Meny

Du er her:

Salgstall

Her vil du finne oppdaterte tall fra drikkevarebransjen. Bruk søkemotoren under for å søke frem tall.

Velg drikketype:

Omsetning av øl totalt

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier og alt importert øl.

Tall fra 2013 og tilbake i tid omfatter ikke all import. Summene for totalt salg er derfor ikke direkte sammenliknbare for tiden før og etter årsskiftet 2013/2014.

Lervig Aktiebryggeri har sluttet å rapportere salgstall f.o.m. juni 2018. Det vises derfor for lave volumer for småskalabryggeriene etter dette tidspunktet. Tallene er dermed ikke direkte sammenlignbare.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2016 16 128 18 493 23 259 20 005 27 188 25 534 23 582 23 770 20 155 18 890 22 824 23 249 57 880 263 077
2017 16 068 17 320 21 672 20 131 26 878 26 847 25 549 23 305 19 411 20 630 23 173 21 017 55 060 262 001
2018 18 799 17 254 20 966 21 718 27 085 27 069 27 524 25 312 20 190 21 635 23 490 20 044 57 019 271 085
2019 18 934 17 966 20 869 25 882 0 0 0 0 0 0 0 0 57 769 83 651

Salgsutvikling øl

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier og alt importert øl.

Tall fra 2013 og tilbake i tid omfatter ikke all import. Summene for totalt salg er derfor ikke direkte sammenliknbare for tiden før og etter årsskiftet 2013/2014.

Angis i liter

Mars 2019 Mars 2018 Endring i %
Norskbrygget øl 16 826 722 19 366 839 -13,12
Hvorav småskalabryggerier 743 230 860 976 -13,68
Importert øl 4 042 570 1 599 374 152,76
Totalt ølsalg i Norge 20 869 292 20 966 213 -0.46
Eksport (unntatt taxfree-salg) Mars 2019 Mars 2018 Endring i %
Total eksport 278 747 329 988 -15,53

Import er kun registrert fra 01.01.2014

Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Norskbrygget øl 229 668 750 224 945 385 2,10
Hvorav småskalabryggerier 10 295 100 11 434 504 -9,96
Importert øl 42 166 156 39 013 923 8,08
Totalt ølsalg i Norge 271 834 906 263 959 308 2.98
Eksport (unntatt taxfree-salg) Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Total eksport 4 727 852 3 444 893 37,24

Import er kun registrert fra 01.01.2014

Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Norskbrygget øl 48 806 641 50 312 246 -2,99
Hvorav småskalabryggerier 2 081 184 2 242 592 -7,20
Importert øl 8 962 289 6 706 758 33,63
Totalt ølsalg i Norge 57 768 930 57 019 004 1.32
Eksport (unntatt taxfree-salg) Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Total eksport 694 308 1 032 927 -32,78

Import er kun registrert fra 01.01.2014

Omsetning fordelt på skatteklasser

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

Mars 2019 Mars 2018 Endring i %
Vørterøl 109 590 166 274 -34,09
Kl. A 709 556 637 154 11,36
Kl. B 125 131 176 129 -28,95
Kl. C 16 013 21 316 -24,88
Kl. D 16 749 792 19 126 042 -12,42
Sterkøl 639 821 659 237 -2,95
Sum totalt 18 349 903 20 786 152 -11,72
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Vørterøl 1 658 537 1 701 854 -2,55
Kl. A 10 006 493 8 731 656 14,60
Kl. B 2 012 081 2 021 699 -0,48
Kl. C 199 438 257 688 -22,60
Kl. D 234 944 618 230 846 982 1,78
Sterkøl 8 105 026 7 431 651 9,06
Sum totalt 256 926 193 250 991 530 2,36
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Vørterøl 336 205 414 440 -18.88
Kl. A 1 950 543 1 584 295 23.12
Kl. B 353 594 419 518 -15.71
Kl. C 43 554 55 998 -22.22
Kl. D 49 026 880 49 732 610 -1.42
Sterkøl 1 782 329 1 692 074 5.33
Sum totalt 53 493 105 53 898 935 -0,75

Omsetning fordelt på salgskanaler

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

Mars 2019 Mars 2018 Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 3 939 434 4 031 588 -2.29
Dagligvare, eget utsalg 14 372 009 16 725 368 -14.07
Kiosk og bensin 38 460 29 196 31.73
Sum totalt 18 349 903 20 786 152 -11.72
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 51 977 245 50 271 857 3.39
Dagligvare, eget utsalg 204 525 962 200 385 778 2.07
Kiosk og bensin 422 928 333 401 26.85
Sum totalt 256 926 135 250 991 036 2.36
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 10 709 856 10 198 593 5.01
Dagligvare, eget utsalg 42 687 970 43 620 393 -2.14
Kiosk og bensin 95 279 79 455 19.92
Sum totalt 53 493 105 53 898 441 -0.75

Omsetning fordelt på emballasjetyper

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

Mars 2019 Mars 2018 Endring i %
Fat/tank 3 248 103 3 300 524 -1.59
Boks 14 101 113 15 980 833 -11.76
Flaske 1 000 687 1 504 795 -33.5
Sum totalt 18 349 903 20 786 152 -11.72
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Fat/tank 42 791 084 41 220 534 3.81
Boks 195 200 374 189 880 034 2.8
Flaske 18 934 735 19 890 468 -4.8
Sum totalt 256 926 193 250 991 036 2.36
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Fat/tank 8 811 635 8 373 503 5.23
Boks 41 477 940 41 829 535 -0.84
Flaske 3 203 530 3 695 403 -13.31
Sum totalt 53 493 105 53 898 441 -0.75
Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no