Meny

Du er her:

Salgstall

Her vil du finne oppdaterte tall fra drikkevarebransjen. Bruk søkemotoren under for å søke frem tall.

Velg drikketype:

Omsetning av øl totalt

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier og alt importert øl.

Tall fra 2013 og tilbake i tid omfatter ikke all import. Summene for totalt salg er derfor ikke direkte sammenliknbare for tiden før og etter årsskiftet 2013/2014.

Lervig Aktiebryggeri har sluttet å rapportere salgstall f.o.m. juni 2018. Det vises derfor for lave volumer for småskalabryggeriene etter dette tidspunktet. Tallene er dermed ikke direkte sammenlignbare.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2016 16 128 18 493 23 259 20 005 27 188 25 534 23 582 23 770 20 155 18 890 22 824 23 249 105 072 263 077
2017 16 068 17 320 21 672 20 131 26 878 26 847 25 549 23 305 19 411 20 630 23 173 21 017 102 069 262 001
2018 18 799 17 254 20 966 21 718 27 085 27 069 27 524 25 312 20 190 21 635 23 490 20 044 105 821 271 085
2019 18 934 17 971 20 875 25 892 25 528 24 622 27 419 0 0 0 0 0 109 199 161 240

Salgsutvikling øl

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier og alt importert øl.

Tall fra 2013 og tilbake i tid omfatter ikke all import. Summene for totalt salg er derfor ikke direkte sammenliknbare for tiden før og etter årsskiftet 2013/2014.

Angis i liter

Mai 2019 Mai 2018 Endring i %
Norskbrygget øl 20 657 844 22 768 233 -9,27
Hvorav småskalabryggerier 854 915 1 038 115 -17,65
Importert øl 4 870 116 4 316 319 12,83
Totalt ølsalg i Norge 25 527 960 27 084 552 -5.75
Eksport (unntatt taxfree-salg) Mai 2019 Mai 2018 Endring i %
Total eksport 372 161 470 952 -20,98

Import er kun registrert fra 01.01.2014

Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Norskbrygget øl 231 119 927 226 368 003 2,10
Hvorav småskalabryggerier 10 162 143 11 386 529 -10,75
Importert øl 43 343 095 39 384 891 10,05
Totalt ølsalg i Norge 274 463 022 265 752 894 3.28
Eksport (unntatt taxfree-salg) Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Total eksport 4 677 817 3 754 187 24,60

Import er kun registrert fra 01.01.2014

Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Norskbrygget øl 90 375 211 90 429 639 -0,06
Hvorav småskalabryggerier 3 828 193 4 122 558 -7,14
Importert øl 18 824 187 15 391 717 22,30
Totalt ølsalg i Norge 109 199 398 105 821 356 3.19
Eksport (unntatt taxfree-salg) Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Total eksport 1 477 022 1 865 676 -20,83

Import er kun registrert fra 01.01.2014

Omsetning fordelt på skatteklasser

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

Mai 2019 Mai 2018 Endring i %
Vørterøl 153 985 157 778 -2,40
Kl. A 959 725 972 172 -1,28
Kl. B 194 856 262 964 -25,90
Kl. C 27 463 20 164 36,20
Kl. D 20 697 976 24 741 918 -16,34
Sterkøl 734 180 826 257 -11,14
Sum totalt 22 768 185 26 981 253 -15,61
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Vørterøl 1 653 400 1 707 101 -3,15
Kl. A 10 004 642 8 912 355 12,26
Kl. B 1 986 054 2 052 222 -3,22
Kl. C 212 407 242 979 -12,58
Kl. D 234 357 306 233 630 569 0,31
Sterkøl 8 054 221 7 689 948 4,74
Sum totalt 256 268 030 254 235 174 0,80
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Vørterøl 612 080 695 452 -11.99
Kl. A 3 643 935 3 279 538 11.11
Kl. B 738 049 828 880 -10.96
Kl. C 93 700 90 381 3.67
Kl. D 92 239 608 93 534 445 -1.38
Sterkøl 3 174 619 3 137 288 1.19
Sum totalt 100 501 991 101 565 984 -1,05

Omsetning fordelt på salgskanaler

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

Mai 2019 Mai 2018 Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 4 775 213 5 350 648 -10.75
Dagligvare, eget utsalg 17 956 414 21 598 800 -16.86
Kiosk og bensin 36 558 31 805 14.94
Sum totalt 22 768 185 26 981 253 -15.61
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 52 097 008 50 888 270 2.38
Dagligvare, eget utsalg 203 779 162 203 032 354 0.37
Kiosk og bensin 391 802 314 056 24.76
Sum totalt 256 267 972 254 234 680 0.8
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 20 018 905 19 522 068 2.55
Dagligvare, eget utsalg 80 313 768 81 903 601 -1.94
Kiosk og bensin 169 318 139 821 21.1
Sum totalt 100 501 991 101 565 490 -1.05

Omsetning fordelt på emballasjetyper

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

Mai 2019 Mai 2018 Endring i %
Fat/tank 4 095 866 4 458 185 -8.13
Boks 17 370 649 20 551 481 -15.48
Flaske 1 301 670 1 971 587 -33.98
Sum totalt 22 768 185 26 981 253 -15.61
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Fat/tank 42 890 058 41 823 636 2.55
Boks 195 250 630 192 425 986 1.47
Flaske 18 127 342 19 985 058 -9.3
Sum totalt 256 268 030 254 234 680 0.8
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Fat/tank 16 695 892 16 159 786 3.32
Boks 77 946 832 78 248 171 -0.39
Flaske 5 859 267 7 157 533 -18.14
Sum totalt 100 501 991 101 565 490 -1.05
Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no