Meny

Du er her:

Salgstall

Her vil du finne oppdaterte tall fra drikkevarebransjen. Bruk søkemotoren under for å søke frem tall.

Velg drikketype:

Omsetning av øl totalt

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier og alt importert øl.

Tall fra 2013 og tilbake i tid omfatter ikke all import. Summene for totalt salg er derfor ikke direkte sammenliknbare for tiden før og etter årsskiftet 2013/2014.

Lervig Aktiebryggeri har sluttet å rapportere salgstall f.o.m. juni 2018. Det vises derfor for lave volumer for småskalabryggeriene etter dette tidspunktet. Tallene er dermed ikke direkte sammenlignbare.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2015 16 115 16 612 22 816 18 941 20 748 25 152 25 594 22 870 19 816 19 865 21 559 23 476 55 543 253 564
2016 16 351 18 826 23 518 20 377 27 445 25 823 23 783 24 169 20 498 19 172 23 078 23 565 58 695 266 604
2017 16 059 17 309 21 650 20 122 26 859 26 806 25 512 23 119 19 367 20 623 23 173 20 988 55 018 261 587
2018 19 169 17 689 21 545 24 206 30 073 29 463 30 020 25 286 20 189 22 252 24 001 20 619 58 403 284 512

Salgsutvikling øl

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier og alt importert øl.

Tall fra 2013 og tilbake i tid omfatter ikke all import. Summene for totalt salg er derfor ikke direkte sammenliknbare for tiden før og etter årsskiftet 2013/2014.

Angis i liter

Mars 2018 Mars 2017 Endring i %
Norskbrygget øl 19 946 447 19 052 666 4,69
Hvorav småskalabryggerier 860 976 996 583 -13,61
Importert øl 1 598 960 2 597 074 -38,43
Totalt ølsalg i Norge 21 545 407 21 649 740 -0.48
Eksport (unntatt taxfree-salg) Mars 2018 Mars 2017 Endring i %
Total eksport 335 120 249 771 34,17

Import er kun registrert fra 01.01.2014

Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Norskbrygget øl 226 330 051 229 008 456 -1,17
Hvorav småskalabryggerier 11 434 504 10 420 062 9,74
Importert øl 38 641 976 33 918 338 13,93
Totalt ølsalg i Norge 264 972 027 262 926 794 0.78
Eksport (unntatt taxfree-salg) Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Total eksport 3 461 186 2 404 212 43,96

Import er kun registrert fra 01.01.2014

Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Norskbrygget øl 51 696 912 45 248 308 14,25
Hvorav småskalabryggerier 2 242 592 2 468 454 -9,15
Importert øl 6 706 344 9 770 093 -31,36
Totalt ølsalg i Norge 58 403 256 55 018 401 6.15
Eksport (unntatt taxfree-salg) Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Total eksport 1 051 976 581 829 80,81

Import er kun registrert fra 01.01.2014

Omsetning fordelt på skatteklasser

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

Mars 2018 Mars 2017 Endring i %
Vørterøl 167 264 152 596 9,61
Kl. A 644 904 580 846 11,03
Kl. B 176 145 156 814 12,33
Kl. C 21 316 30 638 -30,43
Kl. D 19 300 749 19 250 725 0,26
Sterkøl 599 016 594 371 0,78
Sum totalt 20 909 394 20 765 990 0,69
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Vørterøl 1 704 713 1 674 108 1,83
Kl. A 8 752 691 9 279 160 -5,67
Kl. B 2 021 777 1 931 062 4,70
Kl. C 257 688 323 802 -20,42
Kl. D 231 264 547 230 419 324 0,37
Sterkøl 7 294 817 6 412 976 13,75
Sum totalt 251 296 233 250 040 432 0,50
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Vørterøl 417 299 373 443 11.74
Kl. A 1 605 330 1 393 302 15.22
Kl. B 419 596 365 037 14.95
Kl. C 55 998 66 457 -15.74
Kl. D 50 150 175 48 565 711 3.26
Sterkøl 1 555 240 1 561 256 -0.39
Sum totalt 54 203 638 52 325 206 3,59

Omsetning fordelt på salgskanaler

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

Mars 2018 Mars 2017 Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 4 278 359 4 338 972 -1.4
Dagligvare, eget utsalg 16 625 359 16 406 676 1.33
Kiosk og bensin 5 676 20 342 -72.1
Sum totalt 20 909 394 20 765 990 0.69
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 50 857 763 51 826 830 -1.87
Dagligvare, eget utsalg 200 172 620 197 989 403 1.1
Kiosk og bensin 265 850 224 199 18.58
Sum totalt 251 296 233 250 040 432 0.5
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 10 784 499 10 874 094 -0.82
Dagligvare, eget utsalg 43 407 235 41 411 876 4.82
Kiosk og bensin 11 904 39 236 -69.66
Sum totalt 54 203 638 52 325 206 3.59

Omsetning fordelt på emballasjetyper

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

Mars 2018 Mars 2017 Endring i %
Fat/tank 3 370 525 3 548 182 -5.01
Boks 16 064 527 15 514 980 3.54
Flaske 1 474 342 1 702 828 -13.42
Sum totalt 20 909 394 20 765 990 0.69
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Fat/tank 41 353 998 41 924 492 -1.36
Boks 190 068 269 182 779 679 3.99
Flaske 19 873 966 25 336 261 -21.56
Sum totalt 251 296 233 250 040 432 0.5
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Fat/tank 8 506 967 8 765 716 -2.95
Boks 42 017 770 39 125 672 7.39
Flaske 3 678 901 4 433 818 -17.03
Sum totalt 54 203 638 52 325 206 3.59
Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no