Denne nettsiden oppdateres for tiden ikke men brukes av BRODs medlemmer for registrering av salgsstatistikk.
Bryggeri- og drikkevareforeningen har nå fått nye nettsider med informasjon om organisasjonens arbeid. Besøk oss gjerne på bryggeriforeningen.no.
drikkeglede.no vil i løpet av sommeren gjenoppstå som et nettsted med informasjon og inspirasjonsartikler om din favorittdrikke.

Meny

Du er her:

Salgstall

Her vil du finne oppdaterte tall fra drikkevarebransjen. Bruk søkemotoren under for å søke frem tall.

Velg drikketype:

Omsetning av øl totalt

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier og alt importert øl.

Tall fra 2013 og tilbake i tid omfatter ikke all import. Summene for totalt salg er derfor ikke direkte sammenliknbare for tiden før og etter årsskiftet 2013/2014.

Lervig Aktiebryggeri har sluttet å rapportere salgstall f.o.m. juni 2018. Det vises derfor for lave volumer for småskalabryggeriene etter dette tidspunktet. Tallene er dermed ikke direkte sammenlignbare.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2018 19 169 17 689 21 545 24 206 30 073 29 463 30 020 25 286 20 189 22 252 24 001 20 619 58 403 284 512
2019 19 549 18 588 21 489 27 718 25 593 25 507 28 036 25 751 19 792 22 704 22 859 22 275 59 627 279 861
2020 18 465 19 623 20 710 24 183 27 516 34 861 35 562 28 585 23 479 23 593 24 032 23 249 58 798 303 858
2021 19 390 22 692 29 883 28 227 29 602 33 957 0 0 0 0 0 0 71 965 163 751

Salgsutvikling øl

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier og alt importert øl.

Tall fra 2013 og tilbake i tid omfatter ikke all import. Summene for totalt salg er derfor ikke direkte sammenliknbare for tiden før og etter årsskiftet 2013/2014.

Angis i liter

Mars 2021 Mars 2020 Endring i %
Norskbrygget øl 23 015 347 16 752 059 37,39
Hvorav småskalabryggerier 889 468 568 397 56,49
Importert øl 6 868 028 3 958 331 73,51
Totalt ølsalg i Norge 29 883 375 20 710 390 44.29
Eksport (unntatt taxfree-salg) Mars 2021 Mars 2020 Endring i %
Total eksport 204 332 195 833 4,34

Import er kun registrert fra 01.01.2014

Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Norskbrygget øl 263 108 120 235 607 167 11,67
Hvorav småskalabryggerier 10 583 676 10 186 987 3,89
Importert øl 53 916 632 43 424 982 24,16
Totalt ølsalg i Norge 317 024 752 279 032 149 13.62
Eksport (unntatt taxfree-salg) Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Total eksport 3 258 183 4 254 549 -23,42

Import er kun registrert fra 01.01.2014

Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Norskbrygget øl 57 508 283 48 617 706 18,29
Hvorav småskalabryggerier 2 124 012 1 953 144 8,75
Importert øl 14 457 151 10 180 698 42,01
Totalt ølsalg i Norge 71 965 434 58 798 404 22.39
Eksport (unntatt taxfree-salg) Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Total eksport 704 806 885 474 -20,40

Import er kun registrert fra 01.01.2014

Omsetning fordelt på skatteklasser

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

Mars 2021 Mars 2020 Endring i %
Vørterøl 127 473 119 075 7,05
Kl. A 975 198 543 042 79,58
Kl. B 280 507 159 498 75,87
Kl. C 6 484 19 465 -66,69
Kl. D 23 468 292 16 866 519 39,14
Sterkøl 250 421 236 686 5,80
Sum totalt 25 108 375 17 944 285 39,92
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Vørterøl 1 574 704 1 469 210 7,18
Kl. A 12 975 866 10 354 488 25,32
Kl. B 2 738 343 1 940 395 41,12
Kl. C 244 241 260 436 -6,22
Kl. D 260 883 608 231 730 674 12,58
Sterkøl 4 260 707 6 779 586 -37,15
Sum totalt 282 677 469 252 534 789 11,94
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Vørterøl 297 498 308 060 -3.43
Kl. A 2 361 572 1 722 542 37.1
Kl. B 720 022 378 164 90.4
Kl. C 26 102 55 184 -52.7
Kl. D 58 384 508 48 591 159 20.15
Sterkøl 584 063 1 201 001 -51.37
Sum totalt 62 373 765 52 256 110 19,36

Omsetning fordelt på salgskanaler

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

Mars 2021 Mars 2020 Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 769 771 1 542 759 -50.1
Dagligvare, eget utsalg 24 335 074 16 398 938 48.39
Kiosk og bensin 3 530 2 588 36.4
Sum totalt 25 108 375 17 944 285 39.92
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 23 978 440 50 984 662 -52.97
Dagligvare, eget utsalg 258 645 749 201 489 012 28.37
Kiosk og bensin 53 280 61 115 -12.82
Sum totalt 282 677 469 252 534 789 11.94
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 1 726 297 8 697 800 -80.15
Dagligvare, eget utsalg 60 638 880 43 549 806 39.24
Kiosk og bensin 8 588 8 504 0.99
Sum totalt 62 373 765 52 256 110 19.36

Omsetning fordelt på emballasjetyper

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

Mars 2021 Mars 2020 Endring i %
Fat/tank 410 819 1 243 783 -66.97
Boks 23 876 783 16 080 915 48.48
Flaske 820 773 619 587 32.47
Sum totalt 25 108 375 17 944 285 39.92
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Fat/tank 18 472 795 41 937 904 -55.95
Boks 251 616 750 196 737 151 27.89
Flaske 12 587 924 13 859 734 -9.18
Sum totalt 282 677 469 252 534 789 11.94
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Fat/tank 874 398 7 162 833 -87.79
Boks 59 576 707 43 108 437 38.2
Flaske 1 922 660 1 984 840 -3.13
Sum totalt 62 373 765 52 256 110 19.36
Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no