Meny

Du er her:

Salgstall

Her vil du finne oppdaterte tall fra drikkevarebransjen. Bruk søkemotoren under for å søke frem tall.

Velg drikketype:

Omsetning av øl totalt

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier og alt importert øl.

Tall fra 2013 og tilbake i tid omfatter ikke all import. Summene for totalt salg er derfor ikke direkte sammenliknbare for tiden før og etter årsskiftet 2013/2014.

Lervig Aktiebryggeri har sluttet å rapportere salgstall f.o.m. juni 2018. Det vises derfor for lave volumer for småskalabryggeriene etter dette tidspunktet. Tallene er dermed ikke direkte sammenlignbare.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2015 16 115 16 612 22 816 18 941 20 748 25 152 25 594 22 870 19 816 19 865 21 559 23 476 95 231 253 564
2016 16 351 18 826 23 518 20 377 27 445 25 823 23 783 24 169 20 498 19 172 23 078 23 565 106 517 266 604
2017 16 068 17 320 21 672 20 131 26 878 26 829 25 542 23 141 19 411 20 625 23 173 21 017 102 069 261 806
2018 18 799 17 254 20 966 21 718 27 085 27 071 27 528 24 297 20 190 21 633 23 490 20 044 105 821 270 075

Salgsutvikling øl

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier og alt importert øl.

Tall fra 2013 og tilbake i tid omfatter ikke all import. Summene for totalt salg er derfor ikke direkte sammenliknbare for tiden før og etter årsskiftet 2013/2014.

Angis i liter

Mai 2018 Mai 2017 Endring i %
Norskbrygget øl 22 768 233 21 816 161 4,36
Hvorav småskalabryggerier 1 038 115 1 037 795 0,03
Importert øl 4 316 319 5 061 423 -14,72
Totalt ølsalg i Norge 27 084 552 26 877 584 0.77
Eksport (unntatt taxfree-salg) Mai 2018 Mai 2017 Endring i %
Total eksport 470 952 243 241 93,62

Import er kun registrert fra 01.01.2014

Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Norskbrygget øl 226 368 003 225 908 152 0,20
Hvorav småskalabryggerier 11 386 529 10 597 586 7,44
Importert øl 39 189 902 36 247 869 8,12
Totalt ølsalg i Norge 265 557 905 262 156 021 1.3
Eksport (unntatt taxfree-salg) Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Total eksport 3 778 594 2 518 826 50,01

Import er kun registrert fra 01.01.2014

Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Norskbrygget øl 90 429 639 83 943 083 7,73
Hvorav småskalabryggerier 4 122 558 4 396 395 -6,23
Importert øl 15 391 715 18 126 108 -15,09
Totalt ølsalg i Norge 105 821 354 102 069 191 3.68
Eksport (unntatt taxfree-salg) Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Total eksport 1 887 493 1 099 938 71,60

Import er kun registrert fra 01.01.2014

Omsetning fordelt på skatteklasser

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

Mai 2018 Mai 2017 Endring i %
Vørterøl 157 778 140 009 12,69
Kl. A 972 172 847 865 14,66
Kl. B 262 964 195 834 34,28
Kl. C 20 164 23 892 -15,60
Kl. D 24 741 918 23 099 398 7,11
Sterkøl 826 257 638 716 29,36
Sum totalt 26 981 253 24 945 714 8,16
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Vørterøl 1 707 101 1 694 126 0,77
Kl. A 8 912 355 9 369 381 -4,88
Kl. B 2 052 222 1 970 588 4,14
Kl. C 242 979 306 647 -20,76
Kl. D 233 630 569 230 012 484 1,57
Sterkøl 7 689 948 6 644 897 15,73
Sum totalt 254 235 174 249 998 123 1,69
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Vørterøl 695 452 649 208 7.12
Kl. A 3 279 538 2 907 846 12.78
Kl. B 828 880 743 876 11.43
Kl. C 90 381 115 549 -21.78
Kl. D 93 534 445 89 583 959 4.41
Sterkøl 3 137 288 2 748 173 14.16
Sum totalt 101 565 984 96 748 611 4,98

Omsetning fordelt på salgskanaler

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

Mai 2018 Mai 2017 Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 5 350 648 4 948 707 8.12
Dagligvare, eget utsalg 21 598 800 19 974 667 8.13
Kiosk og bensin 31 805 22 340 42.37
Sum totalt 26 981 253 24 945 714 8.16
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 50 888 270 51 395 559 -0.99
Dagligvare, eget utsalg 203 032 354 198 329 320 2.37
Kiosk og bensin 314 056 273 244 14.94
Sum totalt 254 234 680 249 998 123 1.69
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 19 522 068 19 581 156 -0.3
Dagligvare, eget utsalg 81 903 601 77 048 508 6.3
Kiosk og bensin 139 821 118 947 17.55
Sum totalt 101 565 490 96 748 611 4.98

Omsetning fordelt på emballasjetyper

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

Mai 2018 Mai 2017 Endring i %
Fat/tank 4 458 185 4 107 452 8.54
Boks 20 551 481 18 909 956 8.68
Flaske 1 971 587 1 928 306 2.24
Sum totalt 26 981 253 24 945 714 8.16
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Fat/tank 41 823 636 41 580 245 0.59
Boks 192 425 986 183 981 925 4.59
Flaske 19 985 058 24 435 953 -18.21
Sum totalt 254 234 680 249 998 123 1.69
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Fat/tank 16 159 786 15 948 897 1.32
Boks 78 248 171 72 998 356 7.19
Flaske 7 157 533 7 801 358 -8.25
Sum totalt 101 565 490 96 748 611 4.98
Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no