Meny

Du er her:

Salgstall

Her vil du finne oppdaterte tall fra drikkevarebransjen. Bruk søkemotoren under for å søke frem tall.

Velg drikketype:

Omsetning av øl totalt

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier og alt importert øl.

Tall fra 2013 og tilbake i tid omfatter ikke all import. Summene for totalt salg er derfor ikke direkte sammenliknbare for tiden før og etter årsskiftet 2013/2014.

Lervig Aktiebryggeri har sluttet å rapportere salgstall f.o.m. juni 2018. Det vises derfor for lave volumer for småskalabryggeriene etter dette tidspunktet. Tallene er dermed ikke direkte sammenlignbare.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2015 16 016 16 485 22 704 18 856 20 532 24 817 25 451 22 620 19 682 19 518 21 316 23 326 227 997 251 324
2016 16 128 18 493 23 259 20 005 27 188 25 534 23 582 23 770 20 155 18 890 22 824 23 249 239 828 263 077
2017 16 068 17 320 21 672 20 131 26 878 26 847 25 549 23 305 19 411 20 630 23 173 21 017 240 984 262 001
2018 18 799 17 254 20 966 21 718 27 085 27 069 27 524 25 312 20 190 21 635 23 490 20 044 251 041 271 085

Salgsutvikling øl

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier og alt importert øl.

Tall fra 2013 og tilbake i tid omfatter ikke all import. Summene for totalt salg er derfor ikke direkte sammenliknbare for tiden før og etter årsskiftet 2013/2014.

Angis i liter

November 2018 November 2017 Endring i %
Norskbrygget øl 20 734 981 21 267 067 -2,50
Hvorav småskalabryggerier 869 402 1 145 418 -24,10
Importert øl 2 754 925 1 905 518 44,58
Totalt ølsalg i Norge 23 489 906 23 172 585 1.37
Eksport (unntatt taxfree-salg) November 2018 November 2017 Endring i %
Total eksport 488 790 386 501 26,47

Import er kun registrert fra 01.01.2014

Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Norskbrygget øl 231 787 813 222 353 375 4,24
Hvorav småskalabryggerier 10 564 328 11 740 621 -10,02
Importert øl 40 269 677 41 879 370 -3,84
Totalt ølsalg i Norge 272 057 490 264 232 745 2.96
Eksport (unntatt taxfree-salg) Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Total eksport 4 888 874 2 976 684 64,24

Import er kun registrert fra 01.01.2014

Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Norskbrygget øl 212 538 160 200 631 794 5,93
Hvorav småskalabryggerier 9 726 251 10 822 289 -10,13
Importert øl 38 502 540 40 352 145 -4,58
Totalt ølsalg i Norge 251 040 700 240 983 939 4.17
Eksport (unntatt taxfree-salg) Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Total eksport 4 718 507 2 825 934 66,97

Import er kun registrert fra 01.01.2014

Omsetning fordelt på skatteklasser

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

November 2018 November 2017 Endring i %
Vørterøl 122 786 120 101 2,24
Kl. A 1 180 540 1 138 074 3,73
Kl. B 157 391 174 442 -9,77
Kl. C 13 981 20 247 -30,95
Kl. D 20 182 439 20 634 873 -2,19
Sterkøl 685 866 660 181 3,89
Sum totalt 22 343 003 22 747 918 -1,78
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Vørterøl 1 764 524 1 666 821 5,86
Kl. A 9 548 768 8 961 884 6,55
Kl. B 2 045 168 1 989 253 2,81
Kl. C 214 450 280 904 -23,66
Kl. D 236 061 601 231 875 629 1,81
Sterkøl 8 006 686 7 232 792 10,70
Sum totalt 257 641 197 252 007 283 2,24
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Vørterøl 1 562 786 1 459 119 7.1
Kl. A 8 661 585 7 653 480 13.17
Kl. B 1 870 622 1 792 672 4.35
Kl. C 196 822 250 519 -21.43
Kl. D 217 437 994 211 056 476 3.02
Sterkøl 7 395 279 6 689 426 10.55
Sum totalt 237 125 088 228 901 692 3,59

Omsetning fordelt på salgskanaler

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

November 2018 November 2017 Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 4 252 704 4 207 154 1.08
Dagligvare, eget utsalg 18 052 360 18 504 890 -2.45
Kiosk og bensin 37 939 35 874 5.76
Sum totalt 22 343 003 22 747 918 -1.78
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 51 505 960 51 082 557 0.83
Dagligvare, eget utsalg 205 737 439 200 628 051 2.55
Kiosk og bensin 397 246 296 675 33.9
Sum totalt 257 640 645 252 007 283 2.24
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 47 578 974 47 020 372 1.19
Dagligvare, eget utsalg 189 176 192 181 616 014 4.16
Kiosk og bensin 369 370 265 306 39.22
Sum totalt 237 124 536 228 901 692 3.59

Omsetning fordelt på emballasjetyper

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

November 2018 November 2017 Endring i %
Fat/tank 3 392 022 3 382 948 0.27
Boks 16 612 142 16 892 853 -1.66
Flaske 2 338 839 2 472 117 -5.39
Sum totalt 22 343 003 22 747 918 -1.78
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Fat/tank 42 323 745 41 728 698 1.43
Boks 195 862 686 188 531 642 3.89
Flaske 19 454 272 21 746 943 -10.54
Sum totalt 257 640 703 252 007 283 2.24
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Fat/tank 39 173 405 38 462 407 1.85
Boks 180 133 460 171 446 945 5.07
Flaske 17 817 729 18 992 340 -6.18
Sum totalt 237 124 594 228 901 692 3.59
Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no