Meny

Du er her:

Salgstall

Her vil du finne oppdaterte tall fra drikkevarebransjen. Bruk søkemotoren under for å søke frem tall.

Velg drikketype:

Omsetning av øl totalt

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier og alt importert øl.

Tall fra 2013 og tilbake i tid omfatter ikke all import. Summene for totalt salg er derfor ikke direkte sammenliknbare for tiden før og etter årsskiftet 2013/2014.

Lervig Aktiebryggeri har sluttet å rapportere salgstall f.o.m. juni 2018. Det vises derfor for lave volumer for småskalabryggeriene etter dette tidspunktet. Tallene er dermed ikke direkte sammenlignbare.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2015 16 016 16 485 22 704 18 856 20 532 24 817 25 451 22 620 19 682 19 518 21 316 23 326 187 163 251 324
2016 16 128 18 493 23 259 20 005 27 188 25 534 23 582 23 770 20 155 18 890 22 824 23 249 198 113 263 077
2017 16 068 17 320 21 672 20 131 26 878 26 847 25 549 23 305 19 411 20 630 23 173 21 017 197 181 262 001
2018 18 799 17 254 20 966 21 718 27 085 27 069 27 524 25 312 20 190 21 635 23 490 20 044 205 916 271 085

Salgsutvikling øl

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier og alt importert øl.

Tall fra 2013 og tilbake i tid omfatter ikke all import. Summene for totalt salg er derfor ikke direkte sammenliknbare for tiden før og etter årsskiftet 2013/2014.

Angis i liter

September 2018 September 2017 Endring i %
Norskbrygget øl 16 353 081 17 054 331 -4,11
Hvorav småskalabryggerier 846 788 924 832 -8,44
Importert øl 3 836 669 2 356 170 62,83
Totalt ølsalg i Norge 20 189 750 19 410 501 4.01
Eksport (unntatt taxfree-salg) September 2018 September 2017 Endring i %
Total eksport 392 297 291 825 34,43

Import er kun registrert fra 01.01.2014

Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Norskbrygget øl 231 086 536 221 994 789 4,10
Hvorav småskalabryggerier 10 992 334 11 454 294 -4,03
Importert øl 39 649 189 40 149 463 -1,25
Totalt ølsalg i Norge 270 735 725 262 144 252 3.28
Eksport (unntatt taxfree-salg) Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Total eksport 4 582 121 2 724 900 68,16

Import er kun registrert fra 01.01.2014

Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Norskbrygget øl 172 794 963 161 589 874 6,93
Hvorav småskalabryggerier 7 905 111 8 573 143 -7,79
Importert øl 33 120 945 35 591 038 -6,94
Totalt ølsalg i Norge 205 915 908 197 180 912 4.43
Eksport (unntatt taxfree-salg) Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Total eksport 3 798 374 2 212 554 71,67

Import er kun registrert fra 01.01.2014

Omsetning fordelt på skatteklasser

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

September 2018 September 2017 Endring i %
Vørterøl 104 433 138 686 -24,70
Kl. A 575 671 584 448 -1,50
Kl. B 156 760 162 660 -3,63
Kl. C 13 620 20 140 -32,37
Kl. D 16 355 605 17 079 879 -4,24
Sterkøl 628 732 632 612 -0,61
Sum totalt 17 834 821 18 618 425 -4,21
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Vørterøl 1 742 892 1 682 411 3,59
Kl. A 9 421 108 9 109 729 3,42
Kl. B 2 060 523 1 980 230 4,05
Kl. C 224 186 290 033 -22,70
Kl. D 235 111 495 230 784 260 1,88
Sterkøl 7 862 715 7 143 303 10,07
Sum totalt 256 422 919 250 989 966 2,16
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Vørterøl 1 293 878 1 211 843 6.77
Kl. A 6 790 029 5 909 584 14.9
Kl. B 1 580 701 1 487 396 6.27
Kl. C 168 053 212 014 -20.73
Kl. D 178 482 122 173 050 710 3.14
Sterkøl 5 843 368 5 281 486 10.64
Sum totalt 194 158 151 187 153 033 3,74

Omsetning fordelt på salgskanaler

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

September 2018 September 2017 Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 3 515 517 3 914 271 -10.19
Dagligvare, eget utsalg 14 298 771 14 684 868 -2.63
Kiosk og bensin 20 533 19 286 6.47
Sum totalt 17 834 821 18 618 425 -4.21
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 51 265 828 51 029 897 0.46
Dagligvare, eget utsalg 204 774 125 199 686 123 2.55
Kiosk og bensin 382 472 273 946 39.62
Sum totalt 256 422 425 250 989 966 2.16
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 39 165 685 38 847 215 0.82
Dagligvare, eget utsalg 154 697 013 148 100 149 4.45
Kiosk og bensin 294 959 205 669 43.41
Sum totalt 194 157 657 187 153 033 3.74

Omsetning fordelt på emballasjetyper

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

September 2018 September 2017 Endring i %
Fat/tank 2 850 794 3 233 029 -11.82
Boks 13 801 404 13 969 575 -1.2
Flaske 1 182 623 1 415 821 -16.47
Sum totalt 17 834 821 18 618 425 -4.21
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Fat/tank 42 132 806 41 512 525 1.49
Boks 194 658 596 186 790 128 4.21
Flaske 19 631 023 22 687 313 -13.47
Sum totalt 256 422 425 250 989 966 2.16
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Fat/tank 32 478 635 31 958 576 1.63
Boks 147 941 596 140 459 171 5.33
Flaske 13 737 426 14 735 286 -6.77
Sum totalt 194 157 657 187 153 033 3.74
Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no