Meny

Du er her:

Salgstall

Her vil du finne oppdaterte tall fra drikkevarebransjen. Bruk søkemotoren under for å søke frem tall.

Velg drikketype:

Omsetning av øl totalt

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier og alt importert øl.

Tall fra 2013 og tilbake i tid omfatter ikke all import. Summene for totalt salg er derfor ikke direkte sammenliknbare for tiden før og etter årsskiftet 2013/2014.

Lervig Aktiebryggeri har sluttet å rapportere salgstall f.o.m. juni 2018. Det vises derfor for lave volumer for småskalabryggeriene etter dette tidspunktet. Tallene er dermed ikke direkte sammenlignbare.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2017 16 068 17 320 21 672 20 131 26 878 26 829 25 542 23 141 19 411 20 625 23 173 21 017 177 581 261 806
2018 19 169 17 689 21 546 24 206 30 073 29 463 30 015 25 286 20 190 22 252 24 001 20 619 197 447 284 509
2019 19 549 18 588 21 489 27 718 25 593 25 507 28 036 25 751 19 792 22 704 22 859 22 275 192 231 279 861
2020 18 465 19 623 20 710 24 183 27 516 34 861 35 562 28 585 23 479 23 593 24 024 0 209 505 280 601

Salgsutvikling øl

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier og alt importert øl.

Tall fra 2013 og tilbake i tid omfatter ikke all import. Summene for totalt salg er derfor ikke direkte sammenliknbare for tiden før og etter årsskiftet 2013/2014.

Angis i liter

August 2020 August 2019 Endring i %
Norskbrygget øl 22 317 426 21 445 942 4,06
Hvorav småskalabryggerier 880 907 935 183 -5,80
Importert øl 6 267 684 4 304 590 45,60
Totalt ølsalg i Norge 28 585 110 25 750 532 11.01
Eksport (unntatt taxfree-salg) August 2020 August 2019 Endring i %
Total eksport 433 643 251 161 72,66

Import er kun registrert fra 01.01.2014

Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Norskbrygget øl 248 702 675 237 794 698 4,59
Hvorav småskalabryggerier 10 198 053 10 254 629 -0,55
Importert øl 48 432 091 41 498 212 16,71
Totalt ølsalg i Norge 297 134 766 279 292 910 6.39
Eksport (unntatt taxfree-salg) Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Total eksport 3 838 733 4 198 311 -8,56

Import er kun registrert fra 01.01.2014

Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Norskbrygget øl 172 403 984 161 357 828 6,85
Hvorav småskalabryggerier 6 729 647 6 856 444 -1,85
Importert øl 37 101 338 30 873 341 20,17
Totalt ølsalg i Norge 209 505 322 192 231 169 8.99
Eksport (unntatt taxfree-salg) Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Total eksport 2 298 424 2 536 256 -9,38

Import er kun registrert fra 01.01.2014

Omsetning fordelt på skatteklasser

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

August 2020 August 2019 Endring i %
Vørterøl 179 562 122 449 46,64
Kl. A 1 113 632 871 312 27,81
Kl. B 212 184 161 060 31,74
Kl. C 26 985 21 287 26,77
Kl. D 21 787 439 21 023 545 3,63
Sterkøl 437 949 562 837 -22,19
Sum totalt 23 757 751 22 762 490 4,37
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Vørterøl 1 513 332 1 543 964 -1,98
Kl. A 11 737 811 10 357 462 13,33
Kl. B 2 245 478 1 918 395 17,05
Kl. C 257 095 228 975 12,28
Kl. D 245 681 525 232 468 970 5,68
Sterkøl 5 724 274 7 146 378 -19,90
Sum totalt 267 159 515 253 664 144 5,32
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Vørterøl 1 007 062 993 255 1.39
Kl. A 7 838 955 6 888 245 13.8
Kl. B 1 597 023 1 265 436 26.2
Kl. C 181 097 173 090 4.63
Kl. D 171 392 923 158 289 568 8.28
Sterkøl 3 083 570 4 474 666 -31.09
Sum totalt 185 100 630 172 084 260 7,56

Omsetning fordelt på salgskanaler

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

August 2020 August 2019 Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 3 071 958 5 112 134 -39.91
Dagligvare, eget utsalg 20 680 882 17 644 128 17.21
Kiosk og bensin 4 911 6 228 -21.15
Sum totalt 23 757 751 22 762 490 4.37
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 39 638 199 53 184 965 -25.47
Dagligvare, eget utsalg 227 452 038 200 435 246 13.48
Kiosk og bensin 69 278 43 933 57.69
Sum totalt 267 159 515 253 664 144 5.32
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 22 978 585 36 555 639 -37.14
Dagligvare, eget utsalg 162 082 319 135 498 504 19.62
Kiosk og bensin 39 726 30 117 31.91
Sum totalt 185 100 630 172 084 260 7.56

Omsetning fordelt på emballasjetyper

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

August 2020 August 2019 Endring i %
Fat/tank 2 490 365 4 276 217 -41.76
Boks 20 341 259 17 422 134 16.76
Flaske 926 127 1 064 139 -12.97
Sum totalt 23 757 751 22 762 490 4.37
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Fat/tank 32 480 582 43 016 052 -24.49
Boks 221 438 723 194 268 165 13.99
Flaske 13 240 210 16 379 927 -19.17
Sum totalt 267 159 515 253 664 144 5.32
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Fat/tank 18 978 878 30 058 343 -36.86
Boks 158 473 354 132 512 325 19.59
Flaske 7 648 398 9 513 592 -19.61
Sum totalt 185 100 630 172 084 260 7.56
Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no