 010 975 8.49
Kiosk og bensin 3 716 23 763 -84.36
Sum totalt 20 679 181 19 000 741 8.83
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 53 581 984 51 158 170 4.74
Dagligvare, eget utsalg 206 003 742 200 175 272 2.91
Kiosk og bensin 111 502 284 048 -60.75
Sum totalt 259 697 228 251 617 490 3.21
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 45 447 844 42 813 218 6.15
Dagligvare, eget utsalg 170 937 605 163 111 124 4.8
Kiosk og bensin 47 752 229 432 -79.19
Sum totalt 216 433 201 206 153 774 4.99

Omsetning fordelt på emballasjetyper

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

Oktober 2018 Oktober 2017 Endring i %
Fat/tank 3 349 266 3 120 883 7.32
Boks 15 672 186 14 094 921 11.19
Flaske 1 657 729 1 784 937 -7.13
Sum totalt 20 679 181 19 000 741 8.83
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Fat/tank 43 074 816 41 686 293 3.33
Boks 197 008 889 187 439 538 5.11
Flaske 19 613 523 22 491 659 -12.8
Sum totalt 259 697 228 251 617 490 3.21
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Fat/tank 36 541 528 35 079 459 4.17
Boks 164 386 810 154 554 092 6.36
Flaske 15 504 863 16 520 223 -6.15
Sum totalt 216 433 201 206 153 774 4.99
Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no