Meny

Du er her:

Salgstall

Her vil du finne oppdaterte tall fra drikkevarebransjen. Bruk søkemotoren under for å søke frem tall.

Velg drikketype:

Omsetning av øl totalt

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier og alt importert øl.

Tall fra 2013 og tilbake i tid omfatter ikke all import. Summene for totalt salg er derfor ikke direkte sammenliknbare for tiden før og etter årsskiftet 2013/2014.

Lervig Aktiebryggeri har sluttet å rapportere salgstall f.o.m. juni 2018. Det vises derfor for lave volumer for småskalabryggeriene etter dette tidspunktet. Tallene er dermed ikke direkte sammenlignbare.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2016 16 128 18 493 23 259 20 005 27 188 25 534 23 582 23 770 20 155 18 890 22 824 23 249 154 188 263 077
2017 16 068 17 320 21 672 20 131 26 878 26 847 25 549 23 305 19 411 20 630 23 173 21 017 154 466 262 001
2018 18 799 17 254 20 966 21 718 27 085 27 069 27 524 25 312 20 190 21 635 23 490 20 044 160 414 271 085
2019 18 934 17 971 20 875 25 892 25 528 24 622 27 419 0 0 0 0 0 161 240 161 240

Salgsutvikling øl

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier og alt importert øl.

Tall fra 2013 og tilbake i tid omfatter ikke all import. Summene for totalt salg er derfor ikke direkte sammenliknbare for tiden før og etter årsskiftet 2013/2014.

Angis i liter

Juli 2019 Juli 2018 Endring i %
Norskbrygget øl 23 869 376 23 261 236 2,61
Hvorav småskalabryggerier 1 047 087 1 007 583 3,92
Importert øl 3 549 567 4 262 384 -16,72
Totalt ølsalg i Norge 27 418 943 27 523 620 -0.38
Eksport (unntatt taxfree-salg) Juli 2019 Juli 2018 Endring i %
Total eksport 419 177 489 354 -14,34

Import er kun registrert fra 01.01.2014

Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Norskbrygget øl 230 251 891 229 770 786 0,21
Hvorav småskalabryggerier 10 253 637 11 117 694 -7,77
Importert øl 41 659 276 38 178 504 9,12
Totalt ølsalg i Norge 271 911 167 267 949 290 1.48
Eksport (unntatt taxfree-salg) Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Total eksport 4 475 507 4 195 265 6,68

Import er kun registrert fra 01.01.2014

Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Norskbrygget øl 134 632 257 135 554 721 -0,68
Hvorav småskalabryggerier 5 924 994 6 127 865 -3,31
Importert øl 26 608 064 24 859 413 7,03
Totalt ølsalg i Norge 161 240 321 160 414 134 0.52
Eksport (unntatt taxfree-salg) Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Total eksport 2 316 392 2 907 356 -20,33

Import er kun registrert fra 01.01.2014

Omsetning fordelt på skatteklasser

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

Juli 2019 Juli 2018 Endring i %
Vørterøl 131 132 159 063 -17,56
Kl. A 907 857 994 057 -8,67
Kl. B 178 696 195 858 -8,76
Kl. C 29 595 20 690 43,04
Kl. D 23 781 473 24 583 279 -3,26
Sterkøl 770 154 673 413 14,37
Sum totalt 25 798 907 26 626 360 -3,11
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Vørterøl 1 586 454 1 745 435 -9,11
Kl. A 9 839 173 9 301 584 5,78
Kl. B 1 966 319 2 049 988 -4,08
Kl. C 226 707 236 000 -3,94
Kl. D 230 624 788 236 022 850 -2,29
Sterkøl 8 193 713 7 865 886 4,17
Sum totalt 252 437 154 257 221 743 -1,86
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Vørterøl 865 348 1 015 666 -14.8
Kl. A 5 572 486 5 373 558 3.7
Kl. B 1 101 399 1 211 965 -9.12
Kl. C 151 521 133 902 13.16
Kl. D 136 251 957 141 279 312 -3.56
Sterkøl 4 746 412 4 569 589 3.87
Sum totalt 148 689 123 153 583 992 -3,19

Omsetning fordelt på salgskanaler

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

Juli 2019 Juli 2018 Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 5 689 154 5 489 568 3.64
Dagligvare, eget utsalg 20 089 664 21 117 486 -4.87
Kiosk og bensin 20 089 19 306 4.06
Sum totalt 25 798 907 26 626 360 -3.11
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 51 994 442 51 742 306 0.49
Dagligvare, eget utsalg 200 041 904 205 144 347 -2.49
Kiosk og bensin 400 750 334 596 19.77
Sum totalt 252 437 096 257 221 249 -1.86
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 31 105 953 30 711 682 1.28
Dagligvare, eget utsalg 117 344 468 122 671 559 -4.34
Kiosk og bensin 238 702 200 257 19.2
Sum totalt 148 689 123 153 583 498 -3.19

Omsetning fordelt på emballasjetyper

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

Juli 2019 Juli 2018 Endring i %
Fat/tank 4 800 684 4 610 578 4.12
Boks 19 652 839 20 116 899 -2.31
Flaske 1 345 304 1 898 883 -29.15
Sum totalt 25 798 827 26 626 360 -3.11
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Fat/tank 42 856 839 42 587 863 0.63
Boks 192 689 178 194 623 447 -0.99
Flaske 16 891 057 20 009 939 -15.59
Sum totalt 252 437 074 257 221 249 -1.86
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Fat/tank 25 963 730 25 460 843 1.98
Boks 114 244 524 117 107 315 -2.44
Flaske 8 480 789 11 015 340 -23.01
Sum totalt 148 689 043 153 583 498 -3.19
Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no