Denne nettsiden oppdateres for tiden ikke men brukes av BRODs medlemmer for registrering av salgsstatistikk.
Bryggeri- og drikkevareforeningen har nå fått nye nettsider med informasjon om organisasjonens arbeid. Besøk oss gjerne på bryggeriforeningen.no.
drikkeglede.no vil i løpet av sommeren gjenoppstå som et nettsted med informasjon og inspirasjonsartikler om din favorittdrikke.

Meny

Du er her:

Salgstall

Her vil du finne oppdaterte tall fra drikkevarebransjen. Bruk søkemotoren under for å søke frem tall.

Velg drikketype:

Omsetning av øl totalt

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier og alt importert øl.

Tall fra 2013 og tilbake i tid omfatter ikke all import. Summene for totalt salg er derfor ikke direkte sammenliknbare for tiden før og etter årsskiftet 2013/2014.

Lervig Aktiebryggeri har sluttet å rapportere salgstall f.o.m. juni 2018. Det vises derfor for lave volumer for småskalabryggeriene etter dette tidspunktet. Tallene er dermed ikke direkte sammenlignbare.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2018 19 169 17 689 21 545 24 206 30 073 29 463 30 020 25 286 20 189 22 252 24 001 20 619 197 451 284 512
2019 19 549 18 588 21 489 27 718 25 593 25 507 28 036 25 751 19 792 22 704 22 859 22 275 192 231 279 861
2020 18 465 19 623 20 710 24 183 27 516 34 861 35 562 28 585 23 479 23 593 24 032 23 249 209 505 303 858
2021 19 390 22 692 29 883 28 228 29 602 33 959 35 020 27 741 25 522 0 0 0 226 514 252 037

Salgsutvikling øl

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier og alt importert øl.

Tall fra 2013 og tilbake i tid omfatter ikke all import. Summene for totalt salg er derfor ikke direkte sammenliknbare for tiden før og etter årsskiftet 2013/2014.

Angis i liter

August 2021 August 2020 Endring i %
Norskbrygget øl 22 318 788 22 317 426 0,01
Hvorav småskalabryggerier 1 141 059 880 907 29,53
Importert øl 5 422 395 6 267 684 -13,49
Totalt ølsalg i Norge 27 741 183 28 585 110 -2.95
Eksport (unntatt taxfree-salg) August 2021 August 2020 Endring i %
Total eksport 333 949 433 643 -22,99

Import er kun registrert fra 01.01.2014

Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Norskbrygget øl 261 267 504 248 702 680 5,05
Hvorav småskalabryggerier 10 781 299 10 198 058 5,72
Importert øl 59 599 008 48 432 091 23,06
Totalt ølsalg i Norge 320 866 512 297 134 771 7.99
Eksport (unntatt taxfree-salg) Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Total eksport 4 309 618 3 838 733 12,27

Import er kun registrert fra 01.01.2014

Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Norskbrygget øl 179 453 950 172 403 989 4,09
Hvorav småskalabryggerier 7 098 143 6 729 652 5,48
Importert øl 47 060 167 37 101 338 26,84
Totalt ølsalg i Norge 226 514 117 209 505 327 8.12
Eksport (unntatt taxfree-salg) Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Total eksport 3 169 191 2 298 424 37,89

Import er kun registrert fra 01.01.2014

Omsetning fordelt på skatteklasser

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

August 2021 August 2020 Endring i %
Vørterøl 117 113 179 562 -34,78
Kl. A 895 234 1 113 632 -19,61
Kl. B 288 172 212 184 35,81
Kl. C 536 26 985 -98,01
Kl. D 22 555 910 21 787 439 3,53
Sterkøl 438 871 437 949 0,21
Sum totalt 24 295 836 23 757 751 2,26
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Vørterøl 1 462 200 1 513 332 -3,38
Kl. A 13 086 258 11 737 811 11,49
Kl. B 3 196 726 2 245 478 42,36
Kl. C 141 751 257 095 -44,86
Kl. D 260 557 090 245 681 525 6,05
Sterkøl 4 297 727 5 724 274 -24,92
Sum totalt 282 741 752 267 159 515 5,83
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Vørterøl 883 996 1 007 062 -12.22
Kl. A 8 588 377 7 838 955 9.56
Kl. B 2 397 264 1 597 023 50.11
Kl. C 49 525 181 097 -72.65
Kl. D 180 859 754 171 392 923 5.52
Sterkøl 2 503 652 3 083 570 -18.81
Sum totalt 195 282 568 185 100 630 5,50

Omsetning fordelt på salgskanaler

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

August 2021 August 2020 Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 3 771 997 3 071 958 22.79
Dagligvare, eget utsalg 20 519 954 20 680 882 -0.78
Kiosk og bensin 3 885 4 911 -20.89
Sum totalt 24 295 836 23 757 751 2.26
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 25 426 496 39 638 199 -35.85
Dagligvare, eget utsalg 257 262 509 227 452 038 13.11
Kiosk og bensin 53 817 69 278 -22.32
Sum totalt 282 742 822 267 159 515 5.83
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 17 455 138 22 978 585 -24.04
Dagligvare, eget utsalg 177 788 153 162 082 319 9.69
Kiosk og bensin 40 347 39 726 1.56
Sum totalt 195 283 638 185 100 630 5.5

Omsetning fordelt på emballasjetyper

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

August 2021 August 2020 Endring i %
Fat/tank 3 093 209 2 490 365 24.21
Boks 20 251 325 20 341 259 -0.44
Flaske 951 302 926 127 2.72
Sum totalt 24 295 836 23 757 751 2.26
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Fat/tank 19 348 480 32 480 582 -40.43
Boks 251 111 004 221 438 723 13.4
Flaske 12 282 268 13 240 210 -7.24
Sum totalt 282 741 752 267 159 515 5.83
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Fat/tank 13 566 128 18 978 878 -28.52
Boks 174 435 878 158 473 354 10.07
Flaske 7 280 562 7 648 398 -4.81
Sum totalt 195 282 568 185 100 630 5.5
Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no