Meny

Du er her:

Salgstall

Her vil du finne oppdaterte tall fra drikkevarebransjen. Bruk søkemotoren under for å søke frem tall.

Velg drikketype:

Omsetning av øl totalt

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier og alt importert øl.

Tall fra 2013 og tilbake i tid omfatter ikke all import. Summene for totalt salg er derfor ikke direkte sammenliknbare for tiden før og etter årsskiftet 2013/2014.

Lervig Aktiebryggeri har sluttet å rapportere salgstall f.o.m. juni 2018. Det vises derfor for lave volumer for småskalabryggeriene etter dette tidspunktet. Tallene er dermed ikke direkte sammenlignbare.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2017 16 068 17 320 21 672 20 131 26 878 26 829 25 542 23 141 19 411 20 625 23 173 21 017 154 440 261 806
2018 18 799 17 254 20 966 21 718 27 085 27 071 27 528 24 297 20 190 21 633 23 490 20 044 160 421 270 075
2019 18 937 17 971 20 869 25 745 25 593 24 633 27 450 25 257 19 425 22 544 22 616 22 161 161 197 273 200
2020 18 412 19 357 20 737 23 766 25 273 34 528 33 033 26 373 22 796 0 0 0 175 106 224 275

Salgsutvikling øl

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier og alt importert øl.

Tall fra 2013 og tilbake i tid omfatter ikke all import. Summene for totalt salg er derfor ikke direkte sammenliknbare for tiden før og etter årsskiftet 2013/2014.

Angis i liter

Juli 2020 Juli 2019 Endring i %
Norskbrygget øl 26 157 912 23 865 749 9,60
Hvorav småskalabryggerier 1 348 501 1 043 460 29,23
Importert øl 6 874 845 3 583 825 91,83
Totalt ølsalg i Norge 33 032 757 27 449 574 20.34
Eksport (unntatt taxfree-salg) Juli 2020 Juli 2019 Endring i %
Total eksport 374 532 404 708 -7,46

Import er kun registrert fra 01.01.2014

Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Norskbrygget øl 240 639 986 230 247 709 4,51
Hvorav småskalabryggerier 10 246 426 10 249 455 -0,03
Importert øl 46 468 997 40 603 188 14,45
Totalt ølsalg i Norge 287 108 983 270 850 897 6
Eksport (unntatt taxfree-salg) Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Total eksport 3 656 251 4 445 871 -17,76

Import er kun registrert fra 01.01.2014

Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Norskbrygget øl 144 272 165 134 628 075 7,16
Hvorav småskalabryggerier 5 844 504 5 920 812 -1,29
Importert øl 30 833 654 26 568 751 16,05
Totalt ølsalg i Norge 175 105 819 161 196 826 8.63
Eksport (unntatt taxfree-salg) Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Total eksport 1 864 781 2 285 095 -18,39

Import er kun registrert fra 01.01.2014

Omsetning fordelt på skatteklasser

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

Juli 2020 Juli 2019 Endring i %
Vørterøl 92 691 131 132 -29,31
Kl. A 1 332 114 907 857 46,73
Kl. B 183 203 178 696 2,52
Kl. C 16 833 29 595 -43,12
Kl. D 28 450 862 23 779 716 19,64
Sterkøl 545 132 769 870 -29,19
Sum totalt 30 620 835 25 796 866 18,70
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Vørterøl 1 448 046 1 586 454 -8,72
Kl. A 10 830 285 9 839 173 10,07
Kl. B 2 194 883 1 966 363 11,62
Kl. C 251 437 226 989 10,77
Kl. D 242 602 566 230 622 861 5,19
Sterkøl 6 864 975 8 197 189 -16,25
Sum totalt 264 192 192 252 439 029 4,66
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Vørterøl 823 438 865 348 -4.84
Kl. A 6 271 136 5 572 486 12.54
Kl. B 1 384 731 1 101 443 25.72
Kl. C 154 152 151 803 1.55
Kl. D 148 167 668 136 250 030 8.75
Sterkøl 3 347 394 4 749 888 -29.53
Sum totalt 160 148 519 148 690 998 7,71

Omsetning fordelt på salgskanaler

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

Juli 2020 Juli 2019 Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 4 833 362 5 687 288 -15.01
Dagligvare, eget utsalg 25 737 476 20 089 489 28.11
Kiosk og bensin 49 997 20 089 148.88
Sum totalt 30 620 835 25 796 866 18.7
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 40 829 386 51 996 492 -21.48
Dagligvare, eget utsalg 222 792 067 200 041 729 11.37
Kiosk og bensin 570 739 400 750 42.42
Sum totalt 264 192 192 252 438 971 4.66
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 19 589 807 31 108 003 -37.03
Dagligvare, eget utsalg 140 214 764 117 344 293 19.49
Kiosk og bensin 343 948 238 702 44.09
Sum totalt 160 148 519 148 690 998 7.71

Omsetning fordelt på emballasjetyper

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

Juli 2020 Juli 2019 Endring i %
Fat/tank 4 102 986 4 800 224 -14.53
Boks 24 955 913 19 650 892 27
Flaske 1 561 396 1 345 670 16.03
Sum totalt 30 620 295 25 796 786 18.7
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Fat/tank 34 138 943 42 867 919 -20.36
Boks 216 844 489 192 687 231 12.54
Flaske 13 205 754 16 883 799 -21.78
Sum totalt 264 189 186 252 438 949 4.65
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Fat/tank 16 403 377 25 974 810 -36.85
Boks 137 008 550 114 242 577 19.93
Flaske 6 734 971 8 473 531 -20.52
Sum totalt 160 146 898 148 690 918 7.7
Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no