Meny

Du er her:

Salgstall

Her vil du finne oppdaterte tall fra drikkevarebransjen. Bruk søkemotoren under for å søke frem tall.

Velg drikketype:

Omsetning av øl totalt

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier og alt importert øl.

Tall fra 2013 og tilbake i tid omfatter ikke all import. Summene for totalt salg er derfor ikke direkte sammenliknbare for tiden før og etter årsskiftet 2013/2014.

Lervig Aktiebryggeri har sluttet å rapportere salgstall f.o.m. juni 2018. Det vises derfor for lave volumer for småskalabryggeriene etter dette tidspunktet. Tallene er dermed ikke direkte sammenlignbare.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2017 16 068 17 320 21 672 20 131 26 878 26 829 25 542 23 141 19 411 20 625 23 173 21 017 33 389 261 806
2018 18 799 17 254 20 966 21 718 27 085 27 071 27 528 24 297 20 190 21 633 23 490 20 044 36 053 270 075
2019 18 937 17 970 20 865 25 745 25 593 24 633 27 450 25 258 19 425 22 544 22 616 22 163 36 906 273 197
2020 18 412 19 362 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 773 37 773

Salgsutvikling øl

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier og alt importert øl.

Tall fra 2013 og tilbake i tid omfatter ikke all import. Summene for totalt salg er derfor ikke direkte sammenliknbare for tiden før og etter årsskiftet 2013/2014.

Angis i liter

Februar 2020 Februar 2019 Endring i %
Norskbrygget øl 15 886 513 15 285 341 3,93
Hvorav småskalabryggerier 694 990 725 658 -4,23
Importert øl 3 475 036 2 684 377 29,45
Totalt ølsalg i Norge 19 361 549 17 969 718 7.75
Eksport (unntatt taxfree-salg) Februar 2020 Februar 2019 Endring i %
Total eksport 351 644 289 658 21,40

Import er kun registrert fra 01.01.2014

Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Norskbrygget øl 230 560 180 232 212 867 -0,71
Hvorav småskalabryggerier 10 365 730 10 416 846 -0,49
Importert øl 43 504 148 38 715 306 12,37
Totalt ølsalg i Norge 274 064 328 270 928 173 1.16
Eksport (unntatt taxfree-salg) Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Total eksport 4 337 103 4 808 893 -9,81

Import er kun registrert fra 01.01.2014

Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Norskbrygget øl 31 550 798 31 983 919 -1,35
Hvorav småskalabryggerier 1 387 545 1 341 954 3,40
Importert øl 6 222 367 4 922 313 26,41
Totalt ølsalg i Norge 37 773 165 36 906 232 2.35
Eksport (unntatt taxfree-salg) Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Total eksport 689 641 429 103 60,72

Import er kun registrert fra 01.01.2014

Omsetning fordelt på skatteklasser

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

Februar 2020 Februar 2019 Endring i %
Vørterøl 92 878 96 767 -4,02
Kl. A 566 055 667 834 -15,24
Kl. B 113 172 104 572 8,22
Kl. C 17 977 16 059 11,94
Kl. D 15 732 412 15 427 069 1,98
Sterkøl 721 145 589 135 22,41
Sum totalt 17 243 639 16 901 436 2,02
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Vørterøl 1 451 233 1 715 221 -15,39
Kl. A 9 993 108 9 934 091 0,59
Kl. B 1 913 182 2 059 971 -7,13
Kl. C 257 244 202 291 27,17
Kl. D 229 641 069 237 327 331 -3,24
Sterkøl 8 395 840 8 132 177 3,24
Sum totalt 251 651 676 259 371 082 -2,98
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Vørterøl 187 892 226 615 -17.09
Kl. A 1 102 460 1 240 987 -11.16
Kl. B 220 340 226 475 -2.71
Kl. C 35 424 27 885 27.04
Kl. D 31 243 872 32 281 756 -3.22
Sterkøl 1 280 095 1 148 124 11.49
Sum totalt 34 070 083 35 151 842 -3,08

Omsetning fordelt på salgskanaler

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

Februar 2020 Februar 2019 Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 3 590 215 3 465 845 3.59
Dagligvare, eget utsalg 13 616 122 13 404 489 1.58
Kiosk og bensin 37 302 31 102 19.93
Sum totalt 17 243 639 16 901 436 2.02
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 52 521 487 52 217 228 0.58
Dagligvare, eget utsalg 198 656 991 206 784 931 -3.93
Kiosk og bensin 473 198 368 865 28.28
Sum totalt 251 651 676 259 371 024 -2.98
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 6 986 536 6 787 062 2.94
Dagligvare, eget utsalg 27 020 996 28 307 961 -4.55
Kiosk og bensin 62 551 56 819 10.09
Sum totalt 34 070 083 35 151 842 -3.08

Omsetning fordelt på emballasjetyper

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

Februar 2020 Februar 2019 Endring i %
Fat/tank 3 038 546 2 873 659 5.74
Boks 13 535 917 12 997 207 4.14
Flaske 669 176 1 030 570 -35.07
Sum totalt 17 243 639 16 901 436 2.02
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Fat/tank 44 023 905 42 851 341 2.74
Boks 193 513 914 197 080 094 -1.81
Flaske 14 112 392 19 439 647 -27.4
Sum totalt 251 650 211 259 371 082 -2.98
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Fat/tank 5 882 495 5 570 368 5.6
Boks 26 812 496 27 376 827 -2.06
Flaske 1 375 092 2 204 647 -37.63
Sum totalt 34 070 083 35 151 842 -3.08
Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no