Meny

Du er her:

Salgstall

Her vil du finne oppdaterte tall fra drikkevarebransjen. Bruk søkemotoren under for å søke frem tall.

Velg drikketype:

Omsetning av øl totalt

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier og alt importert øl.

Tall fra 2013 og tilbake i tid omfatter ikke all import. Summene for totalt salg er derfor ikke direkte sammenliknbare for tiden før og etter årsskiftet 2013/2014.

Lervig Aktiebryggeri har sluttet å rapportere salgstall f.o.m. juni 2018. Det vises derfor for lave volumer for småskalabryggeriene etter dette tidspunktet. Tallene er dermed ikke direkte sammenlignbare.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2015 16 016 16 485 22 704 18 856 20 532 24 817 25 451 22 620 19 682 19 518 21 316 23 326 119 411 251 324
2016 16 128 18 493 23 259 20 005 27 188 25 534 23 582 23 770 20 155 18 890 22 824 23 249 130 606 263 077
2017 16 068 17 320 21 672 20 131 26 878 26 847 25 549 23 305 19 411 20 630 23 173 21 017 128 916 262 001
2018 18 799 17 254 20 966 21 718 27 085 27 069 27 524 25 312 20 190 21 635 23 490 20 044 132 891 271 085

Salgsutvikling øl

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier og alt importert øl.

Tall fra 2013 og tilbake i tid omfatter ikke all import. Summene for totalt salg er derfor ikke direkte sammenliknbare for tiden før og etter årsskiftet 2013/2014.

Angis i liter

Juni 2018 Juni 2017 Endring i %
Norskbrygget øl 21 863 846 21 671 848 0,89
Hvorav småskalabryggerier 997 724 1 160 839 -14,05
Importert øl 5 205 312 5 175 409 0,58
Totalt ølsalg i Norge 27 069 158 26 847 257 0.83
Eksport (unntatt taxfree-salg) Juni 2018 Juni 2017 Endring i %
Total eksport 552 326 369 624 49,43

Import er kun registrert fra 01.01.2014

Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Norskbrygget øl 226 560 001 224 491 669 0,92
Hvorav småskalabryggerier 11 223 414 10 897 383 2,99
Importert øl 39 414 794 36 895 451 6,83
Totalt ølsalg i Norge 265 974 795 261 387 120 1.76
Eksport (unntatt taxfree-salg) Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Total eksport 3 936 889 2 608 568 50,92

Import er kun registrert fra 01.01.2014

Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Norskbrygget øl 112 293 485 105 614 931 6,32
Hvorav småskalabryggerier 5 120 282 5 557 234 -7,86
Importert øl 20 597 029 23 301 517 -11,61
Totalt ølsalg i Norge 132 890 514 128 916 448 3.08
Eksport (unntatt taxfree-salg) Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Total eksport 2 418 002 1 477 414 63,66

Import er kun registrert fra 01.01.2014

Omsetning fordelt på skatteklasser

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

Juni 2018 Juni 2017 Endring i %
Vørterøl 161 151 144 377 11,62
Kl. A 1 099 963 854 352 28,75
Kl. B 187 227 209 803 -10,76
Kl. C 22 831 25 983 -12,13
Kl. D 23 161 588 23 045 110 0,51
Sterkøl 758 888 667 500 13,69
Sum totalt 25 391 648 24 947 125 1,78
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Vørterøl 1 723 875 1 697 446 1,56
Kl. A 9 157 966 9 093 326 0,71
Kl. B 2 029 646 1 982 666 2,37
Kl. C 239 827 293 043 -18,16
Kl. D 233 747 047 230 054 368 1,61
Sterkøl 7 781 336 6 785 121 14,68
Sum totalt 254 679 697 249 905 970 1,91
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Vørterøl 856 603 793 585 7.94
Kl. A 4 379 501 3 762 198 16.41
Kl. B 1 016 107 953 679 6.55
Kl. C 113 212 141 532 -20.01
Kl. D 116 696 033 112 629 069 3.61
Sterkøl 3 896 176 3 415 673 14.07
Sum totalt 126 957 632 121 695 736 4,32

Omsetning fordelt på salgskanaler

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

Juni 2018 Juni 2017 Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 5 700 046 5 390 932 5.73
Dagligvare, eget utsalg 19 650 472 19 533 152 0.6
Kiosk og bensin 41 130 23 041 78.51
Sum totalt 25 391 648 24 947 125 1.78
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 51 180 384 51 337 683 -0.31
Dagligvare, eget utsalg 203 166 674 198 313 125 2.45
Kiosk og bensin 332 145 255 162 30.17
Sum totalt 254 679 203 249 905 970 1.91
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 25 205 114 24 972 088 0.93
Dagligvare, eget utsalg 101 571 073 96 581 660 5.17
Kiosk og bensin 180 951 141 988 27.44
Sum totalt 126 957 138 121 695 736 4.32

Omsetning fordelt på emballasjetyper

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

Juni 2018 Juni 2017 Endring i %
Fat/tank 4 690 479 4 534 415 3.44
Boks 18 742 245 18 502 245 1.3
Flaske 1 958 924 1 910 465 2.54
Sum totalt 25 391 648 24 947 125 1.78
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Fat/tank 41 979 700 41 741 038 0.57
Boks 192 665 986 184 365 187 4.5
Flaske 20 033 517 23 799 745 -15.82
Sum totalt 254 679 203 249 905 970 1.91
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Fat/tank 20 850 265 20 483 312 1.79
Boks 96 990 416 91 500 601 6
Flaske 9 116 457 9 711 823 -6.13
Sum totalt 126 957 138 121 695 736 4.32
Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no