Meny

Du er her:

Salgstall

Her vil du finne oppdaterte tall fra drikkevarebransjen. Bruk søkemotoren under for å søke frem tall.

Velg drikketype:

Omsetning av øl totalt

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier og alt importert øl.

Tall fra 2013 og tilbake i tid omfatter ikke all import. Summene for totalt salg er derfor ikke direkte sammenliknbare for tiden før og etter årsskiftet 2013/2014.

Lervig Aktiebryggeri har sluttet å rapportere salgstall f.o.m. juni 2018. Det vises derfor for lave volumer for småskalabryggeriene etter dette tidspunktet. Tallene er dermed ikke direkte sammenlignbare.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2016 16 128 18 493 23 259 20 005 27 188 25 534 23 582 23 770 20 155 18 890 22 824 23 249 34 620 263 077
2017 16 068 17 320 21 672 20 131 26 878 26 847 25 549 23 305 19 411 20 630 23 173 21 017 33 389 262 001
2018 18 799 17 254 20 966 21 718 27 085 27 069 27 524 25 312 20 190 21 635 23 490 20 044 36 053 271 085
2019 18 934 17 966 20 870 25 892 0 0 0 0 0 0 0 0 36 900 83 661

Salgsutvikling øl

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier og alt importert øl.

Tall fra 2013 og tilbake i tid omfatter ikke all import. Summene for totalt salg er derfor ikke direkte sammenliknbare for tiden før og etter årsskiftet 2013/2014.

Angis i liter

Februar 2019 Februar 2018 Endring i %
Norskbrygget øl 15 281 341 15 276 488 0,03
Hvorav småskalabryggerier 721 658 706 994 2,07
Importert øl 2 684 696 1 977 783 35,74
Totalt ølsalg i Norge 17 966 037 17 254 271 4.13
Eksport (unntatt taxfree-salg) Februar 2019 Februar 2018 Endring i %
Total eksport 270 912 353 412 -23,34

Import er kun registrert fra 01.01.2014

Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Norskbrygget øl 232 208 867 224 631 212 3,37
Hvorav småskalabryggerier 10 412 846 11 570 111 -10,00
Importert øl 39 722 960 40 033 691 -0,78
Totalt ølsalg i Norge 271 931 827 264 664 903 2.75
Eksport (unntatt taxfree-salg) Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Total eksport 4 779 093 3 367 676 41,91

Import er kun registrert fra 01.01.2014

Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Norskbrygget øl 31 979 919 30 945 407 3,34
Hvorav småskalabryggerier 1 337 954 1 381 616 -3,16
Importert øl 4 919 719 5 107 384 -3,67
Totalt ølsalg i Norge 36 899 638 36 052 791 2.35
Eksport (unntatt taxfree-salg) Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Total eksport 415 561 702 939 -40,88

Import er kun registrert fra 01.01.2014

Omsetning fordelt på skatteklasser

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

Februar 2019 Februar 2018 Endring i %
Vørterøl 96 767 118 444 -18,30
Kl. A 667 834 470 365 41,98
Kl. B 105 855 135 261 -21,74
Kl. C 15 715 16 568 -5,15
Kl. D 15 423 106 15 139 695 1,87
Sterkøl 583 519 532 267 9,63
Sum totalt 16 892 796 16 412 600 2,93
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Vørterøl 1 715 221 1 688 176 1,60
Kl. A 9 934 091 8 675 348 14,51
Kl. B 2 063 079 2 002 384 3,03
Kl. C 204 741 267 010 -23,32
Kl. D 237 320 868 230 971 665 2,75
Sterkøl 8 124 442 7 366 785 10,28
Sum totalt 259 362 442 250 971 368 3,34
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Vørterøl 226 615 248 166 -8.68
Kl. A 1 240 987 947 141 31.02
Kl. B 228 463 243 389 -6.13
Kl. C 27 541 34 682 -20.59
Kl. D 32 277 088 30 606 568 5.46
Sterkøl 1 142 508 1 032 837 10.62
Sum totalt 35 143 202 33 112 783 6,13

Omsetning fordelt på salgskanaler

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

Februar 2019 Februar 2018 Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 3 454 205 3 198 077 8.01
Dagligvare, eget utsalg 13 407 489 13 185 647 1.68
Kiosk og bensin 31 102 28 876 7.71
Sum totalt 16 892 796 16 412 600 2.93
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 52 069 399 50 579 241 2.95
Dagligvare, eget utsalg 206 879 321 200 067 086 3.4
Kiosk og bensin 413 664 324 547 27.46
Sum totalt 259 362 384 250 970 874 3.34
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 6 770 422 6 167 005 9.78
Dagligvare, eget utsalg 28 315 961 26 895 025 5.28
Kiosk og bensin 56 819 50 259 13.05
Sum totalt 35 143 202 33 112 289 6.13

Omsetning fordelt på emballasjetyper

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

Februar 2019 Februar 2018 Endring i %
Fat/tank 2 866 823 2 680 717 6.94
Boks 12 997 207 12 628 278 2.92
Flaske 1 028 766 1 103 605 -6.78
Sum totalt 16 892 796 16 412 600 2.93
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Fat/tank 42 843 505 41 468 192 3.32
Boks 197 080 094 189 414 181 4.05
Flaske 19 438 843 20 088 501 -3.23
Sum totalt 259 362 442 250 970 874 3.34
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Fat/tank 5 563 532 5 072 979 9.67
Boks 27 376 827 25 848 702 5.91
Flaske 2 202 843 2 190 608 0.56
Sum totalt 35 143 202 33 112 289 6.13
Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no