Meny

Du er her:

Salgstall

Her vil du finne oppdaterte tall fra drikkevarebransjen. Bruk søkemotoren under for å søke frem tall.

Velg drikketype:

Omsetning av øl totalt

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier og alt importert øl.

Tall fra 2013 og tilbake i tid omfatter ikke all import. Summene for totalt salg er derfor ikke direkte sammenliknbare for tiden før og etter årsskiftet 2013/2014.

Lervig Aktiebryggeri har sluttet å rapportere salgstall f.o.m. juni 2018. Det vises derfor for lave volumer for småskalabryggeriene etter dette tidspunktet. Tallene er dermed ikke direkte sammenlignbare.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2016 16 351 18 826 23 518 20 377 27 445 25 823 23 783 24 169 20 498 19 172 23 078 23 565 219 961 266 604
2017 16 068 17 320 21 672 20 131 26 878 26 829 25 542 23 141 19 411 20 625 23 173 21 017 217 616 261 806
2018 18 799 17 254 20 966 21 718 27 085 27 071 27 528 24 297 20 190 21 633 23 490 20 044 226 540 270 075
2019 18 937 17 970 20 865 25 745 25 593 24 633 27 450 25 258 19 425 22 544 22 616 22 161 228 418 273 196

Salgsutvikling øl

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier og alt importert øl.

Tall fra 2013 og tilbake i tid omfatter ikke all import. Summene for totalt salg er derfor ikke direkte sammenliknbare for tiden før og etter årsskiftet 2013/2014.

Angis i liter

Oktober 2019 Oktober 2018 Endring i %
Norskbrygget øl 18 873 329 19 008 216 -0,71
Hvorav småskalabryggerier 979 262 951 738 2,89
Importert øl 3 670 700 2 624 912 39,84
Totalt ølsalg i Norge 22 544 029 21 633 128 4.21
Eksport (unntatt taxfree-salg) Oktober 2019 Oktober 2018 Endring i %
Total eksport 488 353 431 809 13,09

Import er kun registrert fra 01.01.2014

Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Norskbrygget øl 230 469 028 232 319 899 -0,80
Hvorav småskalabryggerier 10 225 428 10 840 344 -5,67
Importert øl 41 483 792 38 409 742 8,00
Totalt ølsalg i Norge 271 952 820 270 729 641 0.45
Eksport (unntatt taxfree-salg) Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Total eksport 4 283 253 4 821 335 -11,16

Import er kun registrert fra 01.01.2014

Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Norskbrygget øl 191 097 852 191 803 179 -0,37
Hvorav småskalabryggerier 8 625 769 8 856 849 -2,61
Importert øl 37 320 502 34 737 087 7,44
Totalt ølsalg i Norge 228 418 354 226 540 266 0.83
Eksport (unntatt taxfree-salg) Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Total eksport 3 450 436 4 263 829 -19,08

Import er kun registrert fra 01.01.2014

Omsetning fordelt på skatteklasser

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

Oktober 2019 Oktober 2018 Endring i %
Vørterøl 109 121 146 122 -25,32
Kl. A 753 647 691 016 9,06
Kl. B 156 766 132 530 18,29
Kl. C 20 209 13 538 49,28
Kl. D 18 406 930 18 774 683 -1,96
Sterkøl 777 091 866 045 -10,27
Sum totalt 20 223 764 20 623 934 -1,94
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Vørterøl 1 513 054 1 761 839 -14,12
Kl. A 9 901 148 9 506 302 4,15
Kl. B 1 946 245 2 062 219 -5,62
Kl. C 238 788 218 236 9,42
Kl. D 230 659 678 236 514 515 -2,48
Sterkøl 8 200 861 7 983 001 2,73
Sum totalt 252 459 774 258 046 112 -2,16
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Vørterøl 1 216 282 1 440 000 -15.54
Kl. A 7 741 948 7 481 045 3.49
Kl. B 1 582 591 1 713 231 -7.63
Kl. C 210 061 180 361 16.47
Kl. D 192 263 570 197 256 035 -2.53
Sterkøl 6 895 384 6 711 413 2.74
Sum totalt 209 909 836 214 782 085 -2,27

Omsetning fordelt på salgskanaler

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

Oktober 2019 Oktober 2018 Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 4 368 757 4 183 585 4.43
Dagligvare, eget utsalg 15 805 019 16 404 004 -3.65
Kiosk og bensin 49 988 36 287 37.76
Sum totalt 20 223 764 20 623 876 -1.94
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 52 337 806 51 568 599 1.49
Dagligvare, eget utsalg 199 685 143 206 124 997 -3.12
Kiosk og bensin 436 825 351 964 24.11
Sum totalt 252 459 774 258 045 560 -2.16
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 44 172 094 43 434 459 1.7
Dagligvare, eget utsalg 165 375 008 171 058 860 -3.32
Kiosk og bensin 362 734 288 214 25.86
Sum totalt 209 909 836 214 781 533 -2.27

Omsetning fordelt på emballasjetyper

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

Oktober 2019 Oktober 2018 Endring i %
Fat/tank 3 646 630 3 302 748 10.41
Boks 15 308 594 15 579 722 -1.74
Flaske 1 268 540 1 741 464 -27.16
Sum totalt 20 223 764 20 623 934 -1.94
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Fat/tank 43 464 303 42 315 671 2.71
Boks 193 230 942 196 143 397 -1.48
Flaske 15 764 449 19 586 550 -19.51
Sum totalt 252 459 694 258 045 618 -2.16
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Fat/tank 36 892 734 35 782 383 3.1
Boks 161 200 291 163 521 318 -1.42
Flaske 11 816 731 15 477 890 -23.65
Sum totalt 209 909 756 214 781 591 -2.27
Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no